Sverige - Svenska
VÄLJ ETT LAND

Diagnos av Reumatoid Artrit

Det finns inga prover eller tester som med 100 procent säkerhet bevisar om man har reumatoid artrit (RA), men diagnosen ställs med hjälp av prover och sjukdomshistoria. Vid misstanke om RA och om sjukdomssymtomen hållit i sig i minst sex veckor, bör personen remitteras till en reumatolog för vidare utredning.

För att få diagnosen RA ska vissa kriterier uppfyllas. Det finns sju internationella kriterier och fyra av dessa ska uppfyllas för att diagnosen ska kunna ställas. (Tidigare diagnoskriterier har framförallt fångat upp etablerad RA och de senare framtagna systemen syftar till att även fånga upp nyetablerad RA) (1)

Kriterierna (2) :

1. Morgonstelhet som varar i minst en timme

2. Artrit i tre eller flera leder

3. Artrit i händernas leder

4. Symmetrisk artrit, samma påverkan på vänster som på höger kroppshalva

5. Reumatiska noduli (små knutor på ställen där kroppen utsätts för tryck)

6. Positiv reumatoid faktor i blodet (IgM-RF)

7. Typiska förändringar på röntgen av handens skelett


2010 ÅRS ACR/EULAR KLASSIFIKATIONSKRITERIER FÖR REUMATOID ARTRIT (2)

Målgrupp för klassifikationskriterierna:
Patienter med definitiv klinisk synovit (svullnad) i minst en led utan annan förklaring

Klassifikationskriterierna bygger på en poängbaserad algoritm. Lägg ihop poängen för kategorierna A-D. För diagnosen definitiv RA krävs ≥6/10 poäng.

         Poäng

A. Ledengagemang (4)

 
1 stor led  0
2-10 stora leder 1
1-3 små leder (med eller utan storledsengagemang) 
2
4-10 små leder (med eller utan storledsengagemang) 3
>10 leder (minst 1 liten led) (7) 5
   

B. Serologi (minst 1 test behövs för klassifikation) (8)

 
Negativ RF och negativ ACPA 0
Låg positiv RF eller låg positiv ACPA 2
Hög positiv RF eller hög positiv ACPA 3
   

C. Akutfasreaktion (minst 1 test behövs för klassifikation) (9)

 
Normal CRP och normal SR 0
Förhöjd CRP eller förhöjd SR 1
   


D. Duration av symtom (10)

 
< 6 veckor 0
≥ 6 veckor 1

 

Referenser

1. Klareskog et al. Reumatologi. Studentlitteratur 2011. S.94
2. Baecklund E et al. Riktlinjer för läkemedelsbehandling vid reumatoid artrit. Svensk Reumatologisk Förening – utkast till uppdatering – 160509.
3. Klareskog et al. Reumatologi. Studentlitteratur 2011.s.81


SEHUR170598

 

Gå vidare från abbvie.se

Den produktspecifika webbplats du har efterfrågat är avsedd för invånare i ett visst land eller flera speciella länder, vilka anges på den webbplatsen. Därför kan webbplatsen komma att innehålla information om läkemedel och andra produkter eller användning av de produkterna, vilka inte har godkänts i andra länder eller områden. Om du bor i ett annat land än dem som webbplatsen riktar sig till, ber vi dig kontakta AbbVie:s lokala dotterbolag för att få korrekt produktinformation för just ditt hemland.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna kan vara på ett annat språk.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du fortfarande öppna denna webbsida?

Avsluta abbvie.se

Information

Genom att klicka "ja" kommer du vidare utanför AbbVies webbplatser

Länkar som tar dig utanför AbbVies webbplatser är inte kontrollerade av AbbVie och vi kan inte hållas ansvariga för innehållet eller ytterligare länkar från sådan plats. AbbVie tillhandahåller dessa länkar endast som en bekvämlighet och införandet av en länk innebär inte att AbbVie godkänt innehållet på den sida länken går till.

Den websida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du lämna denna websida?

Arbetar du inom press och media?

Informationen på dessa sidor är endast avsedd för dig som arbetar som journalist, inom press och  media.

Klicka ja för att komma till pressrummet. Klickar du nej kommer du tillbaka till abbvie.se

Tillhör du svensk hälso- och sjukvård?

Sidan är endast avsedd för svensk hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att klicka "Ja" bekräftar du att du tillhör målgruppen och sidan kommer att öppnas. Klickar du "Nej" kommer du istället att länkas till motsvarande sidor avsedda för patienter, anhöriga och allmänhet.