Sverige - Svenska
VÄLJ ETT LAND

Möta patienters behov

Forskning och medicinsk innovation är kärnan i vår verksamhet och vår utvecklingsprocess börjar alltid med patienten. Genom att alltid utgå från patientens behov kan vi nå vårt mål
– att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom.


Våra FOKUSområden

Vår forskning är inriktad på de sjukdomsområden där vi redan har erfarenhet till exempel immunologi och virologi eller där vi verkligen kan göra skillnad till exempel onkologi och hematologi. Vi har en välfylld pipeline med fler än 20 substanser i forskningsfas II och III, varav cirka en tredjedel är biologiska läkemedel.


iMMUNOLOGI

AbbVie har en ledande position inom inflammatoriska sjukdomar. Vi utvecklar nya läkemedel för att behandla kroniska sjukdomar med inflammation inom leder, hud och tarm. Vår forskning inriktas på behov att förbättra nuvarande behandlingsresultat.


ONKOLOGI/HEMATOLOGI

Vår forskning inom onkologi/hematologi är inriktad på att upptäcka och utveckla målstyrda behandlingar. Vi utforskar ett betydande antal nya substanser och i kliniska prövningar studerar vi mer än 13 olika typer av cancer, däribland blodcancersjukdomarna kronisk lymfatisk leukemi och multipelt myelom samt hjärntumören glioblastom.


VIROLOGI/ HEPATIT C, HIV, RS-VIRUS

Vårt behandlings- och forskningsprogram mot virus är inriktat på att utveckla behandlingar för bland annat hepatit C. Hepatit C är en allvarlig infektion som påverkar levern och på sikt kan leda till skrumplever, leversvikt och i vissa fall kan utvecklas till levercancer. AbbVies forskare arbetar med att utveckla en ny behandling som fungerar för alla varianter av hepatit C, så kallad pangenotypisk, vilket underlättar att fler patienter kan bli botade från sjukdomen. Vi har även forskat fram behandlingar inom RS-virus och HIV.


NEUROLOGI

Vår nuvarande innovativa forskning är inriktad på att utveckla substanser som har potential att behandla en rad olika kroniska neurologiska tillstånd. Vi har flera substanser i olika prövningsfaser för sjukdomar såsom Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och multipel skleros, MS – som alla påverkar miljontals människor världen över.


NJURSJUKDOM

Kronisk njursjukdom (CKD) som kan leda till att njurarna slutar fungera. Enbart i Europa och USA är 50 miljoner människor drabbade. AbbVies forskning inkluderar potentiella behandlingar för CKD vid diabetes.


SEOTH160329

Gå vidare från abbvie.se

Den produktspecifika webbplats du har efterfrågat är avsedd för invånare i ett visst land eller flera speciella länder, vilka anges på den webbplatsen. Därför kan webbplatsen komma att innehålla information om läkemedel och andra produkter eller användning av de produkterna, vilka inte har godkänts i andra länder eller områden. Om du bor i ett annat land än dem som webbplatsen riktar sig till, ber vi dig kontakta AbbVie:s lokala dotterbolag för att få korrekt produktinformation för just ditt hemland.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna kan vara på ett annat språk.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du fortfarande öppna denna webbsida?

Avsluta abbvie.se

Information

Genom att klicka "ja" kommer du vidare utanför AbbVies webbplatser

Länkar som tar dig utanför AbbVies webbplatser är inte kontrollerade av AbbVie och vi kan inte hållas ansvariga för innehållet eller ytterligare länkar från sådan plats. AbbVie tillhandahåller dessa länkar endast som en bekvämlighet och införandet av en länk innebär inte att AbbVie godkänt innehållet på den sida länken går till.

Den websida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du lämna denna websida?

Arbetar du inom press och media?

Informationen på dessa sidor är endast avsedd för dig som arbetar som journalist, inom press och  media.

Klicka ja för att komma till pressrummet. Klickar du nej kommer du tillbaka till abbvie.se

Tillhör du svensk hälso- och sjukvård?

Sidan är endast avsedd för svensk hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att klicka "Ja" bekräftar du att du tillhör målgruppen och sidan kommer att öppnas. Klickar du "Nej" kommer du istället att länkas till motsvarande sidor avsedda för patienter, anhöriga och allmänhet.