Sverige - Svenska
VÄLJ ETT LAND

Kampen mot cancer skiftar från krig på slagfält till precisionsmedicin

En större förståelse för vad som gör varje individuell cancer unik skulle kunna avgöra hur behandlingen utformas. Det är den utveckling vi står inför i eran av ”personalized medicine”, eller precisionsmedicin som den också kallas.

 


Story cancer precision medicine SEVEN180283

Det längsta kriget
För nästan 50 år sedan förklarade USAs president Nixon ett krig mot cancer med målet att en enda riktad attack skulle utplåna allt vad cancer heter. Och det är nog fortfarande den största myten som omger sjukdomen, att det finns en samlad fiende att attackera och vinna över. Platsen för slagfältet – bröst, lunga, tjocktarm till exempel – och den tillgängliga vapenarsenalen har historiskt sett avgjort strategin för den tänkta attacken. Men ju mer forskare undersöker, ju mer de upptäcker i form av mutationer, gener, signalvägar så utkristalliseras att det snarare finn tusentals fiender och hundratals former av cancer.

Att omorganisera synen på cancer
Tänk dig att det en dag istället är så att cancerbehandlingen för en viss person är lika unik som personen i sig. Det är det som kallas ”personalized medicine”, och som ofta översätts till precisionsmedicin på svenska.

I boken ”The Emperor of all Maladies: A Biography of Cancer” av Siddhartha Mukherjee förklaras det såhär:
”Varje patients cancersjukdom är unik eftersom varje cancergenom är unikt... Normala celler är på samma vis identiskt normala; medan maligna celler blir olyckligt maligna på unika sätt.”

I forskarsamhället förändras också synen på hur cancerformer ska indelas allteftersom kunskapen ökar, till exempel utifrån mutationer, gener och hur de olika cancercellerna uppstått. 

– Istället för att tala om bröstcancer, lungcancer och skelettcancer – baserat på var sjukdomen uppstått – pratar vi nu om molekylär klassificering, till exempel B-RAF muterade celler. Alla dessa molekylära klassifikationer kan teoretiskt sett uppstå i nästan vilket organ som helst, även om de föredrar vissa organ”, säger Susie Jun, MD, PhD och forskningschef inom onkologi och translationell medicin på AbbVie StemCentrx.


Ett nytt sätt att testa behandlingar
Det här nya tankesättet, att utgå från mutationer och de molekylära avvikelser som cancerceller uppvisar, påverkar också hur läkemedel utvecklas och prövas.
Traditionellt sett kan patienter gå med i en klinisk studie baserat på var cancern har sitt ursprung i kroppen till exempel bröstcancer eller tjocktarmscancer. Sen måste de givetvis också uppfylla de andra krav som gäller för den aktuella studien.
När synen på cancersjukdomar nu utvecklas ändras även hur kliniska prövningar organiseras. På senare år har det lett till en sorts klinisk prövning som kallas ”basket clinical study”.

– ”Basket study” är ett begrepp som används när man undersöker ett läkemedel mot flera sjukdomar samtidigt, säger Scott Hirsch, chef över portfolio management på AbbVie StemCentrx.

– Istället för att undersöka ett läkemedel i flera olika prövningar, så genomför vi en prövning som inkluderar patienter med olika cancertyper som uttrycker samma mål, till exempel DLL3. Det hjälper oss att kunna utvärdera säkerheten och effekten hos målriktade behandlingar mer effektivt, säger Scott Hirsch.

Målet är att hitta fler målriktade och effektiva läkemedel
– Vårt mål är att kunna identifiera de patienter som kommer att svara på ett visst läkemedel till 100 procent. Istället för att leta efter en medicin för alla bröstcancerpatienter, försöker vi hitta ett läkemedel som fungerar riktigt, riktigt bra hos kanske tio procent av bröstcancerpatienterna, säger Susie Jun.

För närvarande utför AbbVie en basket studie som omfattar åtta olika cancerdiagnoser med ett gemensamt mål, en gen som uttrycks på vissa maligna celler, oftast i så kallade neuroendokrina tumörer.

Att hitta den rätta kombinationen
Kommer utvecklingen av målriktade behandlingar att innebära att det finns en mirakelkur för att behandla cancer i framtiden? Sannolikt inte.

– Det enda vi vet om cancer är att det mycket sällan handlar om ett specifikt mål eller en specifik gen som kan avgöra hur sjukdomen utvecklas, säger Jim O´Brien, MD och medicinsk chef för Oncology early development, AbbVie.

Målet är istället att hitta den rätta kombinationen av behandlingar, målriktade och systemiska.

– Målet för onkologi är ”Hur kan vi sätta ihop en cocktail riktat mot ett specifikt mål som botar, eller åtminstone ger en mycket lång remission?” säger Susie Jun.

Att hitta den rätta kombinationen av cancerbehandlingar, utifrån varje individ, kan forma kampen mot cancer de kommande 50 åren.


SEVEN180283

Gå vidare från abbvie.se

Den produktspecifika webbplats du har efterfrågat är avsedd för invånare i ett visst land eller flera speciella länder, vilka anges på den webbplatsen. Därför kan webbplatsen komma att innehålla information om läkemedel och andra produkter eller användning av de produkterna, vilka inte har godkänts i andra länder eller områden. Om du bor i ett annat land än dem som webbplatsen riktar sig till, ber vi dig kontakta AbbVie:s lokala dotterbolag för att få korrekt produktinformation för just ditt hemland.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna kan vara på ett annat språk.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du fortfarande öppna denna webbsida?

Avsluta abbvie.se

Information

Genom att klicka "ja" kommer du vidare utanför AbbVies webbplatser

Länkar som tar dig utanför AbbVies webbplatser är inte kontrollerade av AbbVie och vi kan inte hållas ansvariga för innehållet eller ytterligare länkar från sådan plats. AbbVie tillhandahåller dessa länkar endast som en bekvämlighet och införandet av en länk innebär inte att AbbVie godkänt innehållet på den sida länken går till.

Den websida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du lämna denna websida?

Arbetar du inom press och media?

Informationen på dessa sidor är endast avsedd för dig som arbetar som journalist, inom press och  media.

Klicka ja för att komma till pressrummet. Klickar du nej kommer du tillbaka till abbvie.se

Tillhör du svensk hälso- och sjukvård?

Sidan är endast avsedd för svensk hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att klicka "Ja" bekräftar du att du tillhör målgruppen och sidan kommer att öppnas. Klickar du "Nej" kommer du istället att länkas till motsvarande sidor avsedda för patienter, anhöriga och allmänhet.