Sverige - Svenska
VÄLJ ETT LAND

PATIENTSTYRD MONITORERING – ETT STEG PÅ VÄGEN FÖR ATT MÖTA FRAMTIDENS HÄLSOUTMANINGAR

I ett samarbete med Telia och vården har AbbVie utvecklat en mobil- och internetbaserad tjänst för att underlätta vardagen för personer som lever med inflammatorisk tarmsjukdom, IBD.


IBD Home – patientstyrd monitorering för ökad frihet med bibehållen kontroll

Med IBD Home kan patienten själv göra en bedömning av sina symtom och mäta inflammationsgraden i sin tarm med hjälp av en smartphone och ett hembaserat test. Testet ger patienten snabb och tillförlitlig information om sin aktuella status, samtidigt som läkaren får ett bättre underlag för att kunna ge rätt patient, rätt omhändertagande, vid rätt tid.

 

Värdet av patientstyrd monitorering

  • Ökad patientnytta

Möjligheten att följa och dela sin sjukdomsinformation ökar både trygghet och frihet och ger patienten bättre kontroll över sin sjukdom och livssituation.

  • Ökad kostnadseffektivitet

Genom att minska behovet av oplanerade slutenvårdsbesök kan vården göras mer kostnadseffektiv. Idag står dessa kostnader för 40-46 procent av den totala vårdkostnaden för en patient med IBD (1).

  • Ökat underlag för forskning och utveckling

Tack vare möjligheten att analysera större datamängder och den tätare kontakten mellan vård och patienter, skapas ett större underlag för framtida forskning och utveckling.


Referenser

1. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Stockholms Läns Landsting. Prognos över användning och kostnader för läkemedel i SLL 2014-2015


SEOTH160329c

 

Gå vidare från abbvie.se

Den produktspecifika webbplats du har efterfrågat är avsedd för invånare i ett visst land eller flera speciella länder, vilka anges på den webbplatsen. Därför kan webbplatsen komma att innehålla information om läkemedel och andra produkter eller användning av de produkterna, vilka inte har godkänts i andra länder eller områden. Om du bor i ett annat land än dem som webbplatsen riktar sig till, ber vi dig kontakta AbbVie:s lokala dotterbolag för att få korrekt produktinformation för just ditt hemland.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna kan vara på ett annat språk.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du fortfarande öppna denna webbsida?

Avsluta abbvie.se

Information

Genom att klicka "ja" kommer du vidare utanför AbbVies webbplatser

Länkar som tar dig utanför AbbVies webbplatser är inte kontrollerade av AbbVie och vi kan inte hållas ansvariga för innehållet eller ytterligare länkar från sådan plats. AbbVie tillhandahåller dessa länkar endast som en bekvämlighet och införandet av en länk innebär inte att AbbVie godkänt innehållet på den sida länken går till.

Den websida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du lämna denna websida?

Arbetar du inom press och media?

Informationen på dessa sidor är endast avsedd för dig som arbetar som journalist, inom press och  media.

Klicka ja för att komma till pressrummet. Klickar du nej kommer du tillbaka till abbvie.se

Tillhör du svensk hälso- och sjukvård?

Sidan är endast avsedd för svensk hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att klicka "Ja" bekräftar du att du tillhör målgruppen och sidan kommer att öppnas. Klickar du "Nej" kommer du istället att länkas till motsvarande sidor avsedda för patienter, anhöriga och allmänhet.