Sverige - Svenska
VÄLJ ETT LAND

Studier på Reumatoid Artrit

HUMIRA har studerats vid flertalet subgrupper inom reumatoid artrit (RA) och de mest relevanta kliniska frågeställningarna. Se följande video som beskriver hur forskningssamfundet ser på HUMIRAs 10 års studie vid tidig RA – PREMIER.

HUMIRAs forskningsprogram vid RA kan sammanfattas med följande tabell. Klicka på studiens namn/siffra på uppföljning så finner du den publicerade artikeln.

Population

Studie (blindad fas; RCT)

Långtidsuppföljning (OLE)   

Tidig RA (MTX-naive)

PREMIER

5 år

10 år

Etablerad RA (MTX-IR)

OPTIMA

Fas 1 - 26 veckor

 
Etablerad RA (MTX-IR) DE019

5 år

10 år

Treat-to-target

OPTIMA

Fas 1 - 26 veckor

Fas 2 - 78 veckor

 
Utsättning vid tidig RA

OPTIMA

Fas 2 - 78 veckor

 
Utsättning vid etablerad RA ReACT  
Switch (insatt efter en/flera TNF-hämmare) ReACT  

Klinisk vardag/kombination med DMARDs, annat än MTX

ReACT 12 veckor

DE020

5 år

10 år

Safety

PREMIER 10 år

DE019 10 år

DE020 10 år
 

 
Safety över flertalet indikationer
Burmester et al.
 
Optimering av MTX dosen vid kombination med HUMIRA
CONCERTO  
     

 

SEHUR170598

Gå vidare från abbvie.se

Den produktspecifika webbplats du har efterfrågat är avsedd för invånare i ett visst land eller flera speciella länder, vilka anges på den webbplatsen. Därför kan webbplatsen komma att innehålla information om läkemedel och andra produkter eller användning av de produkterna, vilka inte har godkänts i andra länder eller områden. Om du bor i ett annat land än dem som webbplatsen riktar sig till, ber vi dig kontakta AbbVie:s lokala dotterbolag för att få korrekt produktinformation för just ditt hemland.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna kan vara på ett annat språk.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du fortfarande öppna denna webbsida?

Avsluta abbvie.se

Information

Genom att klicka "ja" kommer du vidare utanför AbbVies webbplatser

Länkar som tar dig utanför AbbVies webbplatser är inte kontrollerade av AbbVie och vi kan inte hållas ansvariga för innehållet eller ytterligare länkar från sådan plats. AbbVie tillhandahåller dessa länkar endast som en bekvämlighet och införandet av en länk innebär inte att AbbVie godkänt innehållet på den sida länken går till.

Den websida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du lämna denna websida?

Arbetar du inom press och media?

Informationen på dessa sidor är endast avsedd för dig som arbetar som journalist, inom press och  media.

Klicka ja för att komma till pressrummet. Klickar du nej kommer du tillbaka till abbvie.se

Tillhör du svensk hälso- och sjukvård?

Sidan är endast avsedd för svensk hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att klicka "Ja" bekräftar du att du tillhör målgruppen och sidan kommer att öppnas. Klickar du "Nej" kommer du istället att länkas till motsvarande sidor avsedda för patienter, anhöriga och allmänhet.