Sverige - Svenska
VÄLJ ETT LAND

INNOVATION OCH SAMARBETEN

Våra innovationer och samarbeten utgår alltid ifrån patientens situation och behov. För oss är det viktigt att skapa lösningar som höjer livskvaliteten och bidrar till en långsiktigt hållbar hälso- och sjukvård.


SAMARBETEN SPELAR EN AVGÖRANDE ROLL

Vårt fokus handlar om mer än att forska fram nya läkemedel. En människa som påverkas av sjukdom behöver också stöd och verktyg för att underlätta det dagliga livet. Nya digitala lösningar och olika former av stödprogram kan ge patienter och anhöriga större delaktighet och därmed en bättre kontroll över sin sjukdom och livssituation. De handlar om utmaningar som kräver stora insatser, djup kunskap och inte minst medkänsla. Vi vet också att vi kommer ännu längre genom att arbeta tillsammans med andra.

"TILLSAMMANS KAN  VI HITTA LÖSNINGAR
PÅ FRAMTIDENS HÄLSOUTMANINGAR" 

exempel på samarbetsprojekt

Mobillösning ger enklare vardag för patienter

IBD Home - patientstyrd monitorering för ökad frihet med bibehållen kontroll
Med IBD Home kan patienten själv göra en bedömning av sina symtom och mäta inflammationsgraden i sin tarm med hjälp av en smartphone och ett hembaserat test. Testet ger patienten information om aktuell sjukdomsaktivitet, samtidigt som vårdgivaren får ett bättre underlag för att kunna ge rätt patient rätt omhändertagande, vid rätt tid. Möjligheten att följa och dela sin sjukdomsinformation ökar både trygghet och frihet och ger patienten bättre kontroll över sin sjukdom och livssituation.

Samarbetspartners: IBD Home har tagits fram av Telia i samarbete med AbbVie, svensk hälso- och sjukvård, patientrepresentanterMag- och tarmförbundet, det nationella kvalitetsregistret och beslutsstödet SWIBREG samt företaget bakom det hembaserade kalprotektintestet; Bühlmann.

Sjukvård online – på kliniken och i hemmet

Inom Parkinsonvården finns två exempel på innovationsprojekt som har implementerats nationellt och blivit klinisk rutin på flera sjukhus.

Hemtitrering Parkinson - läkemedelsutprovning i hemmet
Patienter med svår Parkinsons sjukdom får prova ut sin medicin i hemmet och ha kontakt med vårdpersonal via videolänk istället för att läggas in flera dagar på sjukhus. Projektet har dokumenterats i en klinisk studie som visar att utprovningen går fort och att patienter och vårdpersonal känner sig säkra med metoden. Patienterna får även mycket fri tid med möjlighet att leva som vanligt i hemmet.

Samarbetspartners: Neurologiska kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset, Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset, IT-tjänsteleverantören ATEA samt AbbVie.

Konsultativ Neurologi -  neurologkonsultation på distans
Vi har utvecklat en e-hälsolösning som kortar väntetiden för patienterna att få en bedömning av en parkinsonspecialist och tillgång till rätt behandling. Dessutom undviks onödiga remisser och fler patienter kan bedömas. Med denna lösning kan en neurolog ute i landet konsultera en parkinsonspecialist vid en universitetsklinik via videolänk och skärmdelning.

Samarbetspartners: Neurologiska kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset, Neuro Clinic på Sophiahemmet, Neurologi Jaan Albo AB på Vällingby Läkarhus samt AbbVie.

 


SEOTH160329d

Gå vidare från abbvie.se

Den produktspecifika webbplats du har efterfrågat är avsedd för invånare i ett visst land eller flera speciella länder, vilka anges på den webbplatsen. Därför kan webbplatsen komma att innehålla information om läkemedel och andra produkter eller användning av de produkterna, vilka inte har godkänts i andra länder eller områden. Om du bor i ett annat land än dem som webbplatsen riktar sig till, ber vi dig kontakta AbbVie:s lokala dotterbolag för att få korrekt produktinformation för just ditt hemland.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna kan vara på ett annat språk.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du fortfarande öppna denna webbsida?

Avsluta abbvie.se

Information

Genom att klicka "ja" kommer du vidare utanför AbbVies webbplatser

Länkar som tar dig utanför AbbVies webbplatser är inte kontrollerade av AbbVie och vi kan inte hållas ansvariga för innehållet eller ytterligare länkar från sådan plats. AbbVie tillhandahåller dessa länkar endast som en bekvämlighet och införandet av en länk innebär inte att AbbVie godkänt innehållet på den sida länken går till.

Den websida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du lämna denna websida?

Arbetar du inom press och media?

Informationen på dessa sidor är endast avsedd för dig som arbetar som journalist, inom press och  media.

Klicka ja för att komma till pressrummet. Klickar du nej kommer du tillbaka till abbvie.se

Tillhör du svensk hälso- och sjukvård?

Sidan är endast avsedd för svensk hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att klicka "Ja" bekräftar du att du tillhör målgruppen och sidan kommer att öppnas. Klickar du "Nej" kommer du istället att länkas till motsvarande sidor avsedda för patienter, anhöriga och allmänhet.