Sverige - Svenska
VÄLJ ETT LAND

Immunologi på AbbVie: Vid forskningsfronten med Lisa Olson

Chefen för AbbVies forskning inom immunologi delar med sig om sin syn på hur nästa generations banbrytande behandlingar av autoimmuna sjukdomar ska se dagens ljus.


Lisa Olson_Swe 200

”Jag blir inspirerad när jag hör patienter berätta om hur deras liv har förändrats genom innovativa behandlingar.”

Lisa Olson, vice president, Immunology discovery


I dag är intresset väldigt stort för personligt anpassad behandling. Vad händer där inom immunologi?

Under min livstid har personligt anpassad behandling gått från att vara ett outvecklat koncept till att ha en central roll inom cancervården. På immunologi-sidan befinner vi oss ännu bara i startgroparna. Jag ser framför mig att det i framtiden kommer att finnas ett brett utbud av behandlingar för varje sjukdom, och ett diagnoskit som läkare kan använda för att hitta den bästa lösningen för varje patient.

Det finns ett verkligt behov av, personligt anpassad behandling, av immunmedierade sjukdomar som reumatoid artrit (RA) och Crohns sjukdom. Ungefär 30 procent av patienterna med RA svarar inte på anti-TNF-läkemedel, vilket betyder att deras sjukdom är annorlunda på något sätt. Det är någonting annat som driver sjukdomen, och vi behöver förstå vad det är. 

Hur arbetar AbbVie för att hitta vad det kan vara som driver dessa sjukdomar?

En sak AbbVie har gjort är att gå samman med nio andra läkemedelsföretag, myndigheterna National Institutes of Health och Food and Drug Administration plus flera ideella organisationer i ett samarbete för att främja en snabbare utveckling av läkemedel, Accelerating Medicines Partnership.

Genom att analysera blod- och vävnadsprover från patienter med RA och SLE (systemisk lupus erythematosus) hoppas vi kunna hitta skillnader mellan de RA-patienter som svarar på behandling och de som inte gör det. Samtidigt hoppas vi få en bättre förståelse på systemnivå av sjukdomsmekanismerna för både RA och SLE. Det övergripande målet för samarbetet är att öka utbudet av diagnos- och behandlingsmetoder för patienterna och dessutom göra det både snabbare och billigare att ta fram dem. 

Vilka andra strategier använder AbbVie för att hjälpa patienter få sjukdomen att gå tillbaka (remission)?

För att verkligen få sjukdomen att gå tillbaka, full remission, tror vi att det behövs en kombination av behandlingar. Immunmedierade sjukdomar kan vara väldigt komplexa och drivs ofta av flera samverkande mekanismer, så det är troligt att vi måste hämma flera processer i kroppen för att uppnå full effekt. Genom att kombinera två typer av hämmare ökar man potentialen för att behandlingen ska bli effektiv.

”Jag blir inspirerad när jag hör patienter berätta om hur deras liv har förändrats genom innovativa behandlingar.”
Lisa Olson, vice president, Immunology discovery


Vilka nya tekniker utforskar ni på AbbVie?

Vi undersöker bland annat tekniker som antikropps-konjugat som gör det möjligt att få en mer exakt påverkan på immunsystemet. Teorin är att koppla en antikropp till ett immunhämmande läkemedel och på så sätt skapa en målsökande missil i kroppen som bara riktas mot immunceller som missköter sig.

Till exempel är steroider (olika sorters kortison) välkända och effektiva läkemedel som används för att behandla immunmedierade sjukdomar, men kroppen tolererar inte höga doser av steroider. Med ett konjugat som består av en antikropp plus en steroid skulle vi kunna rikta in oss på de immunceller som är överaktiva. Antikroppen skulle kunna hitta och ta sig in i pro-inflammatoriska celler, släppa ifrån sig steroiden och därmed släcka cellen som med en lysknapp.

Våra forskare testar även gränserna för vår plattform med ett immunglobulin med dubbel variabel domän, DVD-Ig™, för att försöka förstärka behandlingseffekten genom att leverera två antikroppar i ett enda läkemedel. De här läkemedlen ger potential att erbjuda patienterna en kombinationsattack mot två reaktionsvägar i kroppen som vi vet har betydelse för flera inflammatoriska sjukdomar.

Vad är det som inspirerar dig och teamet hos AbbVie?

Jag blir inspirerad när jag hör patienter berätta om hur deras liv har förändrats genom innovativa behandlingar. Det är det jag bär med mig när jag går genom vårt biologiska forskningscentrum i Worcester i Massachusetts.

Och det är med dem i tankarna som vi fortsätter arbeta för att hitta nästa stora framsteg inom forskningen som kan leda till behandlingar av fler sjukdomar.

Jag är väldigt glad över att kunna berätta att vi har mängder av spännande potentiella behandlingar på gång som skulle kunna förverkliga den visionen.


Referenser:

Rubbert-Roth, Andrea et al. Treatment options in patients with rheumatoid arthritis failing initial TNF inhibitor therapy: a critical review. Arthritis Res Ther. 2009; 11(Suppl 1): S1.


SEABV180202

 

Gå vidare från abbvie.se

Den produktspecifika webbplats du har efterfrågat är avsedd för invånare i ett visst land eller flera speciella länder, vilka anges på den webbplatsen. Därför kan webbplatsen komma att innehålla information om läkemedel och andra produkter eller användning av de produkterna, vilka inte har godkänts i andra länder eller områden. Om du bor i ett annat land än dem som webbplatsen riktar sig till, ber vi dig kontakta AbbVie:s lokala dotterbolag för att få korrekt produktinformation för just ditt hemland.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna kan vara på ett annat språk.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du fortfarande öppna denna webbsida?

Avsluta abbvie.se

Information

Genom att klicka "ja" kommer du vidare utanför AbbVies webbplatser

Länkar som tar dig utanför AbbVies webbplatser är inte kontrollerade av AbbVie och vi kan inte hållas ansvariga för innehållet eller ytterligare länkar från sådan plats. AbbVie tillhandahåller dessa länkar endast som en bekvämlighet och införandet av en länk innebär inte att AbbVie godkänt innehållet på den sida länken går till.

Den websida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du lämna denna websida?

Arbetar du inom press och media?

Informationen på dessa sidor är endast avsedd för dig som arbetar som journalist, inom press och  media.

Klicka ja för att komma till pressrummet. Klickar du nej kommer du tillbaka till abbvie.se

Tillhör du svensk hälso- och sjukvård?

Sidan är endast avsedd för svensk hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att klicka "Ja" bekräftar du att du tillhör målgruppen och sidan kommer att öppnas. Klickar du "Nej" kommer du istället att länkas till motsvarande sidor avsedda för patienter, anhöriga och allmänhet.