Sverige - Svenska
VÄLJ ETT LAND

Höjdpunkter från 5th World Psoriasis and Psoriasis Arthritis Conference

IFPA (International Federation of Psoriasis Associations) arrangerade den 27–30 juni sin femte världskonferens i Stockholm. Över 1200 deltagare från hela världen hade samlats för att få en uppdatering av det senaste inom psoriasis (PsO) och psoriasisartrit (PsA), i studier och behandlingsriktlinjer. Över 150 abstracts presenterades.

file

Föreläsningar

Deltagare hade möjlighet att lyssna på många och intressanta föreläsningar av toppforskare från hela världen. Dr Laura Coates från Oxfords universitet presenterade nuvarande behandlingsriktlinjer för PsA från GRAPPA och EULAR som senast uppdaterades 2015. Några av dessa uppdateringar var; komorbiditet ingår i GRAPPAs riktlinjer till skillnad från EULARs; DMARDs och ustekinumab är icke effektiva vid axialt engagemang; bra effekt av IL-17A-hämmare vid entesit, daktylit och axialt engagemang. Prof. Joseph Merola från Harvards universitet fokuserade på tidig detektion av subklinisk inflammatorisk artrit, PsO som drabbat hårbotten, genitalier, området under bröstet och naglar är PsO fenotyper som ökar risken för PsA samt ultraljud och MRI kan vara av värde för tidig detektion. Dr Francesco Ciccia från Palermos universitet presenterade data från en studie med möss som visar relation mellan subklinisk tarminflammation och PsA.

Studiedata

PsO tolkas mer och mer som en systemisk sjukdom. Obesitas och rökning är riskfaktorer. Hög risk för PsA föreligger om man är överviktig, rökare och har svår PsO med nagelengagemang. Nagelpsoriasis är speciellt relaterad med svår PsO och PsA.
Överviktiga patienter med allvarlig PsO, framför allt kvinnor som är äldre än 50 år, drabbas oftare av PsA jämfört med de som har normalt BMI. Axialt engagemang vid tidig psoriasisartrit är relaterat till höggradiga hudlesioner. Viktnedgång minskar sjukdomsaktivitet och förbättrar effektivitet av behandling med TNF-alfablockad vid PsA. Värdet av plasma glucokortikal inducible kinase 1 (SGK1) är signifikant ökat hos patienter med PsO och PsA. Bra säkerhetsprofil och effekt av secukinumab, guselkumab, ixekizumab samt apremilast påvisades i studier. FDA- och EMA-godkända JAK-hämmaren tofacitinib för behandling av PsA. En studie har även visat mycket låg serumkoncentration av certolizumab hos nyfödda barn trots att mamman stått på behandling under graviditet.

Case reports

  • 29-årig kvinna med PsA och relapserande polykondrit
  • 45-årig kvinna med dermatomyosit och psoriasis dold av Gottrons papler
  • 57-årig kvinna med Waldenströms makroglobulinemi efter 2 års behandling med Methotrexate och TNF-alfablockad för PsA
  • 60-årig kvinna med PsO med allergisk reaktion på infliximab efter mångårig behandling som lyckades switcha mot biosimilar

Data från Sverige

Svenska data visar att patienter med PsO och odiagnostiserad PsA oftare får recept på opioider i smärtlindrande syfte jämfört med diagnostiserade PsA-patienter. Det tar tid och man behöver träffa olika läkare för att få diagnosen PsA. Dr Kristina Juneblad från Umeå universitetssjukhus presenterade en studie som visar association mellan olika genpolymorfism av inflammation och olika kliniska fenotyper av PsA.

World Psoriasis and Psoriasis Arthritis Conference arrangeras var tredje år. De första fem konferenserna har arrangerats i Stockholm.

Christos Moulatzikos
specialistläkare, reumatologiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro


SEHUR170598g

Gå vidare från abbvie.se

Den produktspecifika webbplats du har efterfrågat är avsedd för invånare i ett visst land eller flera speciella länder, vilka anges på den webbplatsen. Därför kan webbplatsen komma att innehålla information om läkemedel och andra produkter eller användning av de produkterna, vilka inte har godkänts i andra länder eller områden. Om du bor i ett annat land än dem som webbplatsen riktar sig till, ber vi dig kontakta AbbVie:s lokala dotterbolag för att få korrekt produktinformation för just ditt hemland.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna kan vara på ett annat språk.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du fortfarande öppna denna webbsida?

Avsluta abbvie.se

Information

Genom att klicka "ja" kommer du vidare utanför AbbVies webbplatser

Länkar som tar dig utanför AbbVies webbplatser är inte kontrollerade av AbbVie och vi kan inte hållas ansvariga för innehållet eller ytterligare länkar från sådan plats. AbbVie tillhandahåller dessa länkar endast som en bekvämlighet och införandet av en länk innebär inte att AbbVie godkänt innehållet på den sida länken går till.

Den websida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du lämna denna websida?

Arbetar du inom press och media?

Informationen på dessa sidor är endast avsedd för dig som arbetar som journalist, inom press och  media.

Klicka ja för att komma till pressrummet. Klickar du nej kommer du tillbaka till abbvie.se

Tillhör du svensk hälso- och sjukvård?

Sidan är endast avsedd för svensk hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att klicka "Ja" bekräftar du att du tillhör målgruppen och sidan kommer att öppnas. Klickar du "Nej" kommer du istället att länkas till motsvarande sidor avsedda för patienter, anhöriga och allmänhet.