Sverige - Svenska
VÄLJ ETT LAND

Rapport från PIBD

Den 4:e upplagan av International Symposium on Pediatric Inflammatory Bowel Disease (PIBD) ägde rum i Barcelona den 13-16 september. Kongressen lockade till sig många deltagare från hela världen. Här är några av de ämnen som var i fokus under årets möte:

• Genetisk mottaglighet för PIBD
• Kan vi förhindra den växande trenden av pediatrisk IBD?
• Mikroorganismer, fler än de vanliga misstänkta
• Mikroorganismers roll och interaktion med immunsystemet vid PIBD
• Kommer det i framtiden att vara möjligt att förebygga IBD hos genetiskt predisponerade individer?

pibd

111 postrar – två av de bästa från Sverige!

Under mötet presenterades 111 vetenskapliga postrar. Två svenska abstracts var med bland de som utsågs till ”Best abstracts” med muntlig presentation i den stora salen. Den ena, ”OP06”, presenterades av Petter Malmborg, Karolinska Institutet och den andra, ”OP09”, presenterades av Egle Kvedaraite, Karolinska Universitetssjukhuset. Se en lista över de svenska postrar som presenterades nedan.

OP06. Childhood-onset inflammatory bowel disease and subsequent school performance – a population based cohort study
Petter Malmborg, Natalia Mouratidou, Michael C Sachs, Martin Neovius, Anders Hjern, Karin E Smedby, Anders Ekbom, Johan Askling, Jonas F Ludvigsson, Ola Olén

OP09. Stromal Cell – Innate Immune Cell Interactions in Pediatric Inflammatory Bowel Disease Patients
Egle Kvedaraite, Magda Lourda, Aline Van Acker, David Unnersjö Jess, Désirée Gavhed, Jenny Mjösberg, Maja Ideström, Jan-Inge Henter, Mattias Svensson

EP07. Innate Lymphoid Cells in Pediatric Inflammatory Bowel Disease
Aline Van Acker, Center for Infectious Medicine, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden

EP15. Colonic mucosal cytokine profile (cmcp) after remission treatment with granulocyte/monocyte apheresis (gma) in children with first onset inflammatory bowel colitis
Helena Rolandsdotter, Kerstin Jönsson Videsäter, Ulrika L. Fagerberg, Yigael Finkel1, Michael Eberhardson

EP30. Surgery in childhood-onset inflammatory bowel disease 1990-2014 – a nationwide register-based study in Sweden
Nordenvall C, Rosvall O, Bottai M, Hallqvist-Everhov Å, Malmborg P, Ekström-Smedby K, Ekbom A, Askling J, Ludvigsson JF, Myrelid P, Ola Olen

P031. Pediatric inflammatory bowel disease and attained final height-a population based cohort study
N Mouratidou, P Malmborg, MC Sachs, M Neovius, KE Smedby, A Ekbom, J Askling, L Sävendahl, JF Ludvigsson, O Olèn

 

”Treat to target in pediatric Crohn's disease: are we getting closer?

Under AbbVies satellitsymposium lyfte Victor Manuel Navas-López, läkare och konsult vid enheten för pediatrisk gastroenterologi och nutrition vid Materno Infantil Hospital i Malaga upp följande:

 • De generella målen vid behandling av PIBD  
 • Har PIBD specifika mål som man behöver ta hänsyn till?
 • Är ”treat to target” en adekvat strategi vid PIDB?
 • Uppfyller vi behoven vid PIBD?

 

Generella mål vid behandling av PIBD:

 • Uppnå remission
 • Bibehålla remission över tid
 • Stoppa sjukdomens progression
 • Upprätthålla normal tillväxthastighet
 • Bibehålla adekvat nutritionsstatus
 • Minimera farmakologiska biverkningar
 • Minska behovet av kirurgiska ingrepp
 • Minska sjukhusvistelse
 • Underlätta psykosocialt stöd
 • Förbättra livskvaliteten

                     

Specifika mål vid behandling av PIBD:

 • Tillväxthastighet: Monitorera tillväxthastigheten, speciellt om tillväxtretardation observeras vid diagnos
 • Benhälsa: Abnormal bentäthet ska behandlas och monitoreras med jämna mellanrum   
 • Skolgång och skolnärvaro: Kommunikation med skolan och skolkuratorer/skolsköterskor
 • Emotionell mognad: Psykologiskt stöd både vid diagnos och uppföljning (patient och familj)
 • Självständighet/Oberoende: Sätt upp ett välplanerat och strukturerat program för övergången från barn-
  till vuxenvård
 • Livskvalitet

 

Dagens effektiva behandlingar av den akuta fasen av pediatrisk Crohn har haft stor betydelse. Bibehållen remisson över tid är dock fortfarande den mest avgörande faktorn för att undvika framtida komplikationer. Målet är att att unga patienter med Crohn ska vara symtomfria när de träder in i vuxenlivet.

 

Nya behandlingstrender inom PIBD

I takt med att det kommer nya behandlingsterapier och diagnostiska verktyg/metoder måste även omhändertagandet av patienten följa med.

