Sverige - Svenska
VÄLJ ETT LAND

BESTÄLL MATERIAL

För att stödja patienter kring sin sjukdom och behandling, har vi följande material att tillgå.


Behandlingsinformation om Maviret:

 

Materialet går att skriva ut via länkarna nedan eller e-posta din beställning här.

 

patientbroschyr Maviret

Patientinformation

Klicka här eller på bilden för att ladda ner vår patientinformation.

doseringsanvisning Maviret

Doseringsanvisning Maviret

Klicka här eller på bilden för att ladda ner doseringsanvisningen.

leverposter Maviret

Leverposter 50 x 70

Klicka här eller på bilden för att ladda ner postern.


Behandlingsinformation om Viekirax/Exviera:

 

Materialet går att skriva ut via länkarna nedan eller e-posta din beställning här.

 

patientinformation ViekiraxExviera

Patientinformation

Klicka här eller på bilden för att ladda ner vår patientinformation.

doseringsanvisning

Doseringsanvisning

SvenskaEngelskaArabiskaRyska

behandlingsdagbok

Behandlingsdagbok

Klicka här eller på bilden för att ladda ner eller skriva ut behandlingsdagboken.

 

spotlight

En enkel guide till hepatit C

Klicka här eller på bilden för att ladda ner vår patientbroschyr.

Startkit

Startkit

Kontakta oss på mail för att beställa startkit till dina patienter.

att-leva-med-hepatit-c

Lär dig mer om hepatit C

Klicka här eller på bilden för att få mer utförlig information om hepatit C.

▼Maviret® (glekaprevir, pibrentasvir) 100mg/40mg filmdragerade tabletter, Rx, (F). Virushämmande medel, direktverkande. SPC 2018-11-28. Indikation: Maviret är avsett för behandling av vuxna med kronisk infektion med hepatit C-virus (HCV). För fullständig information om pris, indikationer, kontraindikationer, försiktighet, biverkningar och dosering, se Fass.se.

Förmånsbegränsningar :Maviret subventioneras till patienter i samtliga fibrosstadier och begränsningen gäller enbart förskrivning. Subventionsbegränsningen innebär att Maviret subventioneras när läkemedlet skrivs ut av eller i samråd med läkare vid infektions- eller gastroenterologisk klinik med erfarenhet av att behandla patienter med kronisk hepatit C-infektion.

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.


SEMAV170395  

Gå vidare från abbvie.se

Den produktspecifika webbplats du har efterfrågat är avsedd för invånare i ett visst land eller flera speciella länder, vilka anges på den webbplatsen. Därför kan webbplatsen komma att innehålla information om läkemedel och andra produkter eller användning av de produkterna, vilka inte har godkänts i andra länder eller områden. Om du bor i ett annat land än dem som webbplatsen riktar sig till, ber vi dig kontakta AbbVie:s lokala dotterbolag för att få korrekt produktinformation för just ditt hemland.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna kan vara på ett annat språk.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du fortfarande öppna denna webbsida?

Avsluta abbvie.se

Information

Genom att klicka "ja" kommer du vidare utanför AbbVies webbplatser

Länkar som tar dig utanför AbbVies webbplatser är inte kontrollerade av AbbVie och vi kan inte hållas ansvariga för innehållet eller ytterligare länkar från sådan plats. AbbVie tillhandahåller dessa länkar endast som en bekvämlighet och införandet av en länk innebär inte att AbbVie godkänt innehållet på den sida länken går till.

Den websida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du lämna denna websida?

Arbetar du inom press och media?

Informationen på dessa sidor är endast avsedd för dig som arbetar som journalist, inom press och  media.

Klicka ja för att komma till pressrummet. Klickar du nej kommer du tillbaka till abbvie.se

Tillhör du svensk hälso- och sjukvård?

Sidan är endast avsedd för svensk hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att klicka "Ja" bekräftar du att du tillhör målgruppen och sidan kommer att öppnas. Klickar du "Nej" kommer du istället att länkas till motsvarande sidor avsedda för patienter, anhöriga och allmänhet.