Sverige - Svenska
VÄLJ ETT LAND
 

INFORMATIONSINSAMLING

Ikraftträdandedag: 22.12.2015


INFORMATION TILL HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL SAMT EXTERNA EXPERTER OCH OPINIONSLEDARE

AbbVie samlar in information, inklusive personuppgifter kopplade till hälso-och sjukvårdspersonal, externa experter samt opinionsledare med vilka AbbVie har en arbetsrelaterad eller affärsmässig relation. Personuppgifterna hanteras av AbbVies system med syftet att möjliggöra regulatoriska rapporteringsskyldigheter, fastställa ersättningsnivåer, hantera tjänster och relationer, hantera betalningar och besvara frågor i enlighet med rådande lagstiftning. AbbVies system innehåller grundläggande personuppgifter så som namn, titel, yrkestillhörighet och kontaktuppgifter, samt information om tidigare och pågående aktiviteter mellan AbbVie, hälso-och sjukvårdspersonal, externa experter och opinionsledare. AbbVie sparar alla personuppgifter på ett säkert sätt och i enlighet med rådande lagstiftning och standard. AbbVie kan komma att överföra personuppgifter om dig till andra AbbVie-kontor runt om i världen, inklusive USA och andra länder som kanske inte har samma krav på skydd för personuppgifter som Sverige. AbbVie-kontor runt om i världen är dock skyldiga att skydda och hantera personuppgifter på ett sätt som överensstämmer med den här informationen, aktuella AbbVieregelverk och tillämpbara lagar.

Hälso- och sjukvårdspersonal, externa experter och opinionsledare har rätten att kostnadsfritt få information om de uppgifter vi lagrar om dig samt att ändra eller radera personuppgifter lagrade i AbbVies system. Vid en sådan förfrågan, vänligen kontakta oss via följande e-postadress: info@abbvie.se

SEOTH120045d (1)


Gå vidare från abbvie.se

Den produktspecifika webbplats du har efterfrågat är avsedd för invånare i ett visst land eller flera speciella länder, vilka anges på den webbplatsen. Därför kan webbplatsen komma att innehålla information om läkemedel och andra produkter eller användning av de produkterna, vilka inte har godkänts i andra länder eller områden. Om du bor i ett annat land än dem som webbplatsen riktar sig till, ber vi dig kontakta AbbVie:s lokala dotterbolag för att få korrekt produktinformation för just ditt hemland.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna kan vara på ett annat språk.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du fortfarande öppna denna webbsida?

Avsluta abbvie.se

Information

Genom att klicka "ja" kommer du vidare utanför AbbVies webbplatser

Länkar som tar dig utanför AbbVies webbplatser är inte kontrollerade av AbbVie och vi kan inte hållas ansvariga för innehållet eller ytterligare länkar från sådan plats. AbbVie tillhandahåller dessa länkar endast som en bekvämlighet och införandet av en länk innebär inte att AbbVie godkänt innehållet på den sida länken går till.

Den websida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du lämna denna websida?

Arbetar du inom press och media?

Informationen på dessa sidor är endast avsedd för dig som arbetar som journalist, inom press och  media.

Klicka ja för att komma till pressrummet. Klickar du nej kommer du tillbaka till abbvie.se

Tillhör du svensk hälso- och sjukvård?

Sidan är endast avsedd för svensk hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att klicka "Ja" bekräftar du att du tillhör målgruppen och sidan kommer att öppnas. Klickar du "Nej" kommer du istället att länkas till motsvarande sidor avsedda för patienter, anhöriga och allmänhet.