Sverige - Svenska
VÄLJ ETT LAND

KLINISKA PRÖVNINGAR

Vi på AbbVie strävar efter att upptäcka och utveckla nya läkemedel. Våra fokusområden är immunologi, onkologi/hematologi, virologi och neurologi.


Kliniska prövningar

Inom våra fokusområden har vi en rad substanser under utveckling till nya läkemedel. Klinisk forskning är en viktig del i denna utveckling och innefattar kliniska prövningar på människor för att utvärdera säkerhet och effekt av ett läkemedel.

Vi genomför kliniska läkemedelsprövningar både före och efter registrering och myndighets-godkännande av nya läkemedel. Här till höger kan du ta del av information om hur en klinisk prövning går till. Informationen är från LIF, de forskande läkemedelsföretagens branschorganisation.


Hur publicerar vi data från KLINISKA PRÖVNINGAR?

AbbVie redovisar sedan 2004 data från kliniska prövningar och publicerar information om studieprotokoll och sammanfattande resultat på offentliga webbplatser, som www.clinicaltrials.gov och www.clinicaltrialsregister.eu.
Vi presenterar och publicerar data från våra kliniska prövningar vid vetenskapliga kongresser och i fackgranskade vetenskapliga/medicinska tidskrifter.

Från den 1 januari 2014 har AbbVie en process för att göra data och resultat från kliniska prövningar mer tillgängliga. Vi behandlar vetenskapliga förfrågningar från forskare och ger tillgång till avidentifierad patientdata, studiedata, och protokoll från studierna.

Här kan du läsa mer om AbbVies pågående studier i Sverige: AbbVie studier.

Vi ger tillgång till synopsis av kliniska studierapporter efter godkännande av nya läkemedel av USAs och EUs tillsynsmyndigheter: Studierapporter.

Effekt och säkerhet

Information om våra läkemedels effekt och säkerhet finns på www.fass.se samt på förpackningsetiketter och bipackssedlar, tillgängliga för både patienter och vårdpersonal.


PRÖVARINITIERADE STUDIER (INVESTIGATOR INITIATED STUDY, iis)

AbbVie stöttar akademisk forskning som främjar utveckling av medicinska och vetenskapliga rön gällande våra läkemedel och terapiområden. Denna forskning kan öka kunskapen om våra läkemedel och deras potentiella tillämpningar, vilket kan förbättra vården för patienterna, samt ge nya idéer för ytterligare sjukdomsrelaterad forskning.
Vårt IIS-program ger möjlighet för både akademiska forskare och forskningsintresserade läkare över hela världen som bedriver egen forskning att ansöka om forskningsstöd via AbbVies IIS-portal: IIS portalen.


SEOTH160329

Gå vidare från abbvie.se

Den produktspecifika webbplats du har efterfrågat är avsedd för invånare i ett visst land eller flera speciella länder, vilka anges på den webbplatsen. Därför kan webbplatsen komma att innehålla information om läkemedel och andra produkter eller användning av de produkterna, vilka inte har godkänts i andra länder eller områden. Om du bor i ett annat land än dem som webbplatsen riktar sig till, ber vi dig kontakta AbbVie:s lokala dotterbolag för att få korrekt produktinformation för just ditt hemland.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna kan vara på ett annat språk.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du fortfarande öppna denna webbsida?

Avsluta abbvie.se

Information

Genom att klicka "ja" kommer du vidare utanför AbbVies webbplatser

Länkar som tar dig utanför AbbVies webbplatser är inte kontrollerade av AbbVie och vi kan inte hållas ansvariga för innehållet eller ytterligare länkar från sådan plats. AbbVie tillhandahåller dessa länkar endast som en bekvämlighet och införandet av en länk innebär inte att AbbVie godkänt innehållet på den sida länken går till.

Den websida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du lämna denna websida?

Arbetar du inom press och media?

Informationen på dessa sidor är endast avsedd för dig som arbetar som journalist, inom press och  media.

Klicka ja för att komma till pressrummet. Klickar du nej kommer du tillbaka till abbvie.se

Tillhör du svensk hälso- och sjukvård?

Sidan är endast avsedd för svensk hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att klicka "Ja" bekräftar du att du tillhör målgruppen och sidan kommer att öppnas. Klickar du "Nej" kommer du istället att länkas till motsvarande sidor avsedda för patienter, anhöriga och allmänhet.