Sverige - Svenska
VÄLJ ETT LAND

FOCUS


FOCUS banner

Tanken med FOCUS är att förse dig med återkommande uppdateringar om vad som händer inom hepatit C-området, såväl generellt som i mer specifika frågor. Genom att ta del av FOCUS i mobilen på väg till jobbet eller i väntan på nästa patient hoppas vi kunna bidra till att göra vardagen lite mer upplyst.

Klicka nedan för att ta del av både det senaste och tidigare FOCUS utskick.


file

14 juni 2018

Förskjutning av fokus och nya behandlingsmöjligheter inom hepatit B

I april gick det årliga europeiska levermötet – EASL (European Association for the Study of the Liver) av stapeln i Paris. Detta nyhetsbrev ägnar vi åt den rapport som Christian Kampmann, infektionsläkare vid Skånes Universitetssjukhus i Lund, lämnade från kongressen. Du hittar också resultatet från två olika real world evidence-studier som styrker effekt och säkerhet vid behandling med Maviret® (glekaprevir, pibrentasvir) av kronisk hepatit C.

Aktuella rubriker:

Rapport från EASL/ILC 11-15 april: Efter C kommer B, D och E  

Tyska och italienska RWE-data bekräftar effekt och säkerhet med Maviret  


file

21 mars 2018

Nya rekommendationer vid behandling av hepatit C

I oktober 2017 uppgraderades de svenska rekommendationerna för behandling av hepatit C (HCV). Här kan du ta del av professor Ola Weilands artikel om de nya rekommendationerna från de två instanserna och läsa RAVS behandligsrekommendationer.

Medicinska guidelines och NT-rådets rekommendationer

Läkemedelsbehandling av hepatit C-virusinfektion hos vuxna och barn 2017 – Behandlingsrekommendation

Aktuella rubriker:

Blir 2018 året då alla smittade får behandling?

De nya nationella behandlingsriktlinjerna i praktiken


file

29 november 2017

AASLD 2017 – en milstolpe för behandlingen av hepatit C

Att den pågående opioidkrisen i USA även ökar förekomsten av hepatit C och att det inte kan påvisas något samband mellan DDA-behandling och risken för hepatocellulär cancer (HCC), var några av lärdomarna under årets AASLD (American Association for the Study of Liver Diseases) som gick av stapeln i slutet av oktober. Leo Flamholc, överläkare vid infektionskliniken vid Skånes universitetssjukhus i Malmö, fanns på plats i Washington och bjuder på en kort rapport med höjdpunkter från de fyra dagarna.

Aktuella rubriker:

Opioidkris, DAA-behandling och vikten av följsamhet för att uppnå SVR – kort rapport från AASLD

The Era of Pangenotypic Next Generation HCV Treatment

 


file

21 september 2017

Den nya generationens hepatit-C behandling är här!

Bästa hepatit C-intresserade ­läsare,
Nu är sommaren över och precis som vi trodde blev MAVIRET®, vårt nya, andra generationens hepatit C-läkemedel, godkänt i Europa den 26 juli 2017.

Givetvis fortsätter satsningen på första generationens Viekirax/Exviera, (rekommenderat som förstahandsbehandling under 2017 av hepatit C GT-1 och GT-4), men i detta nummer av FOCUS ligger just fokus på att informera om MAVIRET.

Med MAVIRET har vi tagit ett stort kliv framåt i många avseenden. De två unika komponenterna glekaprevir och pibrentasvir botar tillsammans nästan alla naiva hepatit C-patienter i alla genotyper med endast åtta veckors behandling. 

Vi vet också att många kliniker väntat på ett läkemedel med bra effekt på Y93H (Fold Change 2-7 gånger), något som vi nu kan erbjuda med MAVIRET.

Tillsammans med andra fördelar som få biverkningar, få provtagningar och en dos per dag, kanske vi nu har ett HCV-läkemedel som ger ett väsentligt tillskott till de redan befintliga för att föra oss närmare en möjlig eliminering av hepatit C-sjukdomen?

Välkommen att följa med på den spännande resan framåt!

Aktuella rubriker:

Den nya generationens hepatit-C behandling är här!

