Sverige - Svenska
VÄLJ ETT LAND

BESTÄLL MATERIAL

För att stödja patienter kring sin sjukdom och behandling finns följande material att tillgå. Du beställer lätt via e-post direkt till din vårdmottagning för att överlämna till patienter som behandlas med HUMIRA.
För mer information är du välkommen att kontakta din AbbVie-representant.


patbroschyr_psoriasis

Patientbroschyr HUMIRA – vuxen

Beställ direkt via e-post.

Du kan också ladda ner broschyren som PDF.

Ingår i Startpack HUMIRA som kan beställas separat.

patbroschyr_barn_psoriasis

Patientbroschyr HUMIRA – barn

Beställ direkt via e-post.

Du kan också ladda ner broschyren som PDF.

Ingår i Startpack HUMIRA som kan beställas separat.

lathund_psoriasis

Lathund för dermatologer

Beställ direkt via e-post.

 

pasimeter_psoriasis
patkort

Patientkort

Beställ direkt via e-post.

Ingår i Startpack HUMIRA som kan beställas separat

 

 

patkort_jia

Patientkort för barn och ungdom

Beställ direkt via e-post.

Ingår i Startpack HUMIRA som kan beställas separat

 

 

intyg

Reseintyg

Beställ direkt via e-post.

Ingår i Startpack HUMIRA som kan beställas separat

checklista_psoriasis

Checklista vid insättning av HUMIRA

Beställ direkt via e-post.

Klicka här eller på bilden för att ladda ner eller skriva ut.

bakgrundsinfo_psoriasis

Bakgrunds­-
information till checklista

Beställ direkt via e-post.

Klicka här eller på bilden för att ladda ner eller skriva ut.

startpack_PS

Startpack HUMIRA
– vuxen

Beställ direkt via e-post.

 

startpack_psoriasis_barn

Startpack HUMIRA
– barn

Beställ direkt via e-post.

 


SEHUD170509

Gå vidare från abbvie.se

Den produktspecifika webbplats du har efterfrågat är avsedd för invånare i ett visst land eller flera speciella länder, vilka anges på den webbplatsen. Därför kan webbplatsen komma att innehålla information om läkemedel och andra produkter eller användning av de produkterna, vilka inte har godkänts i andra länder eller områden. Om du bor i ett annat land än dem som webbplatsen riktar sig till, ber vi dig kontakta AbbVie:s lokala dotterbolag för att få korrekt produktinformation för just ditt hemland.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna kan vara på ett annat språk.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du fortfarande öppna denna webbsida?

Avsluta abbvie.se

Information

Genom att klicka "ja" kommer du vidare utanför AbbVies webbplatser

Länkar som tar dig utanför AbbVies webbplatser är inte kontrollerade av AbbVie och vi kan inte hållas ansvariga för innehållet eller ytterligare länkar från sådan plats. AbbVie tillhandahåller dessa länkar endast som en bekvämlighet och införandet av en länk innebär inte att AbbVie godkänt innehållet på den sida länken går till.

Den websida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du lämna denna websida?

Arbetar du inom press och media?

Informationen på dessa sidor är endast avsedd för dig som arbetar som journalist, inom press och  media.

Klicka ja för att komma till pressrummet. Klickar du nej kommer du tillbaka till abbvie.se

Tillhör du svensk hälso- och sjukvård?

Sidan är endast avsedd för svensk hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att klicka "Ja" bekräftar du att du tillhör målgruppen och sidan kommer att öppnas. Klickar du "Nej" kommer du istället att länkas till motsvarande sidor avsedda för patienter, anhöriga och allmänhet.