Sverige - Svenska
VÄLJ ETT LAND

Intensivt program och sensommarvärme under PReS i Genua

Den 23:e PreS-kongressen inom pediatrisk reumatologi ägde detta år rum i Genua, Italien.

Kongressen lockade till sig många deltagare från världens alla hörn och årets fokus låg på autoinflammatoriska sjukdomar, vaskuliter, kroniska artriter, sällsynta syndrom samt pediatrisk reumatologi från olika delar av världen. Ett intensivt och välgenomtänkt program presenterades mellan den 28 september och 1 oktober.


Några av de många ämnen som diskuterades under föreläsningarna var:

  • Vilka behandlingsmål ska sättas för barn med JIA? Hur kan inaktiv sjukdom nås tidigt?
 
  • Uttrappning/utsättning av metotrexat när barnet befinner sig i stabil remission
 
  • Säkerhetsaspekter vid kortisonbehandling
 
  • T-cellers roll vid autoimmuna sjukdomar
 
  • Makrofagaktiverande syndrom


Prof. Alberto Martini, ordförande för PReS, presenterade även ett förslag på ombearbetande klassifikationskriterier för JIA.

569 vetenskapliga postrar presenterades. Populära postrar var de som fokuserade på ultraljud, tidiga prediktorer/sjukdomsmarkörer, uveiter, långvarig smärta, nya verkningsmekanismer för kommande biologiska läkemedel, säkerhetsdata och tarmfloran hos patienter med JIA. Se en lista över några av de svenska postrar som presenterades nedan.

AbbVie sponsrade ett symposium som fokuserade på omhändertagandet av JIA, förbättringar i behandlingsresultat samt betydelsen av JIA-associerad uveit. Läs mer om symposiet nedan.

Sammanfattningsvis var PreS i Genua en fartfylld kongress med intensiva diskussioner och debatter, positiv stämning och härlig sensommarvärme.

PRES

NÅGRA AV DE SVENSKA POSTRAR SOM PRESENTERADES UNDER PRES

Följande är några av de svenska postrar som presenterades under PReS:

P395 “ON THE JOURNEY DIAGNOSED WITH JUVENILE IDIOPATHIC ARTHRITIS (JIA)”– A BAG WITH RELEVANT INFORMATION THAT GENERATES TRUST Anna-Carin Horne, Karin Palmblad, Malin Höglund 

P219 IS CYTOKINE PROFILING OF VALUE FOR CHOICE OF BIOLOGIC TREATMENT IN GHOSAL HEMATODIAPHYSAL DYSPLASIA? Erik Sundberg, Soley Omarsdottir, Lena Klevenvall, Helena Erlandsson-Harris

P275 BASELINE PREDICTORS OF LONG-TERM REMISSION IN A NORDIC JUVENILE IDIOPATHIC ARTHRITIS COHORT Ellen Berit Nordal, Veronika Gjertsen Rypdal, Lillemor Berntson, Maria Ekelund, Kristiina Aalto, Suvi Peltoniemi, Marek Zak, Susan Nielsen, Mia Glerup, Troels Herlin, Ellen Dalen Arnstad, Anders Fasth, Marite Rygg 

P318 HIGH SENSITIVE CRP AS A PREDICTIVE MARKER OF LONG-TERM OUTCOME IN JUVENILE IDIOPATHIC ARTHRITIS Mikel Alberdi-Saugstrup, Marek S Zak, Susan Mary Nielsen, Troels Herlin, Ellen Nordal, Lillemor Berntson, Anders Fasth, Marite Rygg, Klaus G Müller


Bättre omhändertagande vid JIA – AbbVie-sponsrat symposium under PreS

AbbVie sponsrade ett symposium som fokuserade på omhändertagandet av JIA, förbättringar i behandlingsresultat samt betydelsen av JIA-associerad uveit. Symposiet var mycket välbesökt med cirka 500 deltagare.

Prof. Alberto Martini, ordförande för PReS samt ordförande för symposiet, och Prof. Nicola Ruperto inledde med att tala om JIA som en komplex sjukdom som fortskrider över tiden. De underströk behovet av tidigare behandling med biologiska läkemedel för att förbättra behandlingsresultaten samt gav förslag på hur behandlingsmål ska definieras och följas. Slutligen beskrev Prof. Athimalaipet Ramanan tillhörande komplikationer vid JIA inklusive uveit. 

 


SEHUR160453

Gå vidare från abbvie.se

Den produktspecifika webbplats du har efterfrågat är avsedd för invånare i ett visst land eller flera speciella länder, vilka anges på den webbplatsen. Därför kan webbplatsen komma att innehålla information om läkemedel och andra produkter eller användning av de produkterna, vilka inte har godkänts i andra länder eller områden. Om du bor i ett annat land än dem som webbplatsen riktar sig till, ber vi dig kontakta AbbVie:s lokala dotterbolag för att få korrekt produktinformation för just ditt hemland.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna kan vara på ett annat språk.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du fortfarande öppna denna webbsida?

Avsluta abbvie.se

Information

Genom att klicka "ja" kommer du vidare utanför AbbVies webbplatser

Länkar som tar dig utanför AbbVies webbplatser är inte kontrollerade av AbbVie och vi kan inte hållas ansvariga för innehållet eller ytterligare länkar från sådan plats. AbbVie tillhandahåller dessa länkar endast som en bekvämlighet och införandet av en länk innebär inte att AbbVie godkänt innehållet på den sida länken går till.

Den websida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du lämna denna websida?

Arbetar du inom press och media?

Informationen på dessa sidor är endast avsedd för dig som arbetar som journalist, inom press och  media.

Klicka ja för att komma till pressrummet. Klickar du nej kommer du tillbaka till abbvie.se

Tillhör du svensk hälso- och sjukvård?

Sidan är endast avsedd för svensk hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att klicka "Ja" bekräftar du att du tillhör målgruppen och sidan kommer att öppnas. Klickar du "Nej" kommer du istället att länkas till motsvarande sidor avsedda för patienter, anhöriga och allmänhet.