Sverige - Svenska
VÄLJ ETT LAND

RS-Virus

RS-virus, respiratoriskt syncytialvirus, är ett av våra vanligaste luftvägsvirus. I stort sett alla barn har vid tvåårsåldern haft en RS-virusinfektion någon gång. De flesta barn blir bara förkylda, men ibland kan RS-virus orsaka betydligt allvarligare tillstånd med infekterade lungor.

synagis

RS-virus är mycket smittsamt. Det överförs genom droppsmitta främst vid fysisk kontakt med någon som är infekterad då virus kommer i kontakt med slemhinnor i ögon, näsa eller mun. RS-virus är smittsamt i många timmar på mjuka och hårda ytor.

I en svensk studie såg man att RS-virus dominerar bland andra virus som orsak till sjukhusinläggning av spädbarn med andnöd i Sverige under vintermånaderna och orsakar också ett kliniskt förlopp som är signifikant mer allvarligt jämfört med andra virus (1).


HUR YTTRAR SIG EN RS-VIRUSINFEKTION?

Vanligen visar sig en RS-virusinfektion som en lindrig förkylning med snuva och hosta, ofta med segt slem. Barnet kan vara tröttare än vanligt och ha sämre aptit, men behöver nödvändigtvis inte ha feber. I de flesta fall tillfrisknar barnet utan vidare komplikationer.

Nyfödda och i övrigt friska spädbarn kan under sina första levnadsmånader utöver förkylning också insjukna i lunginflammation med andningspåverkan som kan kräva sjukhusvård. Ibland behövs syrgasbehandling och sondmatning, om barnet inte orkar äta av egen kraft.

Tecken på en mer allvarlig RS-virusinfektion:

• Barnet har tungt att andas

• Snabb andning med pipande eller väsande ljud

• Minskad ork att äta och dricka

• Ansträngd hosta

• Segt slem i näsa och luftrör

De allra minsta barnen, särskilt de för tidigt födda, kan visa förkylningssymptom och allmänpåverkan i form av apnéer (andningsuppehåll) som kräver sjukhusvård omgående.

Om barn under sex månader drabbas av förkylning med kraftig hosta och andningsbesvär, eller visar tecken på nedsatt allmäntillstånd och uttorkning, ska man kontakta närmaste akutmottagning.


RS-virus

ViSSA GRUPPER AV BARN ÄR MER KÄNSLIGA

Det är känt att barn som löper större risk än andra att drabbas av en svår nedre luftvägsinfektion orsakad av RS-virus är för tidigt födda barn, barn med kronisk lungsjukdom och de med medfött hjärtfel (2).

En dansk registerstudie har visat att också andra grupper av barn med kronisk sjukdom eller missbildning har en ökad risk för sjukhusvård på grund av RS-virussjukdom, med en förlängd vårdtid som följd (3).


SYNAGIS SOM SKYDD MOT RS-virus

Särskilt sköra barn i riskgrupperna kan få förebyggande behandling med Synagis® (Palivizumab). Det är ett läkemedel som innehåller antikroppar mot RS-virus. Det ges i förebyggande syfte till de barn som löper särskilt stor risk att bli mycket svårt sjuka, och minskar därför risken för allvarlig sjukdom. 

Synagis minskar risken för barn att behöva läggas in på sjukhus för en allvarlig nedre luftvägssjukdom orsakad av RS-virus (4,5)

Synagis är en monoklonal humaniserad IgG-antikropp som godkändes 1999 som profylax mot RS-virusinfektion hos barn som har en ökad risk för RS-virussjukdom och som är yngre än två år.

Indikationer (6)

  • Barn som är födda vecka 35 eller tidigare och yngre än 6 månader då RS-virussäsongen började.
  • Barn under 2 år som inom de senaste 6 månaderna behöver behandling för bronchopulmonell dysplasi.
  • Barn under 2 år med hemodynamiskt signifikant kongenital hjärtsjukdom.

