Sverige - Svenska
VÄLJ ETT LAND

NYHETSBREV BARNIMMUNOLOGI

Välkommen till arkivet för AbbVies nyhetsbrev inom barnimmunologi. Tanken med dessa nyhetsbrev är att bjuda på regelbundna uppdateringar om aktuella händelser och vad som är på gång inom barnimmunologiområdet. Om du har synpunkter på innehållet eller förslag på ämnen till kommande nyhetsbrev är du varmt välkommen att kontakta oss.


file

11 december, 2018

NYHETSBREV BARNIMMUNOLOGI 11 december 2018

Bättre transitioner och ökad användning av kvalitetsregister

I detta nummer kan du ta del av två artiklar med fokus på det kvalitetsarbete inom transition och patientuppföljning som just nu bedrivs inom barn- och ungdomsvården på Astrid Lindgrens Barnsjukhus och på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Du kan också läsa mer om den Nobelprisbelönade metoden bakom adalimumab.

Vi önskar trevlig läsning och passar samtidigt på att önska god jul och ett gott slut på 2018!

Aktuella rubriker:

Hur kan övergången från barn- till vuxenvård förbättras?
EULAR/PReS standards and recommendations for the transitional care of young people with juvenile-onset rheumatic diseases
Unga Reumatikerrapporten – Från barn till vuxen

Rapport om användningen av SWIBREG från Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Läs mer om bästa möjliga hälsa för personer med IBD på SWIBREGs hemsida

Metoden bakom adalimumab belönas med årets kemipris.
Scientific Background on the Nobel Prize in Chemistry 2018: Directed evolution of enzymes and binding proteins
Nobelpriset i kemi 2018.
Populärvetenskaplig information: En (r)evolution inom kemin

HUMIRA – citratfri formulering i samtliga tre styrkor


file

14 november, 2018

NYHETSBREV BARNIMMUNOLOGI 14 november 2018

En höst med framtiden i fokus

I detta brev kan du ta del av Stefan Bergs rapport från PReS i Lissabon samt livesändningen den 15 november av Highlights-mötet i Stockholm "Hur stärker vi sjuksköterskans roll inom IBD-vården", en heldagsutbildning för sjuksköterskor inom gastroenterologi. Du kan också läsa om de citratfria formuleringarna som idag finns tillgängliga för HUMIRA® (adalimumab).

Vi önskar trevlig höstläsning!

Aktuella rubriker:

Återblickar och framtida behandlingsmöjligheter i fokus
Rapport från PReS 2018

”Hur stärker vi sjuksköterskans roll inom IBD-vården?”
Ta del av Highlights-mötet live den 15 november 9:30–15.15

HUMIRA – citratfri i fast dos och tre styrkor


file

29 augusti, 2018

NYHETSBREV BARNIMMUNOLOGI 29 Augusti 2018

Nya möjligheter

Nästa vecka är det dags för årets Paediatric Rheumatology European Society (PReS) Congress i Lissabon. Är du själv på plats är du varmt välkommen att delta både vid det symposium och det Highlights-möte som AbbVie arrangerar under kongressen. Mer information om våra två möten hittar du nedan, liksom om den senaste uppdateringen av FASS-texten för HUMIRA® (adalimumab) gällande graviditet och amning.

Vi önskar trevlig läsning och en bra start på hösten!

Aktuella rubriker:

Hur kan vi förbättra behandlingsresultaten för barn med pediatrisk uveit?
Inbjudan till satellitsymposium, fredag 7 september

Vilka blir höjdpunkterna på årets kongress?
Program och anmälan till Highlights-möte, torsdag 6 september

HUMIRA – den enda TNF-hämmaren med graviditetsklassificering kategori A
Uppdaterad Produktresumé gällande graviditet och amning
Uppdaterad FASS-text gällande graviditet
Uppdaterad FASS-text gällande amning


file

27 juni, 2018

NYHETSBREV BARNIMMUNOLOGI 27 Juni 2018

Fokus barngastroenterologi – ta chansen att fördjupa dina kunskaper

Under årets Gastrodagar i Falun arrangerade AbbVie ett symposium på temat hur vi når bästa möjliga hälsa för patienter med IBD. I detta nyhetsbrev ger vi dig som inte hade möjlighet att närvara, en chans att ta del av innehållet. Vi lyfter även HUMIRA® (adalimumab) 80 mg/0,8 ml som nytt doseringsalternativ varannan vecka vid underhållsbehandling samt tipsar om höstens heldagsutbildning, Nya Highlights 2.0, där fokus kommer vara hur vi kan stärka sjuksköterskans roll inom IBD-vården.

Trevlig läsning och glad sommar hälsar barnimmunologiteamet på AbbVie!

 

Aktuella rubriker:

Intervju med Pär, Marie och Martin, talare på AbbVies symposium under Gastrodagarna i Falun.

Här har du möjlighet att se och höra hela AbbVies symposium från start till mål!

Anmäl dig till höstens Highlights! All information om tid, plats, program och anmälan hittar du här.


file

26 juni, 2018

NYHETSBREV BARNIMMUNOLOGI 26 Juni 2018

Fokus barnreumatologi – ta chansen att fördjupa dina kunskaper

Övergången från barn- till vuxenvård (s.k. transition) kommer att vara ett återkommande ämne i våra nyhetsbrev framöver. I detta nummer kan du ta del av hur unga reumatiker upplever hur transitionen fungerar idag. Vi tipsar även om två intressanta webinarer som adresserar utmaningarna vid behandling av JIA-associerad uveit samt presenterar den fördjupningskurs inom reumatologiskt ultraljud som just nu arrangeras av AbbVie Reumatologi.

Trevlig läsning och glad sommar hälsar barnimmunologiteamet på AbbVie!

 

AbbVie tipsar – två webinarer om utmaningarna vid JIA-associerad uveit:

Identifying Patients at Risk for JIA-Associated Uveitis: Who and How to Screen?

Keeping an Eye on the Target: A Multidisciplinary Discussion on Optimising Management of JIA-Associated Uveitis.

 

Övriga rubriker:

Tema transition – unga reumatikers upplevelse om övergången från barn- till vuxenvård. Läs Unga Reumatiker-rapporten här.

Fördjupningskurs inom reumatologiskt ultraljud. Kursprogrammet och anmälan hittar du här.

Vi ses väl på European Paediatric Rheumatology Congress (PReS) i Lissabon? Här ser du programmet.


file

23 mars, 2018

NYHETSBREV BARNIMMUNOLOGI 23 mars 2018

Nu kommer HUMIRA® (adalimumab) i en citratfri formulering, även för mindre barn!

I detta nyhetsbrev kan du ta del av några av nyheterna från årets ECCO-kongress (European Crohn’s and Colitis Organisation) i Wien, men även läsa om kampanjen #synsintefinnsinte där unga reumatikers behov i kollektivtrafiken uppmärksammades. Vi är också glada att kunna presentera den nya styrkan av HUMIRA, 20 mg/0,2 ml, speciellt framtagen för barn i behov av lägre doser än HUMIRA 40 mg/0,4 ml.

Trevlig vårläsning hälsar barnimmunologiteamet på AbbVie!

 

Höjdpunkterna från ECCO – nu även tillgängliga online!

CALM-studien påvisar korrelationen mellan biomarkörer och endoskopiskt utfallsmått

CALM-studien i sin helhet

Syns inte, finns inte? Kampanj lyfte unga reumatikers behov i kollektivtrafiken

Här kan du läsa mer om den nya, förenklade doseringen av Humira 20 mg


brev4

7 december, 2017

NYHETSBREV BARNIMMUNOLOGI 7 december 2017

Nyheter från hösten med patientens bästa i fokus

Så här under årets sista dagar kan du ta del av rapporter från såväl PReS i Aten som PIBD i Barcelona, där behovet av nya mått och behandlingsstrategier stod högt på agendorna. Du kan också läsa allt du behöver veta om den nya induktionsdosen HUMIRA 80 mg/0,8 ml, som nyligen blivit tillgänglig för förskrivning.

Har du frågor eller synpunkter på innehållet eller idéer på ämnen som vi borde bevaka till kommande nummer, är du varmt välkommen att höra av dig!

Trevlig läsning, en God Jul och ett riktigt Gott Slut på 2017 önskar teamet på AbbVie Barnimmunologi.

 

Behovet av mått vid bedömning av reumatisk sjukdomsaktivitet och behandlingseffekt hos barn – Refereat från PReS 2017

Är ”treat-to-target” en lämplig strategi för pediatriska patienter med IBD? – Rapport från PIBD


file

brev2

brev1

SE-HUMR-180014

Gå vidare från abbvie.se

Den produktspecifika webbplats du har efterfrågat är avsedd för invånare i ett visst land eller flera speciella länder, vilka anges på den webbplatsen. Därför kan webbplatsen komma att innehålla information om läkemedel och andra produkter eller användning av de produkterna, vilka inte har godkänts i andra länder eller områden. Om du bor i ett annat land än dem som webbplatsen riktar sig till, ber vi dig kontakta AbbVie:s lokala dotterbolag för att få korrekt produktinformation för just ditt hemland.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna kan vara på ett annat språk.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du fortfarande öppna denna webbsida?

Avsluta abbvie.se

Information

Genom att klicka "ja" kommer du vidare utanför AbbVies webbplatser

Länkar som tar dig utanför AbbVies webbplatser är inte kontrollerade av AbbVie och vi kan inte hållas ansvariga för innehållet eller ytterligare länkar från sådan plats. AbbVie tillhandahåller dessa länkar endast som en bekvämlighet och införandet av en länk innebär inte att AbbVie godkänt innehållet på den sida länken går till.

Den websida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du lämna denna websida?

Arbetar du inom press och media?

Informationen på dessa sidor är endast avsedd för dig som arbetar som journalist, inom press och  media.

Klicka ja för att komma till pressrummet. Klickar du nej kommer du tillbaka till abbvie.se

Tillhör du svensk hälso- och sjukvård?

Sidan är endast avsedd för svensk hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att klicka "Ja" bekräftar du att du tillhör målgruppen och sidan kommer att öppnas. Klickar du "Nej" kommer du istället att länkas till motsvarande sidor avsedda för patienter, anhöriga och allmänhet.