Sverige - Svenska
VÄLJ ETT LAND

Vi tror på dialog för att visa vad vi brinner för att förbättra

AbbVie är ett av de forskande företag i världen som lägger mest resurser på att hitta lösningar på svåra sjukdomar. Det vill vi göra både genom vår forskning, och de samarbeten vi är engagerade i för att i förbättra vården i de länder där vi är verksamma. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi och virologi.
Som ett viktigt led i att samskapa lösningarna med flera aktörer i samhället tror vi på att visa var vi står i viktiga frågor, och vad vi brinner för att förbättra. Vi tror på att våga uttrycka våra åsikter, och i både ord och handling leva våra värdeord: Människor. Medkänsla. Möjligheter.

 

AbbVie anser 3

 

Under vinjetten AbbVie Anser finns texter om ämnen som engagerar oss – hoppas det engagerar även er.

Följ oss gärna på twitter @abbvie_se.

 


SEOTH180146

Gå vidare från abbvie.se

Den produktspecifika webbplats du har efterfrågat är avsedd för invånare i ett visst land eller flera speciella länder, vilka anges på den webbplatsen. Därför kan webbplatsen komma att innehålla information om läkemedel och andra produkter eller användning av de produkterna, vilka inte har godkänts i andra länder eller områden. Om du bor i ett annat land än dem som webbplatsen riktar sig till, ber vi dig kontakta AbbVie:s lokala dotterbolag för att få korrekt produktinformation för just ditt hemland.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna kan vara på ett annat språk.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du fortfarande öppna denna webbsida?

Avsluta abbvie.se

Information

Genom att klicka "ja" kommer du vidare utanför AbbVies webbplatser

Länkar som tar dig utanför AbbVies webbplatser är inte kontrollerade av AbbVie och vi kan inte hållas ansvariga för innehållet eller ytterligare länkar från sådan plats. AbbVie tillhandahåller dessa länkar endast som en bekvämlighet och införandet av en länk innebär inte att AbbVie godkänt innehållet på den sida länken går till.

Den websida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du lämna denna websida?

Arbetar du inom press och media?

Informationen på dessa sidor är endast avsedd för dig som arbetar som journalist, inom press och  media.

Klicka ja för att komma till pressrummet. Klickar du nej kommer du tillbaka till abbvie.se

Tillhör du svensk hälso- och sjukvård?

Sidan är endast avsedd för svensk hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att klicka "Ja" bekräftar du att du tillhör målgruppen och sidan kommer att öppnas. Klickar du "Nej" kommer du istället att länkas till motsvarande sidor avsedda för patienter, anhöriga och allmänhet.