Sverige - Svenska
VÄLJ ETT LAND

Patienter och team i fokus på Sachsskas barngastromottagning

Patientfokus och teamarbete är tydliga ledstjärnor på Mag-, tarm- och nutritionsmottagningen på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset. Behandling av inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) är ett av mottagningens profilområden. Mottagningen har ett nära samarbete med Ungdomsenheten på Södersjukhuset och tillsammans driver man en unik IBD-ungdomsmottagning dit alla ungdomar med IBD i Stockholm är välkomna.


Mag-, tarm- och nutritionsmottagningen på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset huserar på entréplanet på Södersjukhuset i Stockholm. Till mottagningen kommer barn och ungdomar som remitterats för utredning av besvär från mag- och tarmkanalen. De flesta ungdomar med kroniska sjukdomar går kvar tills att de slutar gymnasiet. Behandling av barn och ungdomar med kronisk inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) är ett av mottagningens profilområden.

– IBD-patienterna ägnar vi mycket omsorg då det är en besvärlig sjukdom att ha, särskilt som barn och tonåring, säger överläkare Petter Malmborg.

Teamarbete en nyckel till framgång

Barn och ungdomar med Crohns sjukdom och ulcerös kolit tas omhand av ett team bestående av läkare, sjuksköterska, dietist, lekterapeut och kurator. Nydiagnostiserade patienter deltar i en IBD-skola under en dag och får då träffa hela teamet. Psykolog samt barn- och ungdomspsykiater finns som extra resurser vid behov.

Sofia-Sjöquist

Sofia Sjöqvist

Petter-Malmborg

Petter Malmborg

Vi träffar IBD-teamet i mötesrummet Sachssofonen en onsdag i februari. Snön yr utanför fönstren och det är trafikkaos i Stockholm. Eftersom det är onsdag är det så kallad ”IBD-dag” Det innebär att det på förmiddagen är mottagning för yngre barn och på eftermiddagen för tonåringar. Petter Malmborg berättar att det 2016 diagnostiserades 20 barn och ungdomar med IBD på kliniken, flertalet i åldrarna 10–17 år. Kliniken har idag totalt ett 100-tal IBD-patienter som man följer, där majoriteten är tonåringar. Behandling ges på mottagningen eller i hemmet.

När vi träffar IBD-teamet slås vi av engagemanget och den starka lagkänslan. Det märks att det är en väl sammansvetsad grupp som brinner för patientens bästa och där man hjälps åt och har roligt tillsammans på vägen. Teamarbetet lyfts fram som en framgångsfaktor.

– Vi ser olika saker – läkare, sjuksköterska, dietist och lekterapeut. Vi bemöter patienter och familjer på olika sätt. Ofta har de respekt för läkarna och berättar inte allt. Det är därför som det är så viktigt att eventuella frågor kan fångas upp av andra i teamet, säger överläkare Lars Browaldh.

På IBD-skolan sitter läkare och sjuksköterska tillsammans under läkarsamtalet, därefter fortsätter dietist och sjuksköterska.
– Det är bra att vara två, så att man kan fylla i, säger specialistsjuksköterska Sofia Sjöqvist.
– Och ställa de här lite dumma frågorna som man vet att patienterna kanske ”sitter på” men inte riktigt vågar fråga, tillägger dietist Jenny Runefors.

Teambild

Från vänster Lotta Ahnland, Sara Borg Lansén, Jenny Runefors, Sofia Sjöqvist, Charlotte Blank, Marie Soler, Ola Olén, Åsa Zetterlund, Carina Hellberg, Bodil Schiller, Petter Malmborg, Ann-Charlotte Nordström

Korta väntetider för endoskopi

Undersköterska Marie Soler arbetar som koordinator och samordnar allt som rör anestesi och endoskopi. På Endoskopicentrum, som drivs tillsammans med vuxensidan, skoperas barn och ungdomar under narkos en dag i veckan. Inskrivning, endoskopi och uppvak sker på samma ställe.

Marie Soler ringer alltid upp patienten dagen innan inskrivning för endoskopi.
– De flesta patienter kommer, men man kan annars peppa eller använda tiden till någon annan. Det är ett sätt att optimera resurser och undvika att de uppstår tomma tider för endoskopi och narkos. Det är även många som missar något, som att man ska ta medicinen på morgonen eller att man inte får äta innan, säger hon.

