Sverige - Svenska
VÄLJ ETT LAND

IBD – en folksjukdom i behov av bättre behandling och omhändertagande

IBD är en förkortning av engelskans Inflammatory Bowel Disease. På svenska kallar vi IBD för inflammatorisk tarmsjukdom, men IBD är egentligen ett samlingsnamn för flera typer av kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar där de tre vanligaste är Crohns sjukdom, ulcerös kolit (UC) och mikroskopisk kolit. Mellan 0,5 och 1 procent av Sveriges befolkning lider av någon form av inflammatorisk tarmsjukdom (1).


Crohns sjukdom

Vid Crohns sjukdom är det vanligen tunn- och tjocktarmen som drabbas, men sjukdomen kan även uppstå i andra delar av mag-tarmkanalen.

När tarmslemhinnan angrips ger det ofta besvär som magsmärtor, kortare eller längre perioder med daglig diarré, feber, viktminskning och eventuellt blod i avföringen. Symtomen varierar ofta över tid med skov som följs av perioder då man känner sig bättre eller helt bra.

Sjukdomen debuterar oftast i 15-30 årsåldern. Varje år nyinsjuknar cirka 750 personer och något fler kvinnor än män drabbas (2).

Vid sidan av ulcerös kolit är Crohns sjukdom den vanligaste kroniska inflammatoriska tarmsjukdomen. I Sverige lever idag cirka 15 000-35 000 personer med Crohns sjukdom (2).

Vad som orsakar sjukdomen vet man ännu inte men de flesta kan leva ett bra liv med hjälp av rätt behandling.


Ulcerös kolit

Vid ulcerös kolit är det tarmslemhinnan i änd- och tjocktarm som drabbas. Vanliga symtom är diarré med blod och slem i avföringen, smärtor i nedre vänstra delen av magen, försämrad matlust och ibland även viktminskning. Typiskt för ulcerös kolit är att symtomen varierar över tid, där skov följs av perioder då man inte märker så mycket av symtomen.

Ulcerös kolit är vid sidan av Crohns sjukdom den vanligaste kroniska inflammatoriska tarmsjukdomen i Sverige. Varje år nyinsjuknar cirka 1 000 personer, ungefär lika många kvinnor som män drabbas. Vanligtvis insjuknar man vid en ålder mellan 15–35 årsåldern men även små barn och äldre får sjukdomen. Drygt 30 000 personer i Sverige lever med ulcerös kolit (2).

Sjukdomen kommer oftast smygande varför det ibland dröjer innan man får sin diagnos fastställd. Orsaken till ulcerös kolit är ännu inte känd, men man vet att sjukdomen delvis är ärftlig. Det finns även faktorer i omgivningen som kan påverka risken för att få ulcerös kolit.

Ulcerös kolit kan behandlas med olika läkemedel som gör att symtomen helt eller delvis försvinner. Det är även vanligt att man får behandling för att förebygga nya sjukdomsperioder.


HUMIRA – den första självinjicerbara TNF-hämmaren för behandling av flera inflammatoriska tarmsjukdomar

Sedan år 2007 är HUMIRA godkänt för behandling av svår, aktiv Crohns sjukdom hos vuxna. År 2012 utökades indikationen till behandling av både måttlig till svår, aktiv sjukdom. Samma år godkändes HUMIRA även för behandling av måttlig till svår, aktiv ulcerös kolit hos vuxna som inte svarat tillfredställande på konventionell behandling samt för behandling av måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos barn (6–17 år) (3).

HUMIRA kan tas i kombination med andra läkemedel eller som enda behandling.

Länk till FASS


Referenser