Sverige - Svenska
VÄLJ ETT LAND

Reumatoid artrit

HUMIRA är indicerat för behandling av både tidig och etablerad reumatoid artrit (RA). HUMIRA används både som första insatta biologiska läkemedlet eller som ett så kallat switch alternativ.

HUMIRA är en rekombinant, fullt human antikropp som hämmar TNF, både lösligt och membranbundet. Således är det ett biologiskt läkemedel. HUMIRAS effekt består i att dämpa inflammation och hämma leddestruktion med bibehållen funktion som följd. HUMIRA minskar även den smärta som patienten upplever och fungerar som en bromsmedicin (1).

HUMIRA ges i regel i kombination med metotrexat eller annan DMARD, men det är även indikerat för monoterapibehandling. Vid sviktande effekt på monoterapi kan dosen tätas till en gång i veckan, innan byte till annat preparat sker. (1)

HUMIRA ges subkutant 40 mg, 0,4 ml injektion varannan vecka, antingen som förfylld spruta eller förfylld injektionspenna (autoinjektor). Båda formuleringarna tas av patienten själv och är citratfria lösningar, vilket medför minskad smärta vid injektionsstället. De är även latexfria, har tunn nålvägg och kan förvaras i rumstemperatur (25°C) upp till 14 dagar. (1)
www.medicinsintruktioner.se finner du en film som visar hur HUMIRA skall admininstreras.

Idag har HUMIRA 15 godkända indikationer (1), över 1,1 miljon patienter med pågående behandling (2) samt mer än 19 års erfarenhet från kliniska prövningar.

ra

Referenser

1. Produktresumén
2. AbbVie Data on file juni 2017


SEHUR170598

Gå vidare från abbvie.se

Den produktspecifika webbplats du har efterfrågat är avsedd för invånare i ett visst land eller flera speciella länder, vilka anges på den webbplatsen. Därför kan webbplatsen komma att innehålla information om läkemedel och andra produkter eller användning av de produkterna, vilka inte har godkänts i andra länder eller områden. Om du bor i ett annat land än dem som webbplatsen riktar sig till, ber vi dig kontakta AbbVie:s lokala dotterbolag för att få korrekt produktinformation för just ditt hemland.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna kan vara på ett annat språk.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du fortfarande öppna denna webbsida?

Avsluta abbvie.se

Information

Genom att klicka "ja" kommer du vidare utanför AbbVies webbplatser

Länkar som tar dig utanför AbbVies webbplatser är inte kontrollerade av AbbVie och vi kan inte hållas ansvariga för innehållet eller ytterligare länkar från sådan plats. AbbVie tillhandahåller dessa länkar endast som en bekvämlighet och införandet av en länk innebär inte att AbbVie godkänt innehållet på den sida länken går till.

Den websida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du lämna denna websida?

Arbetar du inom press och media?

Informationen på dessa sidor är endast avsedd för dig som arbetar som journalist, inom press och  media.

Klicka ja för att komma till pressrummet. Klickar du nej kommer du tillbaka till abbvie.se

Tillhör du svensk hälso- och sjukvård?

Sidan är endast avsedd för svensk hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att klicka "Ja" bekräftar du att du tillhör målgruppen och sidan kommer att öppnas. Klickar du "Nej" kommer du istället att länkas till motsvarande sidor avsedda för patienter, anhöriga och allmänhet.