Man eftersträvar att väntetiden för endoskopi ska vara så kort som möjligt.
– De allra flesta av våra patienter skoperas inom två veckor, berättar Petter Malmborg. Det är till stor del koordinatorns förtjänst att vi lyckas få in patienterna så snabbt och smidigt.

– Sedan har vi infört att en sjuksköterska ringer två veckor efter endoskopin, för att höra hur patienten har hanterat sjukdomsbeskedet och om det dykt upp frågor om sjukdomen eller behandlingen, berättar sjuksköterska Sara Borg Lansén.

Marie-Soler

Marie Soler

Sara-Borg-Lansén

Sara Borg Lansén

Jenny-Runefors

Jenny Runefors

Peppande samtal ger följsamhet till kostbehandling

Jenny Runefors arbetar som dietist på mottagningen. Flytande kostbehandling är unikt för Crohns sjukdom hos barn och ungdomar och innebär att patienten som enda behandling dricker näringsdrycker under 6 veckor. Ingen annan mat intas och man får bara dricka vatten, saft eller te förutom näringsdryckerna. Under denna inflammationsdämpande behandling ges heller inga läkemedel.

– Vi har haft patienter som har tagit med sig näringsdrycker till Thailand. Patienterna lyckas i nästan alla fall genomföra behandlingen med coachning av oss dietister och övriga teamet, berättar Jenny Runefors.

– Det gäller att framföra det positiva. Dietisterna är bra på att säga att ”det är toppen, du kommer att klara det hur bra som helst”, säger Lars Browaldh.

– Allt handlar om motivation och att få med ungdomarna på tåget, att lyfta dem i samtalet, konstaterar Jenny Runefors. Att inte bara bestämma och säga att ”nu har du bara det här alternativet”, utan att jobba tillsammans.

Lekterapi – vårdar det friska

Mottagningen har ett nära samarbete med Lekterapin på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset. IBD-skolan avslutas ofta med ett besök på Lekterapin och information ges om vad Lekterapin kan erbjuda. Oftast känner barn, unga eller föräldrar inte till vad Lekterapi innebär. Därför är det viktigt att patienten får information och en möjlighet att besöka Lekterapins lokaler.

– När ungdomarna kommer till Lekterapin handlar det mycket om att bekräfta känslan de har när de kommer, till exempel oro för att sövas eller att få en infart. Lekterapi handlar om att vårda det friska och att få en frizon från sjukdomen, berättar lekterapeut Lotta Ahnland.

För inneliggande patienter är Lekterapin till särskilt stor hjälp.

– Det är så ofta som man ser barn och ungdomar som kommer in och är lite gråa och hängiga. Man pratar lite, spelar pingis och efteråt går de härifrån med lätta steg och rosor på kinderna, berättar Lotta Ahnland.

Lotta-Ahnland

Lekterapeut Lotta Ahnland

Ungdomsenheten – ett viktigt komplement

Ungdomsenheten är en mottagning för barn och ungdomar mellan 13–20 år med kroniska sjukdomar eller andra medicinska problem. Enheten är ett samarbete mellan Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Kvinnokliniken vid Södersjukhuset samt Barn- och Ungdomspsykiatrin i Stockholms läns landsting.

– Det är den enda enheten i Sverige där man även har ett ungdomsperspektiv gällande utformningen av lokalerna, berättar Lars Browaldh.

IBD-mottagning sker på Ungdomsenheten en eftermiddag i veckan. Dessutom finns det några gånger per termin en särskild IBD-mottagningskväll, där tonåringen har möjlighet att i anslutning till läkarbesöket hos sin IBD-doktor även träffa gynekolog eller för tonårspojkarna venereolog. Då kan t ex preventivmedel och frågor som rör sex och samlevnad, både i stort och i samband med IBD, ventileras och tas upp med rätt doktor. Till denna speciella mottagning är alla Stockholms ungdomar med IBD välkomna.

Lars-Browaldh

Lars Browaldh visar runt på Ungdomsenheten

Ungdomsenheten

 

 

Forskning och ständigt förbättringsarbete med patienten i fokus

Barngastroenheten på Sachsska deltar i flera nationella och internationella forskningsprojekt kring IBD. Sedan två år tillbaka registreras alla enhetens IBD-patienter i det nationella IBD-registret (SWIBREG). Yigael Finkel är som professor ansvarig för enhetens forskning och i färd med att bygga upp en biobank som skall tjäna som grund för olika forskningsprojekt om barn och ungdomar som insjuknar i IBD. Yigael Finkel är också handledare till barngastroenterolog Helena Rolandsdotter som till hösten kommer att lägga fram sin avhandling om immunologi vid och behandling av pediatrisk IBD.

Ola Olén är parallellt med sitt arbete som barngastroenterolog på enheten ansvarig för ett stort projekt på Karolinska Institutet, där man med nationella registerdata bland annat undersöker i vilken grad insjuknande i IBD under barnaåren påverkar den kroppsliga och mentala utvecklingen under tillväxtåren.

Enheten håller också på att bygga upp en kompetens för att i framtiden kunna genomföra fler läkemedelsprövningar – något som efterfrågas alltmer då den internationella lagstiftningen numera kräver särskilda barnstudier för att läkemedelsföretagen skall beviljas förlängd patenttid.

Ola-Olen

Ola Olen

På Sachsska finns en stark tradition av sjuksköterskedriven omvårdnadsforskning. Ett ständigt förbättringsarbete pågår på mottagningen och man är lyhörd för patienternas behov och idéer. För att förbättra tillgängligheten och underlätta möjligheten till närvaro i skolan finns kvällsmottagningar för tonåringar. Sjuksköterskorna Sofia Sjöqvist och Sara Borg Lansén berättar om ett projekt som är på gång för att ytterligare förbättra tillgängligheten:

– Vi har hört från patientföreningen Unga Magar att patienter vill ha en bättre tillgänglighet och kommunicera på ett annat sätt. Ungdomar vill inte ringa utan texta. Därför har vi ordnat en mobiltelefon och söker nu godkännande från sjukhusjuristen. Tanken är att vi och ungdomarna ska kunna ha kontakt via sms och följa upp hur behandlingen fungerar, berättar Sofia Sjöqvist.

– Målet är att förbättra tillgängligheten genom att IBD-patienter både ska kunna sms:a och ringa till mobiltelefonen, säger Sara Borg Lansén.

Andra förbättringsområden som diskuteras är att återinföra en sjuksköterskemottagning för vissa patientgrupper och att förbättra överföringen mellan barn- och vuxenmottagning när patienten fyller 18 år.

– Unga vuxna är en grupp som är eftersatt. På sikt borde man kanske bygga upp ett ungdomsmedicinskt centrum som spänner upp till 26 års ålder, det finns på andra håll i världen, avslutar Petter Malmborg.

Fotnot: Mer information om Lekterapin på Södersjukhuset finns på www.bjornwebben.se och information om Ungdomsenheten finns på http://www.sodersjukhuset.se/Avdelningar--mottagningar/Mottagningar/Ungdomsenheten/


SEHUR170204

Gå vidare från abbvie.se

Den produktspecifika webbplats du har efterfrågat är avsedd för invånare i ett visst land eller flera speciella länder, vilka anges på den webbplatsen. Därför kan webbplatsen komma att innehålla information om läkemedel och andra produkter eller användning av de produkterna, vilka inte har godkänts i andra länder eller områden. Om du bor i ett annat land än dem som webbplatsen riktar sig till, ber vi dig kontakta AbbVie:s lokala dotterbolag för att få korrekt produktinformation för just ditt hemland.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna kan vara på ett annat språk.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du fortfarande öppna denna webbsida?

Avsluta abbvie.se

Information

Genom att klicka "ja" kommer du vidare utanför AbbVies webbplatser

Länkar som tar dig utanför AbbVies webbplatser är inte kontrollerade av AbbVie och vi kan inte hållas ansvariga för innehållet eller ytterligare länkar från sådan plats. AbbVie tillhandahåller dessa länkar endast som en bekvämlighet och införandet av en länk innebär inte att AbbVie godkänt innehållet på den sida länken går till.

Den websida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du lämna denna websida?

Arbetar du inom press och media?

Informationen på dessa sidor är endast avsedd för dig som arbetar som journalist, inom press och  media.

Klicka ja för att komma till pressrummet. Klickar du nej kommer du tillbaka till abbvie.se

Tillhör du svensk hälso- och sjukvård?

Sidan är endast avsedd för svensk hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att klicka "Ja" bekräftar du att du tillhör målgruppen och sidan kommer att öppnas. Klickar du "Nej" kommer du istället att länkas till motsvarande sidor avsedda för patienter, anhöriga och allmänhet.