Sverige - Svenska
VÄLJ ETT LAND

AbbVie i Almedalen 2018

Den 1-5 juli finns vi på plats i Almedalen och för dialog kring hur vi tillsammans kan lösa framtidens hälsoutmaningar. Varmt välkommen till våra seminarier:


Hälsovinster eller hälsoförluster – vart är Sverige på väg?

Alltmedan blodcancersjuka i andra europeiska länder genomgår framgångsrika behandlingar med nya läkemedel, riskerar patienter i Sverige att få vänta på tillgång till nya behandlingar. Debatt om hur vi kan säkerställa att personer med blodcancer snabbare får tillgång till nya livshöjande behandlingar och hur vi kan uppmuntra till fler kliniska studier och mer forskning.

Tid: 2 juli, 12:30-14:00

Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34

Arrangör: Blodcancerförbundet i samarbete med AbbVie med flera

Medverkande:
Lise-lott Eriksson, ordförande, Blodcancerförbundet
Acko Ankarberg Johansson (KD), sjukvårdspolitisk frontperson
Lena Asplund (M), riksdagsledamot
Dag Larsson, ordförande, Sjukvårdsdelegationen SKL
Christer Jonsson, ledamot, Sjukvårdsdelegationen SKL
Jonathan Lind-Martinsson, enhetschef, TLV
Lars Sandman, ledamot, NT-rådet
Hareth Nahi, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset
Anders Blanck, vd, Läkemedelsindustriföreningen
Hans Hägglund, ordförande, Svensk Förening för Hematologi

Hitta seminariet i Almedalsprogrammet


Patienternas krav som kan förbättra cancervården – är politiken redo att agera?
Fortfarande dör 40 procent av cancerpatienter inom fem år efter att de fått sin diagnos. En rättvis cancervård med rätt vård på rätt plats vid rätt tillfälle är en förutsättning för att få ner den siffran. Genomarbetade förslag finns för att förbättra vården men är politikerna redo att genomföra dem?

Tid: 2 juli, 14:40-15:40

Plats: Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8

Arrangör: Nätverket mot Cancer i samarbete med AbbVie med flera

Medverkande:
Margareta Haag, ordförande, Nätverket mot Cancer
Vuokko Elner, patientföreträdare ILCO och författare
Anders Ekholm, vice vd, Institutet för framtidsstudier
Göran Edbom, överläkare, onkologkliniken, Norrlands universitetssjukhus Umeå
Beatrice Melin, professor onkologi, nationell cancersamordnare SKL, ordförande för Regionala cancercentrum i samverkan
Dag Larsson (S), oppositionslandstingsråd, Stockholms läns landsting, ordförande, sjukvårdsdelegationen, SKL
Camilla Waltersson Grönvall (M), socialpolitisk talesperson

Hitta seminariet i Almedalsprogrammet.


Hur kan digitalisering och egen drivkraft förändra vården?

Åldrande befolkning och höga kostnader för kroniska sjukdomar ökar trycket på sjukvården att förändra sin verksamhet. Nära vård är ett sätt att arbeta med hälsa och vård där den närmsta vården är den vård som patienter med hjälp av digitala lösningar kan ge sig själva – egenvården.

Tid: 3 juli, 09:00-09:45

Plats: Sankt Hansgatan 9

Arrangör: AbbVie och Telia

Medverkande:     
Emma Spak, moderator, samordnare Nära Vård, SKLCajsa Helin Hollstrand, förste vice ordförande, Unga Reumatiker
Tobias Nilsson, chefsstrateg, Västra Götalandsregionen
Fredrik Lennartsson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Skåne
Annika Wallenskog, chefsekonom, SKL
Nina Bake, Head of Telia Healthcare, Telia
Linn Mandahl, vd, AbbVie

Hitta seminariet i Almedalsprogrammet.


Delaktighet och samverkan för framtidens vård

Tre seminarier om hur Akademiska sjukhuset tillsammans med andra hälso- och sjukvårdsverksamheter, patienter och företag arbetar för att öka patientdelaktigheten och förbättra vården.


Tid:
 3 juli klockan 11:40-14:10

11:40 – 12:30 Vad är framtiden för värdebaserad vård?

12:30 – 13:10 Vårdens viktigaste frågor – heta stolen med vårdens makthavare, bland annat socialminister Annika Strandhäll

13:10 – 14:10 Den delaktiga patienten – var står vi, vart går vi?

Plats: Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8

Arrangör: AbbVie, Akademiska sjukhuset, Bristol Myers-Squibb och Cambio

Medverkande: 
Morten Kildal, ansvarig för värdebaserad vård på Akademiska sjukhuset
Hans Hägglund, verksamhetschef, Akademiska sjukhuset
Laura Hartman, ordförande för regeringens tillitsdelegation
Karin Båtelson, ordförande sjukhusläkarföreningen samt 1:e vice ordf. Läkarförbundet
Vivianne Macdisi (S), regionråd, Region Uppsala
Gilbert Tribo (L), Region Skånes regionråd, 2:a vice ordf  Hälso- och sjukvårdsnämnden
Karolina Wretbring, projektledare, Akademiska sjukhuset
Anna Attefall, projektledare Innovation Akademiska, Akademiska sjukhuset
Emma Skoglund, patientrepresentant
Theresia Bredenwall, kommunikationsdirektör, Abbvie
Annica Holmberg, kommunikationschef, Bristol-Myers Squibb Sverige
Johanna Hultcrantz, produktchef, Cambio
Jan Gulliksen, ordförande i regeringens digitaliseringsråd, professor i människa-datorinteraktion KTH

Hitta seminariet i Almedalsprogrammet.


Varmt välkommen att ta kontakt för vidare dialog:

Mia Tillgren Moreau – ansvarig samhällskontakter

Theresia Bredenwall – ansvarig medie- och patientkontakter
 


Gå vidare från abbvie.se

Den produktspecifika webbplats du har efterfrågat är avsedd för invånare i ett visst land eller flera speciella länder, vilka anges på den webbplatsen. Därför kan webbplatsen komma att innehålla information om läkemedel och andra produkter eller användning av de produkterna, vilka inte har godkänts i andra länder eller områden. Om du bor i ett annat land än dem som webbplatsen riktar sig till, ber vi dig kontakta AbbVie:s lokala dotterbolag för att få korrekt produktinformation för just ditt hemland.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna kan vara på ett annat språk.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du fortfarande öppna denna webbsida?

Avsluta abbvie.se

Information

Genom att klicka "ja" kommer du vidare utanför AbbVies webbplatser

Länkar som tar dig utanför AbbVies webbplatser är inte kontrollerade av AbbVie och vi kan inte hållas ansvariga för innehållet eller ytterligare länkar från sådan plats. AbbVie tillhandahåller dessa länkar endast som en bekvämlighet och införandet av en länk innebär inte att AbbVie godkänt innehållet på den sida länken går till.

Den websida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du lämna denna websida?

Arbetar du inom press och media?

Informationen på dessa sidor är endast avsedd för dig som arbetar som journalist, inom press och  media.

Klicka ja för att komma till pressrummet. Klickar du nej kommer du tillbaka till abbvie.se

Tillhör du svensk hälso- och sjukvård?

Sidan är endast avsedd för svensk hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att klicka "Ja" bekräftar du att du tillhör målgruppen och sidan kommer att öppnas. Klickar du "Nej" kommer du istället att länkas till motsvarande sidor avsedda för patienter, anhöriga och allmänhet.