Sverige - Svenska
VÄLJ ETT LAND

UVEIT - INFLAMMATION I ÖGAT

Uveit är ett begrepp som omfattar ett flertal inflammationstillstånd i ögats druvhinna (uvea) (1). Inflammationen och de komplikationer som den kan leda till orsakar skador på ögats vävnader som kan ge nedsatt syn eller i vissa fall blindhet (2).


Vad är icke-infektiös uveit?

Inflammationen klassificeras som icke-infektiös om den inte orsakas av en infektion (3). De olika typerna av icke-infektiös uveit kan indelas i fyra grupper beroende på vilken del av ögat som drabbats. Dessa är: främre, intermediär och bakre uveit samt panuveit (1).


Allmän information

Uveit kan uppkomma i alla åldrar, men är vanligast bland personer i arbetsför ålder, oftast mellan 20 och 50 år (2). De främsta riskfaktorerna för uveit är ärftliga anlag, infektioner, systemiska immunmedierade/inflammatoriska sjukdomar, tidigare ögontrauma och rökning (3, 4, 5).

Många av de patienter som har icke-infektiös uveit har också en diagnostiserad autoimmun sjukdom, till exempel SLE (systemisk lupus erythematosus), Behҫets sjukdom eller ankyloserade spondylit (Bechterews sjukdom) (6).


Tecken och symtom på uveit

Uveit kan ge dimsyn eller nedsatt syn, ögat blir rött och värker, man blir ljuskänslig och upplever “flugor” eller prickar i synfältet (7). Många symtom vid uveit är en direkt följd av inflammationen, men vissa kan uppstå till följd av komplikationer på grund av exempelvis glaukom (grön starr) eller näthinneavlossning (8).


Förekomst och följder

Icke-infektiös intermediär uveit, bakre uveit och panuveit drabbar endast ett fåtal patienter och betraktas som sällsynta sjukdomar (9). Synnedsättning i samband med uveit kan påverka många aspekter av patienternas liv, som aktiviteter i dagliga livet, sociala aktiviteter, arbetsförmåga och körförmåga (10,11). Blindhet är den mest skadliga konsekvensen av uveit i förhållande till sjukdomsbörda (12). Patienter med uveit har högre sjukvårdskostnader än andra, (13) och risken för att de ska sluta förvärvsarbeta eller vara borta från arbetet är också högre. Det innebär att sjukdomen kan leda till olika typer av personliga och samhälleliga kostnader (13).


Behandling av uveit

Det behövs bättre behandlingsmetoder för icke-infektiös intermediär uveit, bakre uveit och panuveit (8). Trots de biverkningar och komplikationer som kan uppstå vid långtidsanvändning av kortikosteroider utgör dessa grunden i behandlingen av ögoninflammation i samband med icke-infektiös uveit (14). Långvarig användning av steroider kan ge ett flertal biverkningar, bland annat glaukom (grön starr) och katarakt (grå starr) (15). Nya behandlingsalternativ håller på att utvecklas som kommer att ge andra möjligheter att behandla icke-infektiös uveit (15).

• Det behövs bättre behandlingsmetoder för icke-infektiös intermediär uveit, bakre uveit och panuveit.8
• Trots de biverkningar och komplikationer som kan uppstå vid långtidsanvändning av kortikosteroider utgör dessa grunden i behandlingen av ögoninflammation i samband med icke-infektiös uveit.14 Långvarig användning av steroider kan ge ett flertal biverkningar, bland annat glaukom (grön starr) och katarakt (grå starr).15
• Nya behandlingsalternativ håller på att utvecklas som kommer att ge andra möjligheter att behandla icke-infektiös uveit.15

References:

