Sverige - Svenska
VÄLJ ETT LAND
 

RIKTLINJER FÖR ABBVIE SVERIGE TWITTER


Välkommen till AbbVie Sveriges Twitterkonto. Vi använder vårt Twitterkonto för att dela berättelser kring våra stora hälsoutmaningar med fokus på hållbar häIso- och sjukvård, innovationer och samarbeten med patienten i fokus. Vårt svenska Twitterkonto ägs och hanteras av vår svenska kommunikationsavdelning.

Vi välkomnar alla att vara aktiv i dialogen med oss på Twitter. När vi ser kommentarer och inlägg på @abbvie_se, ber vi dig beakta följande riktlinjer som vi satt upp för vår närvaro på Twitter för att säkerställa hög kvalitet i vårt Twitter nätverk.

Vi arbetar i en bransch med många regleringar och där vi behöver ta hänsyn till legala krav och regler. Vi kan inte engagera oss i och diskutera känsliga ämnen kring våra produkter, andra läkemedelsbolags produkter eller behandlingar. Dessa diskussioner är bäst lämpade att tas i direktkontakt och i dialog med vården.

Med utgångspunkt i våra regler, behöver diskussionen vara ämnesorienterad och konstruktiv. Vi kommenterar eller svarar inte alltid på inlägg som:

Nämner våra eller våra konkurrenters produkter

  • Erbjuder tjänster inom hälso-och sjukvård
  • Är kränkande, diskriminerande och förnedrande innehåll, inkluderat bilder, filmer och länkar
  • Är nedsättande, hotande, våldsamma eller olagliga
  • Innehåller personlig och privat information, såsom namn på personer, e-mailadresser, telefonnummer, foton eller filmer
  • Innehåller konfidentiell, känslig eller icke-offentlig information
  • Gör intrång på copyright och immaterialrätt
  • Har ett kommersiellt syfte med en tydlig avsikt att sälja produkter och tjänster, eller rekrytera följare till andra nätverk inom sociala medier.
  • Innehåller information som är falsk, inkorrekt och missledande
  • Är överdrivet repetitiv och/eller störande (SPAM), eller bryter mot Twitters regelverk

För de Twitterkonton som AbbVie Sverige följer och det innehåll som vi favoritmarkerar eller retweetar betyder inte detta att AbbVie stödjer dessa konton eller dess innehåll. Det betyder inte heller att vi är engagerade i en affärsrelation med ägaren av Twitterkontot. AbbVie är inte ansvarig för och tar inget ansvar för sådant innehåll från tredje part. AbbVie är inte ansvarig för de villkor, integritetspolicy eller innehåll på en webbplats som nås via länkar eller referenser i våra tweets.

Biverkningar & reklamationer

Vi råder dig till att undvika att dela specifik information gällande din hälsa på Twitter.

Om du har frågor om ditt hälsotillstånd, din behandling eller upplever misstänkta biverkningar ber vi dig att kontakta din behandlande läkare. Du kan även själv rapportera misstänkta biverkningar på Läkemedelverkets hemsida eller till biverkningsenheten på AbbVie; medinfosafety@abbvie.com.

Om du behöver reklamera ett läkemedel, vänligen kontakta närmaste apotek eller AbbVie på medinfosafety@abbvie.com. Om du önskar komma i direkt kontakt med AbbVie ring då 08-684 44 600.

Användande av och datalagring av personuppgifter

AbbVie Sverige avslöjar eller delar inte personuppgifter på vårt Twitterkonto om vi inte fått tillåtelse. Vi lagrar inte eller använder unika Twitter profiler, e-mail eller andra uppgifter kopplade till personliga identiteter.

Den information som eventuellt uppkommer gällande biverkningsrapporter/reklamationer kommer dock att registreras i en elektronisk biverkningsdatabas. Databasen används för att vi ska uppfylla de rättsliga skyldigheter som finns om säkerhetsövervakning av läkemedel, för att utvärdera biverkningar och för statistik.

Informationen kan komma att lämnas ut till läkemedelsmyndigheter runtom i världen, till företagets koncernbolag och samarbetspartners för samma ändamål. Du har enligt lag rätt att utan kostnad, en gång per år, begära besked om personuppgifter som rör dig behandlas av oss och i sådant fall få skriftlig information om behandlingen. Du har också rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter. Läkemedelsbolaget (AbbVie AB org nr: 556887-5651) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vänligen notera att Twitter också har access till information som du delar med oss. För mer detaljer gå till Twitter Privacy Policy.

Tack för att du läst denna information och följer @abbvie_se på Twitter.

SEOTH160195

 


Gå vidare från abbvie.se

Den produktspecifika webbplats du har efterfrågat är avsedd för invånare i ett visst land eller flera speciella länder, vilka anges på den webbplatsen. Därför kan webbplatsen komma att innehålla information om läkemedel och andra produkter eller användning av de produkterna, vilka inte har godkänts i andra länder eller områden. Om du bor i ett annat land än dem som webbplatsen riktar sig till, ber vi dig kontakta AbbVie:s lokala dotterbolag för att få korrekt produktinformation för just ditt hemland.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna kan vara på ett annat språk.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du fortfarande öppna denna webbsida?

Avsluta abbvie.se

Information

Genom att klicka "ja" kommer du vidare utanför AbbVies webbplatser

Länkar som tar dig utanför AbbVies webbplatser är inte kontrollerade av AbbVie och vi kan inte hållas ansvariga för innehållet eller ytterligare länkar från sådan plats. AbbVie tillhandahåller dessa länkar endast som en bekvämlighet och införandet av en länk innebär inte att AbbVie godkänt innehållet på den sida länken går till.

Den websida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du lämna denna websida?

Arbetar du inom press och media?

Informationen på dessa sidor är endast avsedd för dig som arbetar som journalist, inom press och  media.

Klicka ja för att komma till pressrummet. Klickar du nej kommer du tillbaka till abbvie.se

Tillhör du svensk hälso- och sjukvård?

Sidan är endast avsedd för svensk hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att klicka "Ja" bekräftar du att du tillhör målgruppen och sidan kommer att öppnas. Klickar du "Nej" kommer du istället att länkas till motsvarande sidor avsedda för patienter, anhöriga och allmänhet.