Sverige - Svenska
VÄLJ ETT LAND

IBD Home

Ger patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar möjlighet att testa sin sjukdomsaktivitet hemma.

I samarbete med AbbVie och vården har Teila utvecklat en mobilbaserad tjänst för att förbättra behandlingen och underlätta vardagen för personer som lever med inflammatorisk tarmsjukdom, IBD.

Med IBD Home kan patienten själv göra en bedömning av sina symtom och mäta inflammationsgraden* i sin tarm med hjälp av en smartphone och ett hembaserat test. Testet ger patienten snabb och tillförlitlig information om sin aktuella status, samtidigt som läkaren får ett bättre underlag för att kunna ge rätt patient rätt omhändertagande, vid rätt tid.

IBD Home är utvecklat utifrån IBD2020 och modellen för optimalt omhändertagande, vilket inte nödvändigtvis måste innebära fysisk kontakt och läkarbesök.

Syftet med IBD Home med är att förenkla patientens resa genom vårdsystemet, frigöra resurser och öka tillgängligheten, vilket gör det möjligt för fler patienter att få bättre vård till en lägre kostnad.

• Mindre stress och oro för patienten

Möjligheten att sköta test och frågor hemifrån gör att patienten kan känna en större kontroll och mindre stress över sin sjukdom.

• Bättre omhändertagande

Tätare kontroller ger vårdgivaren bättre underlag för uppföljning och beslut om omhändertagande och behandling.

• Bättre underlag för forskning och utveckling

Tack vare möjligheten att analysera större mängder data och den tätare kontakten mellan vård och patient, skapas även ett större underlag för framtida forskning och utveckling.

Så här går det till:

 

ibdhome_1

1. Intresserade patienter registreras av sin vårdgivare i IBD Home via det nationella kvalitetsregistret och beslutsstödet, SWIBREG**.

ibdhome_2

2. Patienten laddar ner apparna Telia HomeCare och IBDoc till sin mobil och godkänner att han eller hon vill dela sina data med sin vårdgivare.

ibdhome_3

3. Patienten utför testningen med tillhörande testkit och gör en egen skattning av sina symtom i appen.

ibdhome_4

4. Alla data vidarebefordras till patientens personliga konto hos Telia HomeCare där valda uppgifter skickas vidare till SWIBREG.

ibdhome_5

5. I SWIBREG presenteras testresultaten i en graf som illustrerar hur patientens värden utvecklas över tid. Vid avvikande värden får vårdgivaren en signal via e-post om att patienten behöver följas upp.

IBD Home på 2,5 minuter

Här hittar du även en film som kort sammanfattar vad IBD Home kan innebära för såväl patienten som för vården.

Erfarenheter så här långt

För att ta del av vad upphovsmän, utvecklare, användare och medicinska experter har att säga om arbetet bakom IBD Home, klicka på länkarna nedan.

Artikel om IBD Home i Gastrokuriren

IBD Home i Nyhetsbrevet Gastroenterologi

Telia lanserar digital tjänst för patienter med IBD

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om IBD Home och hur långt arbetet kommit i ditt landsting, kontakta din lokala AbbVie-representant.

IBD Home har tagits fram av Telia i samarbete med AbbVie, svensk hälso- och sjukvård, patientrepresentanter, det nationella kvalitetsregistret och beslutsstödet SWIBREG samt företaget bakom det hembaserade kalprotektintestet, Bühlmann.


*Kalprotektin är ett protein som produceras vid inflammation i tarmen. Kalprotektin i avföringen är en känslig markör för att påvisa aktiv inflammation i mag-tarmkanalen. Kalprotektinvärdet höjs ofta innan symtom uppstår och kan därför användas för att förutse risken för sjukdomsskov, men även för att följa sjukdomens utveckling över tid.

**SWIBREG (Swedish Inflammatory Bowel Disease Registry) är ett nationellt kvalitetsregister och beslutsstöd som används vid vård och behandling av patienter med ulcerös kolit, Crohns sjukdom och mikroskopisk kolit. Målet är att öka kunskapen om hur många som lever med inflammatoriska tarmsjukdomar, i vilken ålder man insjuknar och vilken behandling man får. Registret syftar också till att få bättre kontroll över hur olika behandlingar fungerar och hur varje enskild individ mår gällande symtom och livskvalitet. Registret används även för att bedriva forskning inom IBD.

Vill du veta mer om SWIBREG hittar du mer information här:

SWIBREG (Swedish Inflammatory Bowel Disease Registry)


SEHUG180036

 

Gå vidare från abbvie.se

Den produktspecifika webbplats du har efterfrågat är avsedd för invånare i ett visst land eller flera speciella länder, vilka anges på den webbplatsen. Därför kan webbplatsen komma att innehålla information om läkemedel och andra produkter eller användning av de produkterna, vilka inte har godkänts i andra länder eller områden. Om du bor i ett annat land än dem som webbplatsen riktar sig till, ber vi dig kontakta AbbVie:s lokala dotterbolag för att få korrekt produktinformation för just ditt hemland.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna kan vara på ett annat språk.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du fortfarande öppna denna webbsida?

Avsluta abbvie.se

Information

Genom att klicka "ja" kommer du vidare utanför AbbVies webbplatser

Länkar som tar dig utanför AbbVies webbplatser är inte kontrollerade av AbbVie och vi kan inte hållas ansvariga för innehållet eller ytterligare länkar från sådan plats. AbbVie tillhandahåller dessa länkar endast som en bekvämlighet och införandet av en länk innebär inte att AbbVie godkänt innehållet på den sida länken går till.

Den websida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du lämna denna websida?

Arbetar du inom press och media?

Informationen på dessa sidor är endast avsedd för dig som arbetar som journalist, inom press och  media.

Klicka ja för att komma till pressrummet. Klickar du nej kommer du tillbaka till abbvie.se

Tillhör du svensk hälso- och sjukvård?

Sidan är endast avsedd för svensk hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att klicka "Ja" bekräftar du att du tillhör målgruppen och sidan kommer att öppnas. Klickar du "Nej" kommer du istället att länkas till motsvarande sidor avsedda för patienter, anhöriga och allmänhet.