Sverige - Svenska
VÄLJ ETT LAND

Släpp fram livet – inte Reumatoid Artrit

Det är vad som sammanfattar vår vision och ambition för patienter med RA, deras anhöriga och vårdpersonalen.

Som forskande biofarmaföretag har AbbVie bidragit till kampen mot RA med vår produkt Humira (adalimumab), den första fullt humana antikropp som riktar in sig specifikt på cytokinet TNF (1), en nyckelmediator i den inflammatoriska kaskaden (2). TNF spelar också en nyckelroll i bendestruktionen som med tiden leder till irreversibla skador på brosk och ben och därmed kan leda till handikapp (2). Humira hämmar både membranbundet och lösligt TNF och dämpar därmed inflammationen och hämmar leddestruktionen (1).


ra

Det stannar inte vid Humira

AbbVie är fast besluten att fortsätta stödja svensk reumatologi genom forskning, utbildning och patientsstödsprogram. Idag pågår forskning på Humira inom RA på svenska kliniker, stöd ges till Svensk Reumatologisk Kvalitetsregister (SRQ) samt svenska klinike som deltar i fas III prövningar på våra kommande produkter. Utbildningar inom bilddiagnostik, framförallt ultraljud, har transformerat svensk reumatologi i grunden på ett område där förbättrad diagnostik och monitorering blev resultatet av denna satsning.

HUMIRA lanserades 2003 i Sverige och är idag det enda biologiska läkemedel för behandling av RA som är uppföljt upp till 10år både vid tidig och etablerad sjukdom (1). Men det stannar inte där. Vår förhoppning är att vi fortsätter forska fram nya produkter, med unika verkningsmekanismer, i kampen mot RA.

Släpp fram Livet – inte RA!


Referenser

1. Produktresumén
2. Klareskog et al. Reumatologi. Studentlitteratur 2011.s.74


SEOTH160329c

Gå vidare från abbvie.se

Den produktspecifika webbplats du har efterfrågat är avsedd för invånare i ett visst land eller flera speciella länder, vilka anges på den webbplatsen. Därför kan webbplatsen komma att innehålla information om läkemedel och andra produkter eller användning av de produkterna, vilka inte har godkänts i andra länder eller områden. Om du bor i ett annat land än dem som webbplatsen riktar sig till, ber vi dig kontakta AbbVie:s lokala dotterbolag för att få korrekt produktinformation för just ditt hemland.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna kan vara på ett annat språk.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du fortfarande öppna denna webbsida?

Avsluta abbvie.se

Information

Genom att klicka "ja" kommer du vidare utanför AbbVies webbplatser

Länkar som tar dig utanför AbbVies webbplatser är inte kontrollerade av AbbVie och vi kan inte hållas ansvariga för innehållet eller ytterligare länkar från sådan plats. AbbVie tillhandahåller dessa länkar endast som en bekvämlighet och införandet av en länk innebär inte att AbbVie godkänt innehållet på den sida länken går till.

Den websida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du lämna denna websida?

Arbetar du inom press och media?

Informationen på dessa sidor är endast avsedd för dig som arbetar som journalist, inom press och  media.

Klicka ja för att komma till pressrummet. Klickar du nej kommer du tillbaka till abbvie.se

Tillhör du svensk hälso- och sjukvård?

Sidan är endast avsedd för svensk hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att klicka "Ja" bekräftar du att du tillhör målgruppen och sidan kommer att öppnas. Klickar du "Nej" kommer du istället att länkas till motsvarande sidor avsedda för patienter, anhöriga och allmänhet.