1) Diagnos

Några av de prediktiva faktorer som är viktiga vid insättning och val av behandling:
a) Djupa kolonulcerationer
b) Bestående svår sjukdom
c) Sjukdom lokaliserad ileokolon plus övre GI
d) Längdtillväxt: z score < -2,5 standardavvikelser
e) Svår benskörhet
f) B2/B3 vid början (komplicerad, strikturerande eller penetrerande)
g) Svår perianal sjukdom

Här är det viktigt med tidig introduktion av anti-TNF.

2) Patientomhändertagande

Med treat to target-strategi kan några av de möjliga behandlingsmålen vara:

• Slemhinneläkning – Mucosal healing (MH)
• Transmural läkning – Transmural healing (TH)
• Djup remission – Deep remission (MH+TH)

Här är det viktigt med täta kontroller, uppföljning och utvärdering.

3) Terapi

Även om anti-TNF behandling förblir den vanligaste biologiska behandlingen går utvecklingen framåt och det kommer hela tiden nya molekyler och substanser som kan hjälpa patienter som inte svarar på redan existerande behandlingar.  

Identifiering av prediktorer vid behandlingsrelaps och utglesning av behandling är några av de åtgärder, som förutom bestämning av ADA (Anti-Drug Antibodies), anti-TNF trough level och koncentrationsnivåer av läkemedel, kan användas för att fatta beslut om den fortsatta behandlingen.

 

Extra intestinala manifestationer (EIM) – viktig faktor för den övergripande behandlingen

Viktigt är även att nämna något om EIM, det vill säga de extra intestinala manifestationer som är ganska vanliga hos PIBD-patienter och som kräver god kommunikation med andra specialiteter. Risken att utveckla EIM ökar i takt med sjukdomsdurationen och om patienten redan har en EIM. Frekvens och typ of EIM kan variera beronde på vilken subtyp av IBD patienten har. De tre vanligaste extra intestinala manifestationerna hos patienter med Crohns sjukdom är artriter, stomatiter och uveiter enligt en studie av Greuter T, et al. J Pediatr Gastroentral Nutr 2017; 65:200-6.

 

Vilka var då de största utmaningarna som diskuterades under kongressen?

 • Ökad incidens av pediatrisk IBD över hela världen
 • Miljöutlösande faktorer ”triggers”
 • Skräddarsydd behandling vid PIBD är fortfarande ingen verklighet
 • Nuvarande terapier är inte effektiva på alla patienter  
 • Det finns ingen bot och ingen förebyggande strategi

 

Andra ämnen som avhandlades

Andra intressanta ämnen som togs upp och som vi med säkerhet kommer att höra mer om framöver var:

 • Intensiv transplantation av fekal mikrobiota från multipla donatorer
 • Riktlinjer för kirurgi inom pediatrisk Crohns sjukdom
 • Tomografisk avbildning tillsammans med biomarkörer och TDM (therapeutic drug monitoring) ser lovande ut vid behandling av Crohns sjukdom. Tomografisk avbildning kan på sikt ersätta endoskopisk bedömning vid post-operativ Crohns sjukdom
 • Stamcellstransplantationer
 • Optimering av medicinsk behandling för perianal fistulerande Crohns sjukdom
 • Kirurgiskt synsätt för perianal Crohns sjukdom
 • Ska framgångsrik behandling sättas ut vid IBD? Är det obligatoriskt hos barn och ungdomar att förebygga all form av sjukdomsaktivitet?  

 

Nästa upplaga av PIBD som blir den 5:e i ordningen, kommer att hållas i Budapest, Ungern den 11–14 september 2019.

Vid pennan,
Mansour Mirshekari, AbbVie

SEHUR170586a

Gå vidare från abbvie.se

Den produktspecifika webbplats du har efterfrågat är avsedd för invånare i ett visst land eller flera speciella länder, vilka anges på den webbplatsen. Därför kan webbplatsen komma att innehålla information om läkemedel och andra produkter eller användning av de produkterna, vilka inte har godkänts i andra länder eller områden. Om du bor i ett annat land än dem som webbplatsen riktar sig till, ber vi dig kontakta AbbVie:s lokala dotterbolag för att få korrekt produktinformation för just ditt hemland.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna kan vara på ett annat språk.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du fortfarande öppna denna webbsida?

Avsluta abbvie.se

Information

Genom att klicka "ja" kommer du vidare utanför AbbVies webbplatser

Länkar som tar dig utanför AbbVies webbplatser är inte kontrollerade av AbbVie och vi kan inte hållas ansvariga för innehållet eller ytterligare länkar från sådan plats. AbbVie tillhandahåller dessa länkar endast som en bekvämlighet och införandet av en länk innebär inte att AbbVie godkänt innehållet på den sida länken går till.

Den websida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du lämna denna websida?

Arbetar du inom press och media?

Informationen på dessa sidor är endast avsedd för dig som arbetar som journalist, inom press och  media.

Klicka ja för att komma till pressrummet. Klickar du nej kommer du tillbaka till abbvie.se

Tillhör du svensk hälso- och sjukvård?

Sidan är endast avsedd för svensk hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att klicka "Ja" bekräftar du att du tillhör målgruppen och sidan kommer att öppnas. Klickar du "Nej" kommer du istället att länkas till motsvarande sidor avsedda för patienter, anhöriga och allmänhet.