Sverige - Svenska
VÄLJ ETT LAND

AbbVie i Almedalen 2017

Den 3-5 juli finns vi på plats i Almedalen och för dialog kring hur vi tillsammans kan lösa framtidens hälsoutmaningar. Varmt välkommen till våra öppna seminarier:


Varför utrotar vi inte hepatit C i Sverige?

Tid: 3 juli 2017, 13:10-14:00
Plats: Dagens Medicins vårdtorg, Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8
Moderator: Ingrid Heath, Chef Dagens Medicin Agenda
Arrangör: Dagens Medicin Agenda i samarbete med AbbVie.

 


Innovation Race:
Patientdriven kvalitetsutveckling via unikt innovationssamarbete

Tid: 4 juli klockan 10:20-12:15
Plats: Dagens Medicin vårdtorg, Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8
Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör på Dagens Medicin
Arrangör: AbbVie, Akademiska sjukhuset, Bristol Myers-Squibb och Microsoft

 


Varmt välkommen att ta kontakt för vidare dialog:

Mia Tillgren Moreau – ansvarig samhällskontakter

Theresia Bredenwall – ansvarig medie- och patientkontakter
 


SEOTH160329d

Gå vidare från abbvie.se

Den produktspecifika webbplats du har efterfrågat är avsedd för invånare i ett visst land eller flera speciella länder, vilka anges på den webbplatsen. Därför kan webbplatsen komma att innehålla information om läkemedel och andra produkter eller användning av de produkterna, vilka inte har godkänts i andra länder eller områden. Om du bor i ett annat land än dem som webbplatsen riktar sig till, ber vi dig kontakta AbbVie:s lokala dotterbolag för att få korrekt produktinformation för just ditt hemland.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna kan vara på ett annat språk.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du fortfarande öppna denna webbsida?

Avsluta abbvie.se

Information

Genom att klicka "ja" kommer du vidare utanför AbbVies webbplatser

Länkar som tar dig utanför AbbVies webbplatser är inte kontrollerade av AbbVie och vi kan inte hållas ansvariga för innehållet eller ytterligare länkar från sådan plats. AbbVie tillhandahåller dessa länkar endast som en bekvämlighet och införandet av en länk innebär inte att AbbVie godkänt innehållet på den sida länken går till.

Den websida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du lämna denna websida?

Arbetar du inom press och media?

Informationen på dessa sidor är endast avsedd för dig som arbetar som journalist, inom press och  media.

Klicka ja för att komma till pressrummet. Klickar du nej kommer du tillbaka till abbvie.se

Tillhör du svensk hälso- och sjukvård?

Sidan är endast avsedd för svensk hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att klicka "Ja" bekräftar du att du tillhör målgruppen och sidan kommer att öppnas. Klickar du "Nej" kommer du istället att länkas till motsvarande sidor avsedda för patienter, anhöriga och allmänhet.