Sverige - Svenska
VÄLJ ETT LAND

Patientstöd

abbviecare

Hjälp till självhjälp – Abbvie Care

AbbVie har ett unikt patientstödprogram som heter AbbVie Care och är framtaget för att stötta och underlätta för patienten under pågående behandling. Patienter som står på HUMIRA har tillgång till programmet.

AbbVie Care bygger på insikten att följsamheten är suboptimal vid immunrelaterade inflammatoriska sjukdomar. Det innebär att en förbättring av följsamheten skulle öka effekten av läkemedelsbehandling. Konsekvenserna av en suboptimal följsamhet drabbar både samhället, vården och patienten.

Genom att förbättra förmågan till självhjälp och ge patienterna stöd, kan programmet öka deras acceptans, förtroende och tillfredsställelse med medicineringen. Det kan i sin tur förbättra deras livskvalitet och andra viktiga behandlingsutfall.


reumatikerlinjen_171206

Reumatikerlinjen

Reumatikerlinjen vill inspirera, informera och stärka de som lever med reumatisk sjukdom och hjälpa dem att leva ett bra liv. Där kan man få tips och råd och inte minst ta del av olika patientberättelser hur det är att leva med en reumatisk sjukdom.


SEHUR170598

Gå vidare från abbvie.se

Den produktspecifika webbplats du har efterfrågat är avsedd för invånare i ett visst land eller flera speciella länder, vilka anges på den webbplatsen. Därför kan webbplatsen komma att innehålla information om läkemedel och andra produkter eller användning av de produkterna, vilka inte har godkänts i andra länder eller områden. Om du bor i ett annat land än dem som webbplatsen riktar sig till, ber vi dig kontakta AbbVie:s lokala dotterbolag för att få korrekt produktinformation för just ditt hemland.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna kan vara på ett annat språk.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du fortfarande öppna denna webbsida?

Avsluta abbvie.se

Information

Genom att klicka "ja" kommer du vidare utanför AbbVies webbplatser

Länkar som tar dig utanför AbbVies webbplatser är inte kontrollerade av AbbVie och vi kan inte hållas ansvariga för innehållet eller ytterligare länkar från sådan plats. AbbVie tillhandahåller dessa länkar endast som en bekvämlighet och införandet av en länk innebär inte att AbbVie godkänt innehållet på den sida länken går till.

Den websida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du lämna denna websida?

Arbetar du inom press och media?

Informationen på dessa sidor är endast avsedd för dig som arbetar som journalist, inom press och  media.

Klicka ja för att komma till pressrummet. Klickar du nej kommer du tillbaka till abbvie.se

Tillhör du svensk hälso- och sjukvård?

Sidan är endast avsedd för svensk hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att klicka "Ja" bekräftar du att du tillhör målgruppen och sidan kommer att öppnas. Klickar du "Nej" kommer du istället att länkas till motsvarande sidor avsedda för patienter, anhöriga och allmänhet.