Sverige - Svenska
VÄLJ ETT LAND

NYHETSBREV INSPIRATION

Välkommen till arkivet för AbbVies nyhetsbrev inom dermatologi. Tanken med dessa nyhetsbrev är att bjuda på regelbundna uppdateringar om aktuella händelser och vad som är på gång inom dermatologiområdet. Om du har synpunkter på innehållet eller förslag på ämnen till kommande nyhetsbrev är du varmt välkommen att kontakta oss.


file

14 december, 2018

DERMATOLOGI, NYHETER FRÅN ABBVIE december 2018

Ett spännande år går mot sitt slut

I årets sista nyhetsbrev kan du ta del av vad årets två SPIRA-stipendiater har att säga om sina respektive projekt och fördjupa dig i vad Läkemedelsverket skriver i sina nya behandlingsrekommendationer om platsen för HUMIRA® (adalimumab) i behandlingen av hidradenitis suppurativa.

Vi på AbbVie Dermatologi önskar trevlig läsning och passar även på att önska god jul och ett gott slut på 2018!

Vad säger årets SPIRA-stipendiater om sina respektive projekt?
Ansam Al-Bayatti: Kliniska framsteg in om hidradenitis suppurativa
Anna Kallur: Strukturerat omhändertagande av barn med psoriasis i Dalarna

Är det du som får Spira-stipendiet 2019?
Så här ansöker du!

Hur kan livskvaliten hos psoriasispatienter förbättras och vilken betydelse har utläkt hud?
Se filmen med Melinda Gooderham här

HUMIRA – en viktig del i terapin i Läkemedelsverkets uppdaterade behandlingsrekommendationer
Hand- och mjukdelsinfektion – Bakgrundsdokumentation
Hand- och mjukdelsinfektion – Konsensusdokument
Hand- och mjukdelsinfektion – Behandlingsrekommendation


file

26 oktober, 2018

DERMATOLOGI, NYHETER FRÅN ABBVIE oktober 2018

Nobelt syfte tilldelas dito pris

Att HUMIRA® (adalimumab) har revolutionerat livet för miljontals människor med autoimmuna sjukdomar är ingen nyhet. Det var däremot beskedet om att upphovsmännen till metoden bakom adalimumab, belönas med årets Nobelpris i kemi.* I Kungliga Vetenskapsakademiens motivering kan man bland annat läsa:

”Årets Nobelpristagare i kemi har tagit kontroll över evolutionen och nyttjat den för ändamål som gör största nytta för mänskligheten. Antikroppar utvecklade med en metod kallad fagdisplay, motverkar autoimmuna sjukdomar och kan i vissa fall bota spridd cancer.”

Vi på AbbVie framför våra varmaste gratulationer till vinnarna och är stolta över att kunna driva deras viktiga upptäckter vidare i utvecklingen av nya läkemedel.

Scientific Background on the Nobel Prize in Chemistry 2018: directed evolution of enzymes and binding proteins

Nobelpriset i kemi 2018. Populärvetenskaplig information: En (r)evolution inom kemin

 

* Årets kemipris delas med Frances H. Arnold för hennes riktade evolution av enzymer.


file

27 september, 2018

DERMATOLOGI, NYHETER FRÅN ABBVIE september 2018

En höst fylld av möjligheter

I höstens första nyhetsbrev kan du ta del av två artiklar från IFPA i Stockholm och läsa om vad den nya FASS-uppdateringen innebär för dina patienter som står på HUMIRA® (adalimumab). Du kan också få en inblick i hur man behandlar HS i Umeå, samt vad SBU säger om användningen av biologiska läkemedel.

Trevlig läsning önskar teamet på AbbVie Dermatologi!

