Sverige - Svenska
VÄLJ ETT LAND

Presidenten för IFPA brinner för individualiserad vård

Mona Ståhle är professor i dermatologi och överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset och därtill president för IFPAs konferens 2018. Hon berättar att intresset bland reumatologer för psoriasisartrit tycks öka, kanske i takt med att nya verkningsmekanismer och behandlingsmöjligheter blir tillgängliga.

file

Mona brinner för att se hela patienten och att varje patient ska få adekvat vård med individualiserad terapi utifrån varje patients symtom och där man tar hänsyn till vad patienten önskar sig av behandlingen och vilka förväntningar han eller hon har. Patient och behandlande läkare/vårdpersonal ska verka i samråd. Hittills pratar man mycket om ”behandlingstrappa” där man enligt guidelines följer en viss behandlingsalgoritm. Mona vill hellre prata om ”behandlingspalett” där den medicinska vården ges utifrån ett mer individanpassat utgångsläge.


Smärta är ett svårt symtom att få bukt med för många patienter, och alltför många står idag på tung smärtlindring. Framför allt innan diagnos, men även efter. Forskning pågår för att hitta nya behandlingsmöjligheter. Målsättningen är att patienten ska glömma bort sin sjukdom, avslutar Mona.

De senaste stegen på väg mot denna vision presenterades på IFPA i slutet av juni.


SEHUR170598g

Gå vidare från abbvie.se

Den produktspecifika webbplats du har efterfrågat är avsedd för invånare i ett visst land eller flera speciella länder, vilka anges på den webbplatsen. Därför kan webbplatsen komma att innehålla information om läkemedel och andra produkter eller användning av de produkterna, vilka inte har godkänts i andra länder eller områden. Om du bor i ett annat land än dem som webbplatsen riktar sig till, ber vi dig kontakta AbbVie:s lokala dotterbolag för att få korrekt produktinformation för just ditt hemland.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna kan vara på ett annat språk.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du fortfarande öppna denna webbsida?

Avsluta abbvie.se

Information

Genom att klicka "ja" kommer du vidare utanför AbbVies webbplatser

Länkar som tar dig utanför AbbVies webbplatser är inte kontrollerade av AbbVie och vi kan inte hållas ansvariga för innehållet eller ytterligare länkar från sådan plats. AbbVie tillhandahåller dessa länkar endast som en bekvämlighet och införandet av en länk innebär inte att AbbVie godkänt innehållet på den sida länken går till.

Den websida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du lämna denna websida?

Arbetar du inom press och media?

Informationen på dessa sidor är endast avsedd för dig som arbetar som journalist, inom press och  media.

Klicka ja för att komma till pressrummet. Klickar du nej kommer du tillbaka till abbvie.se

Tillhör du svensk hälso- och sjukvård?

Sidan är endast avsedd för svensk hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att klicka "Ja" bekräftar du att du tillhör målgruppen och sidan kommer att öppnas. Klickar du "Nej" kommer du istället att länkas till motsvarande sidor avsedda för patienter, anhöriga och allmänhet.