Sverige - Svenska
VÄLJ ETT LAND

NYHETSBREV REUMATOLOGI

Välkommen till arkivet för AbbVies nyhetsbrev inom reumatologi. Tanken med dessa nyhetsbrev är att bjuda på regelbundna uppdateringar om aktuella händelser och vad som är på gång inom reumatologiområdet. Om du har synpunkter på innehållet eller förslag på ämnen till kommande nyhetsbrev är du varmt välkommen att kontakta oss.


file

18 oktober, 2018

REUMATOLOGI, NYHETER FRÅN ABBVIE oktober 2018

Väl mött i Chicago!

Under årets upplaga av ACR (American Congress of Rheumatology) kommer AbbVie att presentera 35 abstracts inom reumatologi som postrar eller muntliga presentationer. Vi bjuder även in till två vetenskapliga symposier. Varmt välkommen att delta!

Expanding Access to Rheumatology Care with Advanced Practice Clinicians

Unraveling the Patient Presentation: Multidiciplinary Perspectives in Psoriatic Arthritis Management

 

Övriga rubriker:

Reuma dagarna 2018
Läs om den uppdaterade FASS-texten gällande graviditet och amning

Doktor Xenofon Baraliakos på besök i Sverige. Ta del av webinariet från hans förra besök i Sverige
How to treat axial spondyloarthritis in 2017: updated treatment guidelines including extra-articular manifestations

Metoden bakom adalimumab belönas med årets kemipris.
Scientific Background on the Nobel Prize in Chemistry 2018: Directed evolution of enzymes and binding proteins

Nobelpriset i kemi 2018. Populärvetenskaplig information: En (r)evolution inom kemin


file

5 september, 2018

REUMATOLOGI, NYHETER FRÅN ABBVIE september 2018

Med fördjupade kunskaper i fokus

I höstens första nyhetsbrev kan du läsa en rapport om vad som hände på 5th World Psoriasis and Psoriasis Arthritis Conference från en reumatologs synvinkel. När det gäller HUMIRA® (adalimumab) har det kommit en viktig uppdatering i Fass som kan komma att beröra många av dina patienter. Sist men inte minst, lite information om AbbVies senaste samarbetspartner, Cancerkompisar.

Trevlig läsning önskar teamet på AbbVie Reumatologi!

Höjdpunkter från 5th World Psoriasis and Psoriasis Arthritis Conference
Läs mer om de viktigaste vetenskapliga data som presenterades

”Målsättningen är att patienten ska glömma bort sin sjukdom”
Intervju med Mona Ståhle, professor i dermatologi

HUMIRA – uppdateringar i FASS gällande gravitidet och amning
Uppdaterad Produktresumé gällande graviditet och amning
Uppdaterad FASS-text gällande graviditet
Uppdaterad FASS-text gällande amning

Vetenskapliga sammankomster arrangerade av AbbVie:

Open Rheum, 8–9 november, Paris.

Satellitsymposium under PReS, 7 september, Lissabon.


file

16 maj, 2018

REUMATOLOGI, NYHETER FRÅN ABBVIE 16 MAJ 2018

Med fördjupade kunskaper i fokus

Vi lär så länge vi lever. I detta nyhetsbrev presenterar vi de kurser och ­utbildningar som just nu arrangeras av AbbVie Reumatologi. Vi tipsar också om kommande internationella kongresser och intressanta webinarer.

Har du frågor, synpunkter på innehållet eller har idéer på ämnen som vi borde arrangera utbildningar eller kontraktera föreläsare inom, är du varmt ­välkommen att höra av dig!

Trevlig läsning önskar teamet på AbbVie Reumatologi!

AbbVie utbildar:
Lär dig mer om MRI tillsammans med internationella kollegor

Mer information om utbildningen hittar du här

Fördjupningskurs inom reumatologiskt ultraljud

Länk till kursprogrammet och anmälan hittar du här

AbbVie tipsar:
Webinarier på PeerVoice

Treating Rheumatoid Arthritis and Spondyloarthritis to Target: What Are We Missing in Clinical Practice?

The Experts’ Views on Tackling Challenges in the Management of Non­infectious Uveitis.

An Integrative Approach to the Management of Spondyloarthritis: Improving Clinical Outcomes and Quality of Life.

5:e världskongressen om psoriasis och psoriasisartrit, Stockholm 27–30 juni

Länk till programmet hittar du här

Scandinavian Congress of Rheumatology i Helsingfors 5–8 september

Länk till programmet hittar du här


nyhetsbrev_reumatologi_1-18

21 februari, 2018

REUMATOLOGI, NYHETER FRÅN ABBVIE 21 februari 2018

Välkommen till 2018, året då vi sätter målet i fokus!

I årets första nyhetsbrev fokuserar vi innehållet på några nedslag från den föreläsningsturné som AbbVie genomförde tillsammans med Dr Xenofon Baraliakos under månadsskiftet januari/februari. Under turnén besöktes nio kliniker. En handfull reumatologer kopplade dessutom upp sig via en direktlänk på webben. Utöver artikeln nedan hittar du en länk till de nya behandlingsrekommendationerna för axial och perifer spondylartrit med fokus på Treat to Target (T2T), en intervju med nämnda doktor samt en artikel från Centrum för Reumatologi där Carolina Degerkvist, själv patient, berättar om sina erfarenheter av dagens behandling och förhoppningar inför framtiden. Slutligen passar vi även på att påminna om det stöd vi erbjuder för patienter via Reumatikerlinjen.se samt det nya webbaserade patientstödsprogrammet AbbVie Care.