HUMIRA – uppdateringar i FASS gällande graviditet och amning
Uppdaterad Produktresumé gällande graviditet och amning

Uppdaterad FASS-text gällande graviditet
Uppdaterad FASS-text gällande amning

Hidradenitis suppurativa (HS) i praktiken – frågor och svar från Umeå

Höjdpunkter från 5th World Psoriasis and Psoriasis Arthritis Conference
Läs mer om de viktigaste vetenskapliga data som presenterades

”Målsättningen är att patienten ska glömma bort sin sjukdom”
Intervju med Mona Ståhle, professor i dermatologi

SBU-rapport:
Biologiska läkemedel bättre än syntetiska vid psoriasis


file

13 juni, 2018

DERMATOLOGI, NYHETER FRÅN ABBVIE 13 juni 2018

Intervju med Mona Ståhle, president för IFPA, samt presentation av årets SPIRA-stipendiater!

Ett fantastiskt väder och trevliga värdar tog emot emot Sveriges dermatologer till ett välarrangerat vårmöte i Linköping i slutet av maj. Årets vinnare av SPIRA-stipendiet presenterades på SSDV’s möte liksom i detta brev.

Stort GRATTIS till Ansam Al-Bayatti, Uppsala och Anna Kallur, Falun! Dr Holik höll en trevlig och underhållande presentation om Psoriasisskolan i Karlstad, som fick förra årets SPIRA-stipendium. Tack till alla som besökte oss i våra AbbVie-montrar!

I detta brev är vi glada att ha med en intervju med Mona Ståhle, Karolinska Universitetssjukhuset, om världskongressen IFPA och Kirsten Küssner, Uddevalla, som svarar på frågor om omhändertagandet av patienter med HS.

Vi är också glada att nedan kunna presentera en fortsatt utveckling av HUMIRA® (adalimumab) för en bättre patientupplevelse – 80 mg, som du nu också kan erbjuda som underhållsdosering varannan vecka till de patienter som har behov av HUMIRA 40 mg varje vecka.

Trevlig läsning önskar dermatologiteamet på AbbVie!

Ses vi på IFPA 2018?

Här kan du ta del av mer information om kongressen.

Hela det vetenskapliga programmet hittar du här.

 

Övriga rubriker – klicka på brevet för att läsa mer!

Presidenten för IFPA, Mona Ståhle, brinner för individualiserad vård

Hidradenitis suppurativa (HS) i praktiken

Vinnarna av SPIRA-stipendiet 2018!

HUMIRA® (adalimumab) 80 mg/0,8 ml – nu kan fler patienter ta sina injektioner varannan vecka

AbbVie Care – nu som webbaserat stöd för patienter som behandlas med HUMIRA


file

28 mars, 2018

DERMATOLOGI, NYHETER FRÅN ABBVIE 28 mars 2018

Välkommen till första inSPIRAtionsbrevet från AbbVie dermatologi!

I detta och i framtida nyhetsbrev kommer du att hitta uppdateringar om aktuella händelser och vetenskapliga nyheter inom dermatologiområdet.

Vi hoppas också kunna bjuda på inspiration och uppmuntran till olika vårdutvecklande insatser. I detta första nummer berättar vi bland annat om det strukturerade arbete som man bedriver inom psoriasis vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vi vill också gärna påminna dig om att ansöka om årets SPIRA-stipendium!

Vi hoppas du kommer finna innehållet intressant och ser fram emot synpunkter och idéer inför kommande nummer!

Trevlig läsning önskar dermatologiteamet på AbbVie!

Kontaktsjuksköterskor sätter patientens behov i fokus

Är det du som får Spira-stipendiet? Så här ansöker du!

Stöd vid information till din HUMIRA-patient. Checklista vid insättning.


