Sverige - Svenska
VÄLJ ETT LAND

SPONDYLARTRITER (SPA)

SpA är ett paraplybegrepp som innefattar ett flertal olika underdiagnoser med gemensamma karaktärsdrag. Spondylartriter är den näst största av ett hundratal reumatiska diagnoser, 450 individer av 100 000 har någon av diagnoserna som ingår i SpA (1).

plugga

Begreppet spondylartrit (SpA) har sitt ursprung från grekiskan och är sammanfogat av orden för kota: spondylos, led: arthron och inflammation: itis (2).

Sjukdomen kan delas in i två varianter; axial SpA som ger besvär i huvudsak från ryggrad och perifer SpA som ger besvär framförallt i och kring övriga leder, såsom daktyliter (svullnad av finger eller tå, så kallad "korvfinger/-tå") och entesiter (inflammerade led- och senbandsfästen). Diagnoserna kan överlappa varandra och en patient kan gå från en underdiagnos till en annan över tid (3,4).

Underdiagnoser

SpA inkluderar underdiagnoserna ankyloserande spondylit (AS, Bechterews sjukdom, pelvospondylit), psoriasisartrit (PsA), IBD-associerad artrit, odifferentierad spondylartrit och reaktiv artrit (ReA) (5).


REFERENSER

1. Sieper J, Rudwaleit M, Khan MA, Braun J (2006). Clin Rheumatol 20:401-417.
2. Reveille JD, Arnett FC. Am J Med. 2005;118(6):592-603.

3. Rudwaleit M. Curr Opin Rheumatol. 2010;22(4):375-80.
4.Treatment Network 2015 Recommendations for the Treatment of Ankylosing Spondylitis and Nonradiographic Axial Spondyloarthritis.Arthritis Rheumatol. 2015 Sep 24. doi: 10.1002/art.39298. [Epub ahead of print].
5. Rudwaleit M.et al.The early disease stage in axial spondylarthritis: Arthritis Rheum. 2009 Mar;60(3):717-27.

 


SEHUR170598

Gå vidare från abbvie.se

Den produktspecifika webbplats du har efterfrågat är avsedd för invånare i ett visst land eller flera speciella länder, vilka anges på den webbplatsen. Därför kan webbplatsen komma att innehålla information om läkemedel och andra produkter eller användning av de produkterna, vilka inte har godkänts i andra länder eller områden. Om du bor i ett annat land än dem som webbplatsen riktar sig till, ber vi dig kontakta AbbVie:s lokala dotterbolag för att få korrekt produktinformation för just ditt hemland.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna kan vara på ett annat språk.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du fortfarande öppna denna webbsida?

Avsluta abbvie.se

Information

Genom att klicka "ja" kommer du vidare utanför AbbVies webbplatser

Länkar som tar dig utanför AbbVies webbplatser är inte kontrollerade av AbbVie och vi kan inte hållas ansvariga för innehållet eller ytterligare länkar från sådan plats. AbbVie tillhandahåller dessa länkar endast som en bekvämlighet och införandet av en länk innebär inte att AbbVie godkänt innehållet på den sida länken går till.

Den websida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du lämna denna websida?

Arbetar du inom press och media?

Informationen på dessa sidor är endast avsedd för dig som arbetar som journalist, inom press och  media.

Klicka ja för att komma till pressrummet. Klickar du nej kommer du tillbaka till abbvie.se

Tillhör du svensk hälso- och sjukvård?

Sidan är endast avsedd för svensk hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att klicka "Ja" bekräftar du att du tillhör målgruppen och sidan kommer att öppnas. Klickar du "Nej" kommer du istället att länkas till motsvarande sidor avsedda för patienter, anhöriga och allmänhet.