 

www.fass.se


tipsa

RÅD TILL NYBLIVNA FÖRÄLDRAR

 

  • Tvätta händerna ofta
  • Undvik kontakt med förkylda personer
  • Försök låta bli att ta med barnet till platser där det samlas mycket folk
  • Välj aktiviteter med barngrupper där man träffas utomhus
  • Be släkt och vänner vänta med besök om de är förkylda
  • Utsätt inte barnet för tobaksrök

 


informationsbroschyr

TILLGÄNGLIGT MATERIAL

På sidan rsvirus.se finns mycket bra information om RS-virus, tipsa gärna föräldrar att läsa mer. Där kan man bland annat ladda ner vår informationsbroschyr till föräldrar på flera språk.

 

För beställning vänligen kontakta AbbVie AB på telefonnummer 08-684 446 00 eller via e-postadress info@abbvie.se

 


Referenser

1. Falkenstein-Hagander K et al. (2014) Acta Paediatrica 103:625-629.
2. lakemedelsvarket.se.
3. Kristensen K et al. (2012) Clin Inf Dis; 54(6):810-7.
4. IMpact-RSV Study Group. (1998) Pediatrics 102:531-537.3.
5. Feltes T et al. (2003) J Pediatrics 143:532-540.
6. FASS.se


SYNAGIS®, (palivizumab), Rx, ATC-kod J06B B16, SPC 2018-05-08. Indikationer:
Prevention av allvarliga sjukhuskrävande nedre luft vägsinfektioner orsakade av respiratoriskt syncytialvirus (RS-virus) hos barn som har ökad risk för RS-virussjukdom:

·         Barn som är födda vecka 35 eller tidigare och yngre än 6 månader då RSV säsongen började

·         Barn under 2 år som inom de senaste 6 månaderna behöver behandling för bronchopulmonell dysplasi

·         Barn under 2 år med hemodynamiskt signifikant kongenital hjärtsjukdom

Förpackningar: Injektionsflaska med 0,5 ml eller 1 ml injektionsvätska. Lösning 100 mg/ml.
Dosering: 15 mg/kg kroppsvikt. För fullständig produktinformation och prisuppgift, se www.fass.se.


SEOTH160329c

Gå vidare från abbvie.se

Den produktspecifika webbplats du har efterfrågat är avsedd för invånare i ett visst land eller flera speciella länder, vilka anges på den webbplatsen. Därför kan webbplatsen komma att innehålla information om läkemedel och andra produkter eller användning av de produkterna, vilka inte har godkänts i andra länder eller områden. Om du bor i ett annat land än dem som webbplatsen riktar sig till, ber vi dig kontakta AbbVie:s lokala dotterbolag för att få korrekt produktinformation för just ditt hemland.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna kan vara på ett annat språk.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du fortfarande öppna denna webbsida?

Avsluta abbvie.se

Information

Genom att klicka "ja" kommer du vidare utanför AbbVies webbplatser

Länkar som tar dig utanför AbbVies webbplatser är inte kontrollerade av AbbVie och vi kan inte hållas ansvariga för innehållet eller ytterligare länkar från sådan plats. AbbVie tillhandahåller dessa länkar endast som en bekvämlighet och införandet av en länk innebär inte att AbbVie godkänt innehållet på den sida länken går till.

Den websida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du lämna denna websida?

Arbetar du inom press och media?

Informationen på dessa sidor är endast avsedd för dig som arbetar som journalist, inom press och  media.

Klicka ja för att komma till pressrummet. Klickar du nej kommer du tillbaka till abbvie.se

Tillhör du svensk hälso- och sjukvård?

Sidan är endast avsedd för svensk hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att klicka "Ja" bekräftar du att du tillhör målgruppen och sidan kommer att öppnas. Klickar du "Nej" kommer du istället att länkas till motsvarande sidor avsedda för patienter, anhöriga och allmänhet.