Sverige - Svenska
VÄLJ ETT LAND

Hepatit C

Uppskattningsvis lever mellan 130-150 miljoner människor över hela världen med kronisk hepatit C. I Sverige räknar man med att cirka 41 000 personer bär på sjukdomen. Hepatit C smittar via blod och är en allvarlig infektion som påverkar levern och på sikt kan leda till skrumplever (cirros), cancer och för tidig död (1).


VILKA BEHÖVER TESTA SIG?

Personer som bör testa sig för Hepatit C (2).

  • Personer som har injicerat droger
  • Personer som fått blodtransfusion eller transplanterat organ före 1992
  • Personer som fått koagulationsfaktorer före 1987
  • Personer som utsatts för orena piercing- eller tatueringsinstrument
  • Personer med HIV-infektion
  • Personer som under lång tid fått hemodialys
  • Barn till HCV-infekterade mödrar
  • Personer med känd risk för HCV, såsom vårdpersonal som stuckit sig på nål.

 

Smittvägar (2)

HITTA HEPATIT C-PATIENTERna

Många människor som är drabbade av kronisk hepatit C söker inte läkarvård och blir således inte diagnosticerade. Det beror framförallt på att man kan vara symtomfri långa perioder och inte märker att man bär på sjukdomen. För att dessa patienter ska få en bra vård krävs att man hittar dem (3,4).

 


BEHANDLING

Utvecklingen inom hepatit C-området har gått mycket snabbt under de senaste åren. Det finns flera olika läkemedel som kan användas för att behandla hepatit C, och som verkar på skilda sätt för att bekämpa viruset. Vilken kombination av läkemedel som kan användas beror på vilken virustyp (genotyp) personen har. Behandlingslängden beror på hur skadad levern är, virusets genotyp och andra faktorer som kan påverka behandlingseffekten.

AbbVies behandlingar för Hepatit C

MAVIRET®, AbbVies nya, andra generationens hepatit C-läkemedel blev godkänt i Europa den 26 juli 2017. MAVIRET är en innovativ antiviral kombination av glekaprevir (NS3/4A proteashämmare) och pibrentasvir (NS5A-hämmare), två nya potenta läkemedel med hög resistensbarriär.

Behandlingen som är helt ribavirinfri, tas som tabletter en gång om dagen. Alla naiva hepatit C-genotyper (GT 1-6) utan cirros behandlas i 8 veckor och patienter med cirros (GT 1-6) behandlas i 12 veckor.

Indikation för Maviret

Maviret är indicerat för behandling av kronisk hepatit C-virusinfektion oavsett genotyp.

Maviret2

Hög SVR hos patienter

 

Åtta veckor ger hög utläkning för icke-cirrotiker*

Maviret1

 

 


▼Maviret® (glekaprevir, pibrentasvir) 100mg/40mg filmdragerade tabletter, Rx, (F). Virushämmande medel, direktverkande. SPC 2018-11-28. Indikation: Maviret är avsett för behandling av vuxna med kronisk infektion med hepatit C-virus (HCV). För fullständig information om pris, indikationer, kontraindikationer, försiktighet, biverkningar och dosering, se Fass.se.

Förmånsbegränsningar :Maviret subventioneras till patienter i samtliga fibrosstadier och begränsningen gäller enbart förskrivning. Subventionsbegränsningen innebär att Maviret subventioneras när läkemedlet skrivs ut av eller i samråd med läkare vid infektions- eller gastroenterologisk klinik med erfarenhet av att behandla patienter med kronisk hepatit C-infektion.

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.


ABBVIES UTBILDNINGAR INOM HEPATIT C-OMRÅDET

AbbVie har flera terapiinriktade utbildningar inom hepatit C-området. Vill du veta mer om dessa utbildningar välkommen att kontakta oss.

hcv-utbildningar

 

 


BESTÄLLA MATERIAL

För att stödja patienter kring sin sjukdom och behandling, har vi inom ramen för AbbVie Care följande material som du kan beställa eller skriva ut.

Behandlingsdagbok

Spotlight (Allmän information om hepatit C)

Lär dig mer om hepatit C (Mer utförlig information om hepatit C)


Referenser

1. Bruggman et al. Historical epidemiology of hepatitis C virus (HCV) in selected countries. Journal of Viral Hepatitis, 2014, 21, (Suppl. 1), 5-33
2. Duberg et al. Eurosurveillance 2008
3. Busch et al Scandinavian Journal of Gastroenterology, 2016
4. Duberg et al. The burden of hepatitis C in Sweden: a national study of inpatient care. Journal of Viral Hepatitis, 2011, 18, 1006-118
5. Fass.se
6. http://www.janusinfo.se/Nationellt-inforande-av-nya lakemedel/Nationellt-inforande-av-nya-lakemedel/Rekommendationer/Ombitasvirparitaprevir-Viekirax/
http://www.sls.se/RAV/Rekommendationer/Hepatit-C-virus/


SEMAV170395  

Gå vidare från abbvie.se

Den produktspecifika webbplats du har efterfrågat är avsedd för invånare i ett visst land eller flera speciella länder, vilka anges på den webbplatsen. Därför kan webbplatsen komma att innehålla information om läkemedel och andra produkter eller användning av de produkterna, vilka inte har godkänts i andra länder eller områden. Om du bor i ett annat land än dem som webbplatsen riktar sig till, ber vi dig kontakta AbbVie:s lokala dotterbolag för att få korrekt produktinformation för just ditt hemland.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna kan vara på ett annat språk.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du fortfarande öppna denna webbsida?

Avsluta abbvie.se

Information

Genom att klicka "ja" kommer du vidare utanför AbbVies webbplatser

Länkar som tar dig utanför AbbVies webbplatser är inte kontrollerade av AbbVie och vi kan inte hållas ansvariga för innehållet eller ytterligare länkar från sådan plats. AbbVie tillhandahåller dessa länkar endast som en bekvämlighet och införandet av en länk innebär inte att AbbVie godkänt innehållet på den sida länken går till.

Den websida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du lämna denna websida?

Arbetar du inom press och media?

Informationen på dessa sidor är endast avsedd för dig som arbetar som journalist, inom press och  media.

Klicka ja för att komma till pressrummet. Klickar du nej kommer du tillbaka till abbvie.se

Tillhör du svensk hälso- och sjukvård?

Sidan är endast avsedd för svensk hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att klicka "Ja" bekräftar du att du tillhör målgruppen och sidan kommer att öppnas. Klickar du "Nej" kommer du istället att länkas till motsvarande sidor avsedda för patienter, anhöriga och allmänhet.