Sverige - Svenska
VÄLJ ETT LAND

INNOVATION OCH SAMARBETEN

Våra innovationer och samarbeten utgår alltid ifrån patientens situation och behov. För oss är det viktigt att skapa lösningar som höjer livskvaliteten och bidrar till en långsiktigt hållbar hälso- och sjukvård.


SAMARBETEN SPELAR EN AVGÖRANDE ROLL

Vårt fokus handlar om mer än att forska fram nya läkemedel. En människa som påverkas av sjukdom behöver också stöd och verktyg för att underlätta det dagliga livet. Nya digitala lösningar och olika former av stödprogram kan ge patienter och anhöriga större delaktighet och därmed en bättre kontroll över sin sjukdom och livssituation. De handlar om utmaningar som kräver stora insatser, djup kunskap och inte minst medkänsla. Vi vet också att vi kommer ännu längre genom att arbeta tillsammans med andra.

"TILLSAMMANS KAN  VI HITTA LÖSNINGAR
PÅ FRAMTIDENS HÄLSOUTMANINGAR" 

exempel på samarbetsprojekt

Mobillösning ger enklare vardag för patienter

I ett samarbete mellan AbbVie, Telia och vården utvecklas mobila och internetbaserade tjänster för att underlätta vardagen för människor som lever med inflammatorisk tarmsjukdom, IBD. Med hjälp av tjänsterna kan patienten själv ta sina värden hemma och rapportera dem via sin mobiltelefon och Telias system till vårdens kvalitetsregister. Genom större delaktighet och ökad insyn får patienten därmed en bättre kontroll på sin sjukdom och livssituation. För sjukvården innebär den digitala lösningen för hembaserad sjukvård att man kan frigöra resurser och öka tillgängligheten i vården. Fler patienter kan därmed få bättre vård till en lägre kostnad.

Sjukvård online – på kliniken och i hemmet

I ett samarbete mellan AbbVie, Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset och IT-tjänsteleverantören ATEA får patienter med Parkinsons sjukdom prova ut sin medicin i hemmet och ha kontakt med vårdpersonal via videokommunikation istället för att läggas in flera dagar på sjukhus. Projektet har dokumenterats i en klinisk studie som
visar att utprovningen går betydligt fortare, patienterna blir mindre stressade och vården sparar resurser. I ett annat projekt inom Parkinson – konsultativ neurologi – har vi i samarbete med vården och akademin tittat på hur vårdkedjan kan förbättras. Här har vi utvecklat en lösning som innebär att neurologer ute i landet kan konsultera specialister vid universitetssjukhusen via videolänk. Detta nya arbetssätt gör att fler patienter snabbare kan få tillgång till specialistläkare och väntetider kan reduceras.

AbbVie Care för stöd och hjälp under behandlingen

AbbVie Care är ett patientstödsprogram som speglar AbbVies engagemang för samarbete mellan patienter, läkare, sjuksköterskor och apotek. Programmet är framtaget i nära samarbete med vården och patientföreträdare. Syftet med programmet är att ge patienter en bättre förståelse, kunskap, råd, trygghet och motivation under behandlingstiden. Med AbbVie Care erbjuder vi en hållbar lösning som hjälper varje individ att uppnå bästa möjliga behandlingsresultat.

 


SEOTH160329d

Gå vidare från abbvie.se

Den produktspecifika webbplats du har efterfrågat är avsedd för invånare i ett visst land eller flera speciella länder, vilka anges på den webbplatsen. Därför kan webbplatsen komma att innehålla information om läkemedel och andra produkter eller användning av de produkterna, vilka inte har godkänts i andra länder eller områden. Om du bor i ett annat land än dem som webbplatsen riktar sig till, ber vi dig kontakta AbbVie:s lokala dotterbolag för att få korrekt produktinformation för just ditt hemland.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna kan vara på ett annat språk.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du fortfarande öppna denna webbsida?

Avsluta abbvie.se

Information

Genom att klicka "ja" kommer du vidare utanför AbbVies webbplatser

Länkar som tar dig utanför AbbVies webbplatser är inte kontrollerade av AbbVie och vi kan inte hållas ansvariga för innehållet eller ytterligare länkar från sådan plats. AbbVie tillhandahåller dessa länkar endast som en bekvämlighet och införandet av en länk innebär inte att AbbVie godkänt innehållet på den sida länken går till.

Den websida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du lämna denna websida?

Arbetar du inom press och media?

Informationen på dessa sidor är endast avsedd för dig som arbetar som journalist, inom press och  media.

Klicka ja för att komma till pressrummet. Klickar du nej kommer du tillbaka till abbvie.se

Tillhör du svensk hälso- och sjukvård?

Sidan är endast avsedd för svensk hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att klicka "Ja" bekräftar du att du tillhör målgruppen och sidan kommer att öppnas. Klickar du "Nej" kommer du istället att länkas till motsvarande sidor avsedda för patienter, anhöriga och allmänhet.