Sverige - Svenska
VÄLJ ETT LAND
 

VÄRDEÖVERFÖRING


ÖVERGRIPANDE INFORMATION OM ÖPPEN RAPPORTERING SOM RÖR ANSTÄLLDA INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN SAMT ORGANISATIONER INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN/PATIENTORGANISATIONER

AbbVie har rapporterat om sina relationer till patientorganisationer sedan 2004.

Dessutom har AbbVie redovisat detaljer om utbetalningar till hälso- och sjukvårdsanställda både i USA och i ett antal europeiska länder sedan mars 2012.

Från och med maj 2016 kommer AbbVie att börja rapportera uppgifter om sina värdeöverföringar till anställda och organisationer inom hälso- och sjukvården i Europa. För Sveriges del sker denna rapportering på Läkemedelsindustriföreningen, LIFs hemsida, www.lif.se.

AbbVies målsättning är att samarbeta nära med anställda och organisationer inom hälso- och sjukvården och med patientorganisationer för att förbättra patienters hälsa i Europa och resten av världen. Den information som har utbytts genom samarbetet har lett till nya och bättre behandlingar och bidragit till vårt viktigaste mål: bättre vård för patienterna.

Vi tror att samverkan med anställda och organisationer inom hälso- och sjukvården och med patientorganisationer är av värde för patientvården. Det är en relation som bygger på ömsesidigt förtroende, har lett till många innovativa läkemedel och har förändrat många sjukdomars inverkan på människors liv. Våra samarbeten bygger på öppenhet, och målet är att stärka allmänhetens förtroende genom ökad insyn i relationerna mellan olika aktörer inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Samarbetet mellan läkemedelsindustrin och hälso- och sjukvården gynnar patienterna. Läkemedelsindustrin och anställda inom hälso- och sjukvården samarbetar inom många olika verksamheter, från klinisk forskning och spridning av bästa kliniska praxis till utbyte av information om hur nya läkemedel passar patientens vårdväg. En större öppenhet när det gäller detta redan välreglerade och viktiga samarbete handlar om att stärka den framtida grunden för samarbete. Läkemedelsindustrin arbetar proaktivt utifrån sitt engagemang i det samarbetet.

SEOTH120045d


Gå vidare från abbvie.se

Den produktspecifika webbplats du har efterfrågat är avsedd för invånare i ett visst land eller flera speciella länder, vilka anges på den webbplatsen. Därför kan webbplatsen komma att innehålla information om läkemedel och andra produkter eller användning av de produkterna, vilka inte har godkänts i andra länder eller områden. Om du bor i ett annat land än dem som webbplatsen riktar sig till, ber vi dig kontakta AbbVie:s lokala dotterbolag för att få korrekt produktinformation för just ditt hemland.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna kan vara på ett annat språk.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du fortfarande öppna denna webbsida?

Avsluta abbvie.se

Information

Genom att klicka "ja" kommer du vidare utanför AbbVies webbplatser

Länkar som tar dig utanför AbbVies webbplatser är inte kontrollerade av AbbVie och vi kan inte hållas ansvariga för innehållet eller ytterligare länkar från sådan plats. AbbVie tillhandahåller dessa länkar endast som en bekvämlighet och införandet av en länk innebär inte att AbbVie godkänt innehållet på den sida länken går till.

Den websida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du lämna denna websida?

Arbetar du inom press och media?

Informationen på dessa sidor är endast avsedd för dig som arbetar som journalist, inom press och  media.

Klicka ja för att komma till pressrummet. Klickar du nej kommer du tillbaka till abbvie.se

Tillhör du svensk hälso- och sjukvård?

Sidan är endast avsedd för svensk hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att klicka "Ja" bekräftar du att du tillhör målgruppen och sidan kommer att öppnas. Klickar du "Nej" kommer du istället att länkas till motsvarande sidor avsedda för patienter, anhöriga och allmänhet.