HUMIRA®, (adalimumab), Rx, F, L04AB04 (TNF-alfa-hämmare), SPC 2018-10-31. Indikationsområden: Måttlig till svår (inkl. svår progredierande), aktiv reumatoid artrit hos vuxna som har svarat otillräckligt på sjukdomsmodifierande ­antireumatiska läkemedel (DMARDs). Aktiv polyartikulär juvenil idiopatisk artrit hos patienter från 2 års ålder, som har svarat otillräckligt på en eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs). Aktiv entesitrelaterad artrit hos patienter, 6 år och äldre, som inte svarat på eller som inte tolererar konventionell terapi. Svår, aktiv ankyloserande spondylit (AS) hos vuxna som inte svarat tillfredsställande på konventionell behandling. Behandling av vuxna med allvarlig axial spondylartrit utan radiografiska tecken på AS men med tydliga tecken på inflammation via förhöjt CRP och/eller MR, som inte har svarat tillräckligt på icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel. Aktiv och progredierande psoriasisartrit hos vuxna när andra sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel inte haft tillräcklig effekt. Måttlig till svår, kronisk plackpsoriasis hos vuxna patienter som är aktuella för systemisk behandling. Svår, kronisk plackpsoriasis hos barn och ungdomar från 4 års ålder som inte har svarat på eller som är olämpliga för topikal behandling och ljusbehandling. Måttlig till svår, aktiv hidradenitis suppurativa (HS, acne inversa) hos vuxna patienter och ungdomar från 12 år som inte har svarat på konventionell systemisk HS-behandling. Måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos vuxna patienter som inte svarat trots fullständig och adekvat konventionell behandling. Måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos pediatriska patienter, från 6 års ålder, som inte har svarat på konventionell terapi inklusive primär nutritionsterapi och en kortikosteroid och/eller en immunomodulerare. Måttlig till svår, aktiv ulcerös kolit hos vuxna patienter som svarat otillfredsställande på konventionell behandling. Icke-infektiös intermediär, bakre och panuveit hos vuxna patienter som svarat otillräckligt på kortikosteroider, hos patienter som behöver kortikosteroidsparande behandling eller hos patienter där kortikosteroidbehandling inte är lämpligt. Pediatrisk icke-infektiös kronisk främre uveit hos patienter från 2 års ålder som inte har svarat tillräckligt eller som inte tolererar konventionell behandling eller där konventionell behandling inte är lämpligt. HUMIRA finns som förfylld injektionsspruta 20 mg och förfylld injektionspenna/spruta 40 mg och 80 mg. För fullständig information om indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se.


SE-HUMD-180030 v.1.0 dec 2018

Gå vidare från abbvie.se

Den produktspecifika webbplats du har efterfrågat är avsedd för invånare i ett visst land eller flera speciella länder, vilka anges på den webbplatsen. Därför kan webbplatsen komma att innehålla information om läkemedel och andra produkter eller användning av de produkterna, vilka inte har godkänts i andra länder eller områden. Om du bor i ett annat land än dem som webbplatsen riktar sig till, ber vi dig kontakta AbbVie:s lokala dotterbolag för att få korrekt produktinformation för just ditt hemland.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna kan vara på ett annat språk.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du fortfarande öppna denna webbsida?

Avsluta abbvie.se

Information

Genom att klicka "ja" kommer du vidare utanför AbbVies webbplatser

Länkar som tar dig utanför AbbVies webbplatser är inte kontrollerade av AbbVie och vi kan inte hållas ansvariga för innehållet eller ytterligare länkar från sådan plats. AbbVie tillhandahåller dessa länkar endast som en bekvämlighet och införandet av en länk innebär inte att AbbVie godkänt innehållet på den sida länken går till.

Den websida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du lämna denna websida?

Arbetar du inom press och media?

Informationen på dessa sidor är endast avsedd för dig som arbetar som journalist, inom press och  media.

Klicka ja för att komma till pressrummet. Klickar du nej kommer du tillbaka till abbvie.se

Tillhör du svensk hälso- och sjukvård?

Sidan är endast avsedd för svensk hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att klicka "Ja" bekräftar du att du tillhör målgruppen och sidan kommer att öppnas. Klickar du "Nej" kommer du istället att länkas till motsvarande sidor avsedda för patienter, anhöriga och allmänhet.