Sverige - Svenska
VÄLJ ETT LAND

GASTROENTEROLOGI, NYHETER FRÅN ABBVIE

Välkommen till arkivet för AbbVies nyhetsbrev inom Gastroenterologi. Tanken med dessa nyhetsbrev är att bjuda på regelbundna uppdateringar om aktuella händelser och vad som är på gång inom området. Om du har synpunkter på innehållet eller förslag på ämnen till kommande nyhetsbrev är du varmt välkommen att kontakta oss.


file

12 december, 2018

GASTROENTEROLOGI, NYHETER FRÅN ABBVIE
december, 2018

Årets sista nyhetsbrev ägnar vi åt en rapport från årets välbesökta Highlightsmöte samt en intervju med initiativtagare och användare av den mobila patienttjänsten lBD Home.

Vi önskar trevlig läsning och passar även på att önska god jul och ett gott slut på 2018!

Aktuella rubriker:

Rapport från Highlights – Hur stärker vi sjuksköterskans roll inom IBD-vården?
Några ord från deltagarna
Alla föreläsningar från dagen

IBD Home sätter patienten i centrum
IBD Home i praktiken

HUMIRA – citratfri formulering i samtliga tre styrkor

Nu finns nya kylväskor att beställa!

Svenskafton, UEGweek 31 oktober kl. 19.00 >>
Svenskafton, UEGweek 31 oktober kl. 19.00 >>

file

19 september, 2018

GASTROENTEROLOGI, NYHETER FRÅN ABBVIE
september, 2018

En höst fylld av nya möjligheter! Under den kontinuerliga utvecklingen av HUMIRA® (adalimumab) står alltid säkerheten och användarvänligheten i fokus. I detta nummer är vi stolta över den uppdaterade FASS-texten för användning av HUMIRA hos kvinnor i fertil ålder samt under graviditet och amning. Vi har också nöjet att bjuda in till våra symposier och en ultraljudsutbildning under UEGW i Wien. Men innan dess hoppas vi att vi träffas på IBD Nordic i Malmö den 11–12 oktober!

HUMIRA – uppdateringar i FASS gällande graviditet och amning

Uppdaterad Produktresumé gällande graviditet och amning
Uppdaterad FASS-text gällande graviditet
Uppdaterad FASS-text gällande amning

 

UEGW – AbbVie presenterar:

Are we ready to change the course of IBD?, måndag 22 oktober kl. 17.45–19.15.

Sequencing Success: Optimizing Therapies with a Treat to Target Approach, tisdag 23 oktober kl. 17.45–19.15.

Ultrasonography – a non invasive monitoring approach to optimize IBD management, måndag 22 oktober 19.45–22.00.
Anmälan till mötet samt agenda.

Svenskafton UEGWeek, tisdag 23 oktober kl 19.00.
Program och anmälan.

 

Highlights 2.0:

Hur stärker vi sjuksköterskans roll inom IBD-vården?
Tid, plats, program och anmälan hittar du här!

Svenskafton, UEGweek 31 oktober kl. 19.00 >>
Svenskafton, UEGweek 31 oktober kl. 19.00 >>

HUMIRA®, (adalimumab), Rx, F, L04AB04 (TNF-alfa-hämmare), SPC 2018-10-31. Indikationsområden: Måttlig till svår (inkl. svår progredierande), aktiv reumatoid artrit hos vuxna som har svarat otillräckligt på sjukdomsmodifierande ­antireumatiska läkemedel (DMARDs). Aktiv polyartikulär juvenil idiopatisk artrit hos patienter från 2 års ålder, som har svarat otillräckligt på en eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs). Aktiv entesitrelaterad artrit hos patienter, 6 år och äldre, som inte svarat på eller som inte tolererar konventionell terapi. Svår, aktiv ankyloserande spondylit (AS) hos vuxna som inte svarat tillfredsställande på konventionell behandling. Behandling av vuxna med allvarlig axial spondylartrit utan radiografiska tecken på AS men med tydliga tecken på inflammation via förhöjt CRP och/eller MR, som inte har svarat tillräckligt på icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel. Aktiv och progredierande psoriasisartrit hos vuxna när andra sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel inte haft tillräcklig effekt. Måttlig till svår, kronisk plackpsoriasis hos vuxna patienter som är aktuella för systemisk behandling. Svår, kronisk plackpsoriasis hos barn och ungdomar från 4 års ålder som inte har svarat på eller som är olämpliga för topikal behandling och ljusbehandling. Måttlig till svår, aktiv hidradenitis suppurativa (HS, acne inversa) hos vuxna patienter och ungdomar från 12 år som inte har svarat på konventionell systemisk HS-behandling. Måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos vuxna patienter som inte svarat trots fullständig och adekvat konventionell behandling. Måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos pediatriska patienter, från 6 års ålder, som inte har svarat på konventionell terapi inklusive primär nutritionsterapi och en kortikosteroid och/eller en immunomodulerare. Måttlig till svår, aktiv ulcerös kolit hos vuxna patienter som svarat otillfredsställande på konventionell behandling. Icke-infektiös intermediär, bakre och panuveit hos vuxna patienter som svarat otillräckligt på kortikosteroider, hos patienter som behöver kortikosteroidsparande behandling eller hos patienter där kortikosteroidbehandling inte är lämpligt. Pediatrisk icke-infektiös kronisk främre uveit hos patienter från 2 års ålder som inte har svarat tillräckligt eller som inte tolererar konventionell behandling eller där konventionell behandling inte är lämpligt. HUMIRA finns som förfylld injektionsspruta 20 mg och förfylld injektionspenna/spruta 40 mg och 80 mg. För fullständig information om indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se.


SE-HUMG-180023v.1.0

Gå vidare från abbvie.se

Den produktspecifika webbplats du har efterfrågat är avsedd för invånare i ett visst land eller flera speciella länder, vilka anges på den webbplatsen. Därför kan webbplatsen komma att innehålla information om läkemedel och andra produkter eller användning av de produkterna, vilka inte har godkänts i andra länder eller områden. Om du bor i ett annat land än dem som webbplatsen riktar sig till, ber vi dig kontakta AbbVie:s lokala dotterbolag för att få korrekt produktinformation för just ditt hemland.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna kan vara på ett annat språk.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du fortfarande öppna denna webbsida?

Avsluta abbvie.se

Information

Genom att klicka "ja" kommer du vidare utanför AbbVies webbplatser

Länkar som tar dig utanför AbbVies webbplatser är inte kontrollerade av AbbVie och vi kan inte hållas ansvariga för innehållet eller ytterligare länkar från sådan plats. AbbVie tillhandahåller dessa länkar endast som en bekvämlighet och införandet av en länk innebär inte att AbbVie godkänt innehållet på den sida länken går till.

Den websida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du lämna denna websida?

Arbetar du inom press och media?

Informationen på dessa sidor är endast avsedd för dig som arbetar som journalist, inom press och  media.

Klicka ja för att komma till pressrummet. Klickar du nej kommer du tillbaka till abbvie.se

Tillhör du svensk hälso- och sjukvård?

Sidan är endast avsedd för svensk hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att klicka "Ja" bekräftar du att du tillhör målgruppen och sidan kommer att öppnas. Klickar du "Nej" kommer du istället att länkas till motsvarande sidor avsedda för patienter, anhöriga och allmänhet.