Sverige - Svenska
VÄLJ ETT LAND
 

SEKRETESSPOLICY

Ikraftträdandedag: 16.10.2014


Denna sekretesspolicy förklarar hur vi hanterar den personliga information du förser oss med på webbplatser som kontrolleras av AbbVie (inklusive dess dotterbolag och filialer), vilka länkar till denna Sekretesspolicy (hänvisad till som "AbbVie-webbplatser"). Denna sekretesspolicy beskriver också insamlingen av vissa andra typer av teknisk information och webbläsarinformation via cookies och liknande teknik på AbbVie-webbplatser. Denna sekretesspolicy förklarar hur vi hanterar den personliga information du förser oss med på webbplatser som kontrolleras av AbbVie (inklusive dess dotterbolag och filialer), vilka länkar till denna sekretesspolicy (hänvisad till som "AbbVie-webbplatser"). Denna sekretesspolicy beskriver också insamlingen av vissa andra typer av teknisk information och webbläsarinformation via cookies och liknande teknik på AbbVie-webbplatser. Läs mer på Användarvillkor.

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss.

Innehåll:


Typ av information som samlas in
Insamling av personlig information
Användning av cookies och övrig spårningsteknik
Kontaktinformation och policyuppdateringar

Typ av information som samlas in


Hur definierar denna sekretesspolicy "personlig information"?

"Personlig information" innebär information som identifierar dig, eller skäligen kan användas för att identifiera dig. Den skickas till och/eller samlas in av AbbVie:s webbplatser, och underhålls av AbbVie i en åtkomlig form. Exempel på personlig information inkluderar ditt namn, din postadress, din e-postadress och ditt telefonnummer.

Vilken typ av information samlar AbbVie in online?

  • Personlig information som du lämnar in: AbbVie samlar in personlig information som du för in i datafält på AbbVies webbplatser. Du kan till exempel lämna in ditt namn, din e-postadress och/eller annan information för att erhålla information om olika ämnesområden, registrera dig för AbbVie-program, kontakta AbbVies kundtjänst, eller svara på AbbVies enkäter. För att skydda din integritet ska du inte förse AbbVie med någon information som inte specifikt efterfrågas.
  •  Passiv insamling av viss annan teknisk information och webbläsarinformation: AbbVies webbplatser kan komma att samla in information om dina besök på AbbVies webbplatser utan att du aktivt lämnar in sådan information. Denna information kan till exempel inkludera typ av webbläsare och språk, operativsystem, Internet-protokolladress, webbadresser på platser du besökt före och efter du besökte AbbVies webbplats, såväl som webbsidor och annonser du klickar på AbbVies webbplats. Denna information kan samlas in med hjälp av olika tekniska hjälpmedel, till exempel cookies, Internet-taggar och webbsignaler. Din Internet-webbläsare överför också automatiskt en del av denna information till AbbVies webbplatser, till exempel webbadressen till den webbplats du just besökt och den webbläsarversion som din dator har.

Insamling av personlig information


Samlar AbbVie in "känslig" personlig information? AbbVie samlar in personlig information via en del AbbVie-webbplatser, till exempel hälsorelaterad information, vilken kan betecknas som "känslig" enligt dataintegritetslagar i vissa jurisdiktioner. Informationen samlas endast in, om du samtycker till detta. AbbVie ska vidta ytterligare åtgärder, om lokal lag så kräver, för att bearbeta sådan information. Dessutom kan individuella AbbVie-dotterbolag eller filialer komma att vidta åtgärder för att följa lokal sedvänja eller sociala förväntningar om sådan information. Genom att förse oss med känslig personlig information samtycker du till att AbbVie samlar in, överför, lagrar och bearbetar den.

Hur använder AbbVie personlig information som jag har gett? AbbVie kommer att använda den personliga information som du lämnar via AbbVies webbplatser för att svara på dina frågor och för att ge dig effektiv kundtjänst. Vi kan även komma att använda denna personliga information i andra affärssyften, till exempel erbjuda dig möjligheten att erhålla meddelanden om AbbVies produkter eller tjänster, erbjuda dig att delta i enkäter om våra produkter, eller informera dig om speciell marknadsföring.

Kommer AbbVie att kombinera personlig information som jag ger på en AbbVie-webbplats med annan personlig information om mig? AbbVie kan komma att kombinera den personliga information som en kund lämnar på en AbbVie-webbplats med den personliga information som den kunden lämnar på andra AbbVie-webbplatser. AbbVie kan komma att kombinera den personliga information som du lämnar till oss online med andra noteringar offline. AbbVie kan komma att kombinera personlig information som du har lämnat till oss direkt med noteringar som tredje part lämnar. Vi använder denna sammanställda information för att hjälpa oss att utforma AbbVies webbplatser och produkter på ett bättre sätt, för att kommunicera information till dig, för att förbättra vår marknadsföring och forskning, samt för att underlätta övriga affärsfunktioner.

Vilka alternativ har jag när det gäller hur AbbVie samlar in och använder personlig information om mig?Du kan alltid begränsa den mängd och typ av personlig information som AbbVie får om dig genom att välja att inte ange någon personlig information i formulär eller datafält på AbbVies webbplatser. En del av våra tjänster online kan vi endast förse dig med, om du ger oss korrekt personlig information. Andra delar av AbbVies webbplatser kan komma att fråga dig, om du vill eller inte vill vara med på våra kontaktlistor för erbjudanden, marknadsföring och ytterligare tjänster som kan vara av intresse för dig. 

Delar AbbVie personlig information med tredje part? I den händelse att AbbVie säljer någon produktlinje eller division, kommer dina personuppgifter att överföras till köparen endast om du samtycker till det, för at köparen ska kunna fortsätta förse dig med information och tjänster. AbbVie förbehåller sig rätten att öppet redovisa din personliga information för att svara på behörig begäran från myndigheter eller om det på annat sätt krävs enligt lag. Med undantag med vad som anges i detta avsnitt kommer AbbVie inte att överföra dina personuppgifter till tredje part om du inte har fått möjlighet att välja detta. AbbVie kan förmedla dina personuppgifter utan att du har valt det till tredjeparter som utför tjänster för vår räkning det är AbbVies praxis att kräva att sådan tredjeparter hanterar dina personuppgifter konfidentiellt och använder dina personupgifter endast för att utföra tjänster för AbbVies räkning och i enlighet med AbbVies instruktioner.

Vem inom AbbVie har åtkomst till personlig information om mig? Ett begränsat antal AbbVie-anställda har åtkomst till personlig information. Vi utbildar våra anställda om vikten av integritet, och hur man hanterar och förvaltar kunduppgifter korrekt och på ett säkert sätt.

Hur säkerställer AbbVie personlig information? AbbVie har som vana att säkerhetskopiera varje webbsida som samlar in personlig information. Emellertid går det inte att garantera konfidentialiteten av personlig information som sänds via Internet. Vi uppmanar dig att vara försiktig när du sänder personlig information via Internet, framför allt personlig information som har att göra med din hälsa. AbbVie kan inte garantera att obehörig tredje part får åtkomst till din personliga information, därför måste du överväga för- och nackdelarna när du sänder personlig information till AbbVies webbplatser. Dessutom visar de webbplatser som tillhör AbbVie en varning, när du länkas till en webbplats som inte kontrolleras av AbbVie, eller är föremål för en AbbVie integritetspolicy. Kontrollera integritetspolicyn för sådana tredje parters webbplatser innan du sänder personlig information.

Överför AbbVie personlig information till olika jurisdiktioner? AbbVie lagrar uppgifter på säkerhetskopierade servrar i flera länder runt om i världen. Var medveten om att information du förser oss med, eller som vi erhåller som ett resultat av att du använt AbbVies webbplatser kan komma att bearbetas och överföras till andra länder än Sverige dock först efter ditt medgivande. Integritets- och dataskyddslagarna varierar mellan olika länder och överensstämmer eventuellt inte med Integritets- och dataskyddslagarna i Sverige.

Hur skyddar AbbVie barns integritet? AbbVie samlar inte medvetet in eller använder någon personlig information från barn (vi definierar "barn" som minderåriga yngre än 13 år) på AbbVies webbplatser. Vi tillåter inte medvetet att barn beställer våra produkter, kommunicerar med oss, eller använder sig av någon av våra online-tjänster. Om du är en förälder och får reda på att ditt barn har försett oss med information, ber vi dig att kontakta oss med hjälp av en av de metoder som anges ovan. Vi kommer att samarbeta med dig för att ta itu med detta.

Hur kan jag korrigera personlig information eller ta bort den från aktuella kundregister? I enlighet med lokal rättslig lag kan du kräva att vi tar bort din personliga information från våra befintliga kundregister, eller att vi rättar din personliga information. Tala om för oss vad du vill att vi ska göra genom att kontakta oss på ett av de sätt som anges nedan. Av registreringsskäl behåller vi viss personlig information som du lämnar in i samband med affärstransaktioner. Användning av cookies och övrig spårningsteknik.


Varför använder AbbVie "cookies" och övrig spårningsteknik? En "cookie" är en fil som vår webbserver kan skicka till dig på din dator, när du går in på en AbbVie-webbplats. Filen lagras därefter på din dator. När du har angett personlig information i ett formulär eller ett datafält på AbbVie:s webbplats, kan AbbVie komma att använda cookies och viss annan teknik, så att webbplatsen kan "komma ihåg" dina personliga preferenser, till exempel avsnitt på webbplatsen som du ofta besöker och - om du vill - ditt användar-ID. Tack vare insamlingsteknik för passiv information kan din användning av AbbVie:s webbplatser underlättas, så att AbbVie ger bättre service, skräddarsyr webbplatser utifrån konsumentens preferenser, sammanställer statistik, analyserar trender och administrerar samt förbättrar AbbVie:s webbplatser på annat sätt. Vissa funktioner på AbbVie:s webbplatser fungerar eventuellt inte utan att insamlingsteknik för passiv information används. Lär dig mer om cookies på www.allaboutcookies.org.

Vilken typ av cookies och övrig spårningsteknik använder AbbVies webbplatser? AbbVies webbplatser använder "sessionscookies": "Sessionscookies" är temporära delar av information. De raderas när du stänger webbläsarfönstret, eller stänger av datorn. "Sessionscookies" används till exempel för att förbättra navigeringen på våra webbplatser, för att blockera besökare från att förse sig med otillbörlig information (webbplatsen "kommer ihåg" tidigare inmatningar utifrån uppgifter om ålder och ursprungsland, vilka låg utanför de specificerade parametrarna, och blockerar efterföljande ändringar) och för att samla in sammanlagd statistisk information. AbbVies webbplatser kan komma att använda "beständiga" cookies: Beständiga cookies är mer permanenta delar av information som placeras på datorns hårddisk. De förblir där, om du inte tar bort cookien. Beständiga cookies lagrar information på datorn av en mängd olika skäl, till exempel hämta viss information som du tidigare har angett (till exempel lösenord), hjälpa dig att avgöra vilka områden på webbplatsen som besökare tycker är mest värdefulla, och skräddarsyr webbplatsen löpande utifrån de preferenserna. Beständiga cookies som placeras på den här platsen i datorn kan innehålla personligt identifierbar information, men endast om du har registrerat eller på annat sätt har samtyckt till att personligt identifierbar information som du har angett på webbplatsen sparas. I annat fall vet webbplatsens server endast att en oidentifierbar besökare med dina cookies har återvänt till webbplatsen. AbbVies webbplatser kan komma att använda "webbsignaler" (även kända som Internet-taggar, en-pixel GIFFAR, rena GIFFAR och osynliga GIFFAR). En webbsignal är ett litet grafiskt tecken på en webbsida eller i ett e-postmeddelande som används för att spåra sidor som har besökts eller meddelanden som har öppnats. Webbsignaler talar om information för webbplatsens server, till exempel IP-adress och den typ av webbläsare som besökarens dator har. Webbsignaler kan placeras på annonser online, vilka leder besökare till vår webbplats och till olika sidor på vår webbplats. Webbsignaler förser oss med information om hur många gånger en sida öppnas, och vilken information som besökaren tar del av.

Vilka alternativ har jag när det gäller AbbVies användning av cookies och övrig spårningsteknik? Du kan välja att aktivera eller inaktivera användningen av cookies och annan spårningsteknik på AbbVies webbplatser. Exakt hur dessa alternativ presenteras för dig och hur du bestämmer dig för ett av alternativen kan variera från webbplats till webbplats. På en del AbbVie-webbplatser blir du tillfrågad att uttryckligen samtycka till användningen av cookies och/eller annan spårningsteknik på webbplatsen i fråga. Cookies som krävs för att manövrera på webbplatsen och för att förse dig med de tjänster du har efterfrågat kommer att fortsätta fungera oavsett om du har gett ditt samtycke eller inte. Andra typer av cookies och spårningsteknik kommer att stängas av, om du inte uttryckligen ger ditt samtycke. Som ett resultat av detta kan webbplatsens funktioner komma att reduceras tills du väljer att ge ditt uttryckliga samtycke. På några av AbbVie:s webbplatser förses du med förvalda frågor eller rutor, med vilka du kan ange att du inte vill att webbplatsen ska använda cookies eller annan spårningsteknik som inte behövs för att driva webbplatsen. Om du väljer bort alternativet, kan funktionerna på webbplatsen komma att reduceras. Med en del Internet-webbläsare kan du begränsa eller inaktivera användningen av cookies och annan spårningsteknik. Se den information som till Internet-webbläsare tillhandahåller om hur du går till väga (hittar du i allmänhet under menyn "Hjälp"). Kontaktinformation och policyuppdateringar.


Hur kan jag kontakta AbbVie? Om du har frågor om användning, ändring eller radering av personlig information som du har gett oss, eller om du vill välja bort framtida kommunikation från AbbVie eller ett visst AbbVie-program, kontaktar du oss genom att klicka på länken "Kontakta oss" på den webbplats du besöker, eller genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på webmaster@AbbVie.com . Alternativt kan du skicka oss ett brev på följande adress:

AbbVie
Attention: Public Affairs
1 N Waukegan Rd
North Chicago, IL 60064
United States

I all kommunikation till AbbVie ber vi dig inkludera den e-postadress du använde för registrering (om tillämpligt), webbplatsadressen, eller det specifika AbbVie-program som du försåg med personlig information (t.ex. AbbVie.com). Ge en detaljerad förklaring av din förfrågan. Om du vill radera, ändra eller korrigera din personliga information och kontaktar oss via e-post, ber vi dig skriva "Begäran om Radering " respektive "Begäran om Ändrings/korrigering" på ämnesraden. Vi gör vårt bästa för att besvara alla förfrågningar fortast möjligt.

Hur vet jag om AbbVie har uppdaterat denna policy? Utan förbindelse till dina rättigheter enligt tillämplig lag förbehåller sig AbbVie rätten att ändra denna Sekretesspolicy utan föregående meddelande, så att den återspeglar tekniska förbättringar, lagenliga ändringar och ändringar utförda av tillsynsmyndigheter såväl som god affärssed. Om AbbVie ändrar sin Sekretesspolicy, kommer en uppdaterad version av denna Sekretesspolicy att återspegla de ändringarna. Sådana ändringar framgår genom uppdatering av ikraftträdandedagen överst i denna Sekretesspolicy.

SEOTH120045d

 

Gå vidare från abbvie.se

Den produktspecifika webbplats du har efterfrågat är avsedd för invånare i ett visst land eller flera speciella länder, vilka anges på den webbplatsen. Därför kan webbplatsen komma att innehålla information om läkemedel och andra produkter eller användning av de produkterna, vilka inte har godkänts i andra länder eller områden. Om du bor i ett annat land än dem som webbplatsen riktar sig till, ber vi dig kontakta AbbVie:s lokala dotterbolag för att få korrekt produktinformation för just ditt hemland.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna kan vara på ett annat språk.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du fortfarande öppna denna webbsida?

Avsluta abbvie.se

Information

Genom att klicka "ja" kommer du vidare utanför AbbVies webbplatser

Länkar som tar dig utanför AbbVies webbplatser är inte kontrollerade av AbbVie och vi kan inte hållas ansvariga för innehållet eller ytterligare länkar från sådan plats. AbbVie tillhandahåller dessa länkar endast som en bekvämlighet och införandet av en länk innebär inte att AbbVie godkänt innehållet på den sida länken går till.

Den websida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du lämna denna websida?

Arbetar du inom press och media?

Informationen på dessa sidor är endast avsedd för dig som arbetar som journalist, inom press och  media.

Klicka ja för att komma till pressrummet. Klickar du nej kommer du tillbaka till abbvie.se

Tillhör du svensk hälso- och sjukvård?

Sidan är endast avsedd för svensk hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att klicka "Ja" bekräftar du att du tillhör målgruppen och sidan kommer att öppnas. Klickar du "Nej" kommer du istället att länkas till motsvarande sidor avsedda för patienter, anhöriga och allmänhet.