Sverige - Svenska
VÄLJ ETT LAND

INNOVATION OCH SAMARBETEN

Vår verksamhet sträcker sig längre än att forska fram innovativa läkemedel. Vi kombinerar våra läkemedel med utbildning och nyskapande vårdinitiativ, ofta i form av e-hälsolösningar. Nya digitala verktyg så som stödprogram för nära vård möjliggör också för människor att få ökad delaktighet, bättre behandlingsresultat och mer kontroll över sin sjukdom och livssituation.


SAMARBETEN SPELAR EN AVGÖRANDE ROLL

Vi vet av erfarenhet att de bästa lösningarna skapar vi tillsammans. Därför samarbetar vi med andra för att lösa framtidens hälsoutmaningar. Bland våra samarbetspartners finns representanter från hela vårdkedjan; vårdgivare och patienter, anhöriga, beslutsfattare, intresseorganisationer och andra relevanta företag och samhällsaktörer. Vi söker ständigt nya och idérika partners och välkomnar de som vill samarbeta med oss mot samma mål.

"TILLSAMMANS KAN  VI LÖSA
FRAMTIDENS HÄLSOUTMANINGAR" 

exempel på samarbetsprojekt

Mobillösning ger enklare vardag för patienter

IBD Home - patientstyrd monitorering för ökad frihet med bibehållen kontroll
Med IBD Home kan patienten själv göra en bedömning av sina symtom och mäta inflammationsgraden i sin tarm med hjälp av en smartphone och ett hembaserat test. Testet ger patienten information om aktuell sjukdomsaktivitet, samtidigt som vårdgivaren får ett bättre underlag för att kunna ge rätt patient rätt omhändertagande, vid rätt tid. Möjligheten att följa och dela sin sjukdomsinformation ökar både trygghet och frihet och ger patienten bättre kontroll över sin sjukdom och livssituation.

Samarbetspartners: IBD Home har tagits fram av Telia i samarbete med AbbVie, svensk hälso- och sjukvård, patientrepresentanterMag- och tarmförbundet, det nationella kvalitetsregistret och beslutsstödet SWIBREG samt företaget bakom det hembaserade kalprotektintestet; Bühlmann.
 


Sjukvård online – på kliniken och i hemmet

Inom Parkinsonvården finns två exempel på innovationsprojekt som har implementerats nationellt och blivit klinisk rutin på flera sjukhus.

ParkinsonHome – nära vård för personer med Parkinsons sjukdom
Under de senaste åren har patienters önskemål kring nära vård ökat. Patienter slipper ta sig till sjukhuset och kan med andra ord få rådgivning och påbörja behandling i sitt eget hem där man känner sig trygg. Vilket också betyder att man kan fortsätta leva sitt liv i stort sett som vanligt – på sina egna villkor. Patienter med Parkinsons sjukdom som behöver behandling med pump, kan slippa läggas in på sjukhus för att prova ut sin medicinering. Med hjälp av videokommunikation mellan läkare, specialistsjuksköterska och patient - vid en eller flera tillfällen om dagen, kan själva dosinställningen av läkemedlet göras i hemmet.
En studie visade att utprovning i hemmet är både tidseffektiv och säker. Patienterna upplevde processen som trygg och vårdpersonalen kände att metoden uppfyllde deras kliniska behov. Vårdpersonalen sparar både tid och resurser. Och patienterna kan – istället för att spendera tid på sjukhus – leva sitt liv med familj, vänner och allt annat som hör vardagen till.

Samarbetspartners: Neurologiska kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset, Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset, IT-tjänsteleverantören ATEA samt AbbVie.

Konsultativ Neurologi -  neurologkonsultation på distans

Vi har utvecklat en e-hälsolösning som kortar väntetiden för patienterna att få en bedömning av en parkinsonspecialist och tillgång till rätt behandling. Dessutom undviks onödiga remisser och fler patienter kan bedömas. Med denna lösning kan en neurolog ute i landet konsultera en parkinsonspecialist vid en universitetsklinik via videolänk och skärmdelning.

Samarbetspartners: Neurologiska kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset, Neuro Clinic på Sophiahemmet, Neurologi Jaan Albo AB på Vällingby Läkarhus samt AbbVie.

 


SEOTH160329d

Gå vidare från abbvie.se

Den produktspecifika webbplats du har efterfrågat är avsedd för invånare i ett visst land eller flera speciella länder, vilka anges på den webbplatsen. Därför kan webbplatsen komma att innehålla information om läkemedel och andra produkter eller användning av de produkterna, vilka inte har godkänts i andra länder eller områden. Om du bor i ett annat land än dem som webbplatsen riktar sig till, ber vi dig kontakta AbbVie:s lokala dotterbolag för att få korrekt produktinformation för just ditt hemland.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna kan vara på ett annat språk.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du fortfarande öppna denna webbsida?

Avsluta abbvie.se

Information

Genom att klicka "ja" kommer du vidare utanför AbbVies webbplatser

Länkar som tar dig utanför AbbVies webbplatser är inte kontrollerade av AbbVie och vi kan inte hållas ansvariga för innehållet eller ytterligare länkar från sådan plats. AbbVie tillhandahåller dessa länkar endast som en bekvämlighet och införandet av en länk innebär inte att AbbVie godkänt innehållet på den sida länken går till.

Den websida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du lämna denna websida?

Arbetar du inom press och media?

Informationen på dessa sidor är endast avsedd för dig som arbetar som journalist, inom press och  media.

Klicka ja för att komma till pressrummet. Klickar du nej kommer du tillbaka till abbvie.se

Tillhör du svensk hälso- och sjukvård?

Sidan är endast avsedd för svensk hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att klicka "Ja" bekräftar du att du tillhör målgruppen och sidan kommer att öppnas. Klickar du "Nej" kommer du istället att länkas till motsvarande sidor avsedda för patienter, anhöriga och allmänhet.