Har du frågor eller synpunkter på innehållet eller idéer på ämnen som vi borde bevaka till kommande nummer, är du varmt välkommen att höra av dig!

Trevlig läsning önskar teamet på AbbVie Reumatologi!

Hög tid att behandla varje patient till mål

Intervju med Dr Baraliakos

För att ta del av hela föreläsningen via webb, kontakta Anna Bernmalm

Här hittar du de nya behandlingsrekommendationerna för axial och perifer spondylartrit

Läs mer om Dr Baraliakos besök på Centrum för Reumatologi

Patienten i fokus hos AbbVie

reumatikerlinjen.se

Beställ visitkort med Reumatikerlinjens webbadress

abbviecare.se

Beställ visitkort med Abbvie Cares webbadress


HUMIRA®, (adalimumab), Rx, F, L04AB04 (TNF-alfa-hämmare), SPC 2018-10-31. Indikationsområden: Måttlig till svår (inkl. svår progredierande), aktiv reumatoid artrit hos vuxna som har svarat otillräckligt på sjukdomsmodifierande ­antireumatiska läkemedel (DMARDs). Aktiv polyartikulär juvenil idiopatisk artrit hos patienter från 2 års ålder, som har svarat otillräckligt på en eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs). Aktiv entesitrelaterad artrit hos patienter, 6 år och äldre, som inte svarat på eller som inte tolererar konventionell terapi. Svår, aktiv ankyloserande spondylit (AS) hos vuxna som inte svarat tillfredsställande på konventionell behandling. Behandling av vuxna med allvarlig axial spondylartrit utan radiografiska tecken på AS men med tydliga tecken på inflammation via förhöjt CRP och/eller MR, som inte har svarat tillräckligt på icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel. Aktiv och progredierande psoriasisartrit hos vuxna när andra sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel inte haft tillräcklig effekt. Måttlig till svår, kronisk plackpsoriasis hos vuxna patienter som är aktuella för systemisk behandling. Svår, kronisk plackpsoriasis hos barn och ungdomar från 4 års ålder som inte har svarat på eller som är olämpliga för topikal behandling och ljusbehandling. Måttlig till svår, aktiv hidradenitis suppurativa (HS, acne inversa) hos vuxna patienter och ungdomar från 12 år som inte har svarat på konventionell systemisk HS-behandling. Måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos vuxna patienter som inte svarat trots fullständig och adekvat konventionell behandling. Måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos pediatriska patienter, från 6 års ålder, som inte har svarat på konventionell terapi inklusive primär nutritionsterapi och en kortikosteroid och/eller en immunomodulerare. Måttlig till svår, aktiv ulcerös kolit hos vuxna patienter som svarat otillfredsställande på konventionell behandling. Icke-infektiös intermediär, bakre och panuveit hos vuxna patienter som svarat otillräckligt på kortikosteroider, hos patienter som behöver kortikosteroidsparande behandling eller hos patienter där kortikosteroidbehandling inte är lämpligt. Pediatrisk icke-infektiös kronisk främre uveit hos patienter från 2 års ålder som inte har svarat tillräckligt eller som inte tolererar konventionell behandling eller där konventionell behandling inte är lämpligt. HUMIRA finns som förfylld injektionsspruta 20 mg och förfylld injektionspenna/spruta 40 mg och 80 mg. För fullständig information om indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se.


SEHUR170598h

Gå vidare från abbvie.se

Den produktspecifika webbplats du har efterfrågat är avsedd för invånare i ett visst land eller flera speciella länder, vilka anges på den webbplatsen. Därför kan webbplatsen komma att innehålla information om läkemedel och andra produkter eller användning av de produkterna, vilka inte har godkänts i andra länder eller områden. Om du bor i ett annat land än dem som webbplatsen riktar sig till, ber vi dig kontakta AbbVie:s lokala dotterbolag för att få korrekt produktinformation för just ditt hemland.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna kan vara på ett annat språk.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du fortfarande öppna denna webbsida?

Avsluta abbvie.se

Information

Genom att klicka "ja" kommer du vidare utanför AbbVies webbplatser

Länkar som tar dig utanför AbbVies webbplatser är inte kontrollerade av AbbVie och vi kan inte hållas ansvariga för innehållet eller ytterligare länkar från sådan plats. AbbVie tillhandahåller dessa länkar endast som en bekvämlighet och införandet av en länk innebär inte att AbbVie godkänt innehållet på den sida länken går till.

Den websida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du lämna denna websida?

Arbetar du inom press och media?

Informationen på dessa sidor är endast avsedd för dig som arbetar som journalist, inom press och  media.

Klicka ja för att komma till pressrummet. Klickar du nej kommer du tillbaka till abbvie.se

Tillhör du svensk hälso- och sjukvård?

Sidan är endast avsedd för svensk hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att klicka "Ja" bekräftar du att du tillhör målgruppen och sidan kommer att öppnas. Klickar du "Nej" kommer du istället att länkas till motsvarande sidor avsedda för patienter, anhöriga och allmänhet.