Det här behöver din patient veta om hepatit C och sin behandling

Rapport från INHSU

Välkommen att ta del av AbbVies symposium under HIV & Hepatitis Nordic Conference i Stockholm!


file

22 juni 2017

Förväntningar inför stundade sommar och kommande höst

Minns du förväntningarna man kände som tonåring när sommaren infann sig? Doften av syren och hägg, ljuden från studenterna som skrålade och fåglarna som sjöng när man lullade hem på morgonkvisten… Visst var väl de förväntningarna speciella och något man inte upplever på samma sätt längre?

Fast ändå! Nu har ju det tredje numret av FOCUS äntligen kommit, direkt från pressarna med hyperaktuellt innehåll. Bara att frossa, alltså!

Vad är det då du kan ta del av i detta nummer? – Jo, rapporter från olika intressanta möten som du kanske själv inte hann med. Eller vad sägs om hepatit C på Infektionveckan i Karlskrona, U-FOLDs sammanfattning och en rapport från sprututbytesmötet i Kanada nyligen? Breddad behandling av olika hepatit C-grupper är ett hett ämne som fick extra skjuts av WHOs mål om starkt reducerad incidens och prevalens till 2030. Hur ska vi hantera detta i Sverige?

Vi som gör FOCUS går i väntans tider. För oss väntar nya, spännande utmaningar under hösten men det är inget som vi kan nämna något om ännu – men var så säker: det kommer att kommuniceras efter sommaren, så håll ögonen öppna efter nästa nummer av FOCUS också!

Så inför ett allt för långt sommarlov med dess tröstlösa väntan efter hösten ber jag och mina kollegor att få önska dig som läsare trevlig sommar och glöm inte att lukta på blommorna, sjunga till middagen och lägga dig sent!

Jan Kövamees och övriga i FOCUS-redaktionen

 

Aktuella rubriker:

Rapport från Infektionsveckan – Goda förutsättningar, men utmaningar återstår

Rapport från Harm Reduction Conference – Hur kan samhället minska riskerna för de människor som injicerar droger?

Experter och forskare kräver ökad hepatit C-behandling

Hepatit C-seminarier under Almedalsveckan


HCV-brev1-2017

7 nov, 2016

FOCUS 7 NOVEMBER 2016

Aktuella rubriker

Svårbehandlad patientgrupp kräver helhetssyn
Rapport från INHSU i Oslo

Informationsdag för brukare och anhöriga
Rapport från Grebly-mötet i Malmö

Vägen till bot och nya riktlinjer för behandling av hepatit C. Rapport från EASL monothematic conference HCV i Paris

Real-World data med Stefan Zeuzem

Vilka punkter ser du fram emot på årets AASLD-möte i Boston?

Klicka här för att ta del av innehållet i utskicket.


SEMAV180309

Gå vidare från abbvie.se

Den produktspecifika webbplats du har efterfrågat är avsedd för invånare i ett visst land eller flera speciella länder, vilka anges på den webbplatsen. Därför kan webbplatsen komma att innehålla information om läkemedel och andra produkter eller användning av de produkterna, vilka inte har godkänts i andra länder eller områden. Om du bor i ett annat land än dem som webbplatsen riktar sig till, ber vi dig kontakta AbbVie:s lokala dotterbolag för att få korrekt produktinformation för just ditt hemland.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna kan vara på ett annat språk.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du fortfarande öppna denna webbsida?

Avsluta abbvie.se

Information

Genom att klicka "ja" kommer du vidare utanför AbbVies webbplatser

Länkar som tar dig utanför AbbVies webbplatser är inte kontrollerade av AbbVie och vi kan inte hållas ansvariga för innehållet eller ytterligare länkar från sådan plats. AbbVie tillhandahåller dessa länkar endast som en bekvämlighet och införandet av en länk innebär inte att AbbVie godkänt innehållet på den sida länken går till.

Den websida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du lämna denna websida?

Arbetar du inom press och media?

Informationen på dessa sidor är endast avsedd för dig som arbetar som journalist, inom press och  media.

Klicka ja för att komma till pressrummet. Klickar du nej kommer du tillbaka till abbvie.se

Tillhör du svensk hälso- och sjukvård?

Sidan är endast avsedd för svensk hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att klicka "Ja" bekräftar du att du tillhör målgruppen och sidan kommer att öppnas. Klickar du "Nej" kommer du istället att länkas till motsvarande sidor avsedda för patienter, anhöriga och allmänhet.