Sverige - Svenska
VÄLJ ETT LAND

Patienten i bokstavligt fokus på Centrum för Reumatologi

Onsdagen den 31 januari höll reumatologen Xenofon Baraliakos en föreläsning på Centrum för Reumatologi, en akademisk öppenvårdsenhet inom reumatologi i Stockholms läns landsting. Temat var ”Treat to target – how close to clinical reality?” och var en diskusionsbaserad djupdykning i den publikation han är medförfattare till och som publicerades i september 2017 i Annals of the Rheumatic Diseases:

”Treating axial spondyloarthritis and peripheral spondyloarthritis, especially psoriatic arthritis, to target: 2017 update of recommendations by an international task force”.

file

Vad som skilde detta föreläsningstillfälle från övriga under föreläsningsturnén var att Dr Baraliakos denna gång hade sällskap av Carolina Degerkvist som själv har diagnosen psoriasisartrit. Efter den inledande föreläsningen tog hon vid och berättade om sina erfarenheter som patient och delade med sig av sina tankar. Hon poängterade vikten av den första av de fem övergripande principerna, den som rör överenskommelsen mellan patient och läkare och som handlar om att sätta upp gemensamma behandlingsmål.

Frågeställningar som "vad är viktigt för patienten och vad är viktigt ur ett läkarperspektiv?" vändes och vreds mellan mötesdeltagarna. En läkare framhöll vikten av att skapa en professionell relation mellan läkare och patient där man håller en kontinuerlig dialog för att säkerställa att patienten mår och fungerar så bra som möjligt. Ett holistiskt synsätt syftar till att man inte bara tar hänsyn till leder, utan även till problem med hud, ögon och gastrointestinala besvär, det vill säga yttringar av grundsjukdomen som också bör vägas in i behandlingen.

Carolina sammanfattade hennes inställning till sin sjukdom och behandlingen av den: "Jag vill inte bara vara vid liv, jag vill leva mitt liv!" 

Klicka här för att se en intervju med Dr Xenofon Baraliakos.
 


SEHUR170598a

Gå vidare från abbvie.se

Den produktspecifika webbplats du har efterfrågat är avsedd för invånare i ett visst land eller flera speciella länder, vilka anges på den webbplatsen. Därför kan webbplatsen komma att innehålla information om läkemedel och andra produkter eller användning av de produkterna, vilka inte har godkänts i andra länder eller områden. Om du bor i ett annat land än dem som webbplatsen riktar sig till, ber vi dig kontakta AbbVie:s lokala dotterbolag för att få korrekt produktinformation för just ditt hemland.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna kan vara på ett annat språk.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du fortfarande öppna denna webbsida?

Avsluta abbvie.se

Information

Genom att klicka "ja" kommer du vidare utanför AbbVies webbplatser

Länkar som tar dig utanför AbbVies webbplatser är inte kontrollerade av AbbVie och vi kan inte hållas ansvariga för innehållet eller ytterligare länkar från sådan plats. AbbVie tillhandahåller dessa länkar endast som en bekvämlighet och införandet av en länk innebär inte att AbbVie godkänt innehållet på den sida länken går till.

Den websida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du lämna denna websida?

Arbetar du inom press och media?

Informationen på dessa sidor är endast avsedd för dig som arbetar som journalist, inom press och  media.

Klicka ja för att komma till pressrummet. Klickar du nej kommer du tillbaka till abbvie.se

Tillhör du svensk hälso- och sjukvård?

Sidan är endast avsedd för svensk hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att klicka "Ja" bekräftar du att du tillhör målgruppen och sidan kommer att öppnas. Klickar du "Nej" kommer du istället att länkas till motsvarande sidor avsedda för patienter, anhöriga och allmänhet.