Sverige - Svenska
VÄLJ ETT LAND

OM ABBVIE

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som arbetar för att utveckla innovativa behandlingar och hållbara vårdlösningar mot svåra sjukdomar med målet att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. 
Vi vill flytta fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling – med människan som berörs i centrum.AbbVie bildades 2013 då Abbott omstrukturerade sin verksamhet och knoppade av biopharmadelen som blev ett eget företag med ett nytt namn: AbbVie. Namnet AbbVie länkar samman vårt förflutna med 125 års erfarenhet från klinisk forskning och utveckling gemensamt med Abbott, och vår framtid med fokus på att förbättra liv, ”Vie”, för människor som påverkas av sjukdom. Vi gör det med ett långsiktigt engagemang som en ansvarsfull samhällsaktör, vilket bland annat inkluderar en hög ambition inom etik, integritet, miljö och kvalitet.

Vi satsar omfattande resurser på forskning och utveckling inom fyra huvudområden där vi har lång erfarenhet och där vi är övertygade om att vi kan göra skillnad för ännu fler människor i framtiden; immunologi, neurologi, onkologi och virologi.

Vi är ett av de ledande företagen inom immunologi med mer än 20 års erfarenhet av biologiska läkemedel. Vårt fokus inom immunologi är effektiva behandlingar inom inflammatoriska led-, hud- och tarmsjukdomar.

Neurologi är ett annat område där vi varit verksamma under lång tid, främst inom Parkinsons sjukdom. I vår forskningsportfölj finns flera intressanta substanser med effekt mot andra neurologiska sjukdomar, bland annat Alzheimers sjukdom.

Inom onkologi utforskar vi ett flertal substanser, bland annat inom blod-, hjärn- och lungcancer.

Vår verksamhet inom virologi fokuserar främst på RS-virus och behandling mot hepatit C.

Se AbbVies film nedan:

AbbVie movie

SEOTH160329

Gå vidare från abbvie.se

Den produktspecifika webbplats du har efterfrågat är avsedd för invånare i ett visst land eller flera speciella länder, vilka anges på den webbplatsen. Därför kan webbplatsen komma att innehålla information om läkemedel och andra produkter eller användning av de produkterna, vilka inte har godkänts i andra länder eller områden. Om du bor i ett annat land än dem som webbplatsen riktar sig till, ber vi dig kontakta AbbVie:s lokala dotterbolag för att få korrekt produktinformation för just ditt hemland.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna kan vara på ett annat språk.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du fortfarande öppna denna webbsida?

Avsluta abbvie.se

Information

Genom att klicka "ja" kommer du vidare utanför AbbVies webbplatser

Länkar som tar dig utanför AbbVies webbplatser är inte kontrollerade av AbbVie och vi kan inte hållas ansvariga för innehållet eller ytterligare länkar från sådan plats. AbbVie tillhandahåller dessa länkar endast som en bekvämlighet och införandet av en länk innebär inte att AbbVie godkänt innehållet på den sida länken går till.

Den websida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du lämna denna websida?

Arbetar du inom press och media?

Informationen på dessa sidor är endast avsedd för dig som arbetar som journalist, inom press och  media.

Klicka ja för att komma till pressrummet. Klickar du nej kommer du tillbaka till abbvie.se

Tillhör du svensk hälso- och sjukvård?

Sidan är endast avsedd för svensk hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att klicka "Ja" bekräftar du att du tillhör målgruppen och sidan kommer att öppnas. Klickar du "Nej" kommer du istället att länkas till motsvarande sidor avsedda för patienter, anhöriga och allmänhet.