1. Jabs DA, Busingye J. Approach to the diagnosis of the uveitides. Am J Ophthalmol. 2013;156(2):228-336.
2. Durrani OM, Tehrani NN, Marr JE, Moradi P, Stavrou P, Murray PI. Degree, duration, and causes of visual loss in uveitis. Br J Ophthalmol. 2004;88(9):1159-1162.
3. Yang MM, Lai TY, Luk FO, Pang CP. The roles of genetic factors in uveitis and their clinical significance. Retina. 2014;34(1):1-11.
4. Caspi RR. A look at autoimmunity and inflammation in the eye. J Clin Invest. 2010;120(9):3073-3083.
5. Lin P, Loh AR, Margolis TP, Acharya NR. Cigarette Smoking as a Risk Factor for Uveitis. Ophthalmology. 2010;117(3):585-590.
6. Prete M, Guerriero S, Dammacco R, et al. Autoimmune uveitis: a retrospectrive analysis of 104 patients from a tertiary reference center. J Ophthalmic Inflamm Infect. 2014; 4:17.
7. Guly GM, Forrester JV. Investigation and management of uveitis. BMJ. 2010;341:821-826.
8. Skup M,Tundia N, Sorg R, Zhao C, Chao J, Mulani P, Dick AD. Risk of ocular complications in non-infectious uveitis. Presented at The Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO) Annual Meeting. 2014.
9. Barisani-Asenbauer T, Mac ASM, Mejdoubi L, Emminger W, MacHold K, Auer H. Uveitis- a rare disease often associated with systemic diseases and infections- a systematic review of 2619 patients. Orphanet J of Rare Diseases. 2012;7(1).
10. Schiffman RM, Jacobsen G, Whitcup SM. Visual functioning and general health status in patients with uveitis. Arch Ophthalmol. 2001;119(6):841-849.
11. Soheilian M, Heidari K, Yazdani S, Shahsavari M, Ahmadieh H, Dehghan MH. Patterns of uveitis in a tertiary eye care center in Iran. Ocul Immunol Inflamm. 2004;12(4):297-310.
12. Kirbach SE, Hayes OA, Cifaldi MA. The economic burden of uveitis. Presented at The American College of Rheumatology Annual Scientific Meeting. 2010.
13. Thorne J, Tundia N, Skup M, Macaulary D, Revol C, Chao J, Mulani P, Dick A. Direct and indirect resource use and costs associated with non-infectious non-anterior uveitis. Presented at The Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO) Annual Meeting. 2014.
14. Nguyen QD, Hatef E, Kayen B, et al. A Cross-sectional study of the current treatment patterns in noninfectious uveitis among specialists in the United States. Ophthalmology. 2011;118(1):184-190.
15. Pan J, Kapur M, McCallum R. Noninfectious immune-mediated uveitis and ocular inflammation. Curr Allergy Asthma Rep. 2014 Jan;14(1):409


Referenser 

1. Jabs DA et al. Am J Ophthalmol. 2013;156(2):228-336.
2. Durrani OM et al. Br J Ophthalmol. 2004;88(9):1159-1162.
3. Yang MM et al. Retina. 2014;34(1):1-11.
4. Caspi RR. J Clin Invest. 2010;120(9):3073-3083.
5. Lin P et al. Ophthalmology. 2010;117(3):585-590.
6. Prete M et al. J Ophthalmic Inflamm Infect. 2014; 4:17.
7. Guly GM, Forrester JV. BMJ. 2010;341:821-826.
8. Skup M et al. Presented at ARVO Annual Meeting. 2014.
9. Barisani-Asenbauer T et al. Orphanet J of Rare Diseases. 2012;7(1).
10. Schiffman RM, Jacobsen G, Whitcup SM. Arch Ophthalmol. 2001;119(6):841-849.
11. Soheilian M et al. Ocul Immunol Inflamm. 2004;12(4):297-310.
12. Kirbach SE, Hayes OA, Cifaldi MA. The economic burden of uveitis. Presented at ACR 2010.
13. Thorne J et al. Presented at ARVO Annual Meeting 2014.
14. Nguyen QD, Hatef E, Kayen B, et al. Ophthalmology. 2011;118(1):184-190.
15. Pan J, Kapur M, McCallum R. Curr Allergy Asthma Rep. 2014 Jan;14(1):409.


SEOTH160329c

Gå vidare från abbvie.se

Den produktspecifika webbplats du har efterfrågat är avsedd för invånare i ett visst land eller flera speciella länder, vilka anges på den webbplatsen. Därför kan webbplatsen komma att innehålla information om läkemedel och andra produkter eller användning av de produkterna, vilka inte har godkänts i andra länder eller områden. Om du bor i ett annat land än dem som webbplatsen riktar sig till, ber vi dig kontakta AbbVie:s lokala dotterbolag för att få korrekt produktinformation för just ditt hemland.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna kan vara på ett annat språk.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du fortfarande öppna denna webbsida?

Avsluta abbvie.se

Information

Genom att klicka "ja" kommer du vidare utanför AbbVies webbplatser

Länkar som tar dig utanför AbbVies webbplatser är inte kontrollerade av AbbVie och vi kan inte hållas ansvariga för innehållet eller ytterligare länkar från sådan plats. AbbVie tillhandahåller dessa länkar endast som en bekvämlighet och införandet av en länk innebär inte att AbbVie godkänt innehållet på den sida länken går till.

Den websida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du lämna denna websida?

Arbetar du inom press och media?

Informationen på dessa sidor är endast avsedd för dig som arbetar som journalist, inom press och  media.

Klicka ja för att komma till pressrummet. Klickar du nej kommer du tillbaka till abbvie.se

Tillhör du svensk hälso- och sjukvård?

Sidan är endast avsedd för svensk hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att klicka "Ja" bekräftar du att du tillhör målgruppen och sidan kommer att öppnas. Klickar du "Nej" kommer du istället att länkas till motsvarande sidor avsedda för patienter, anhöriga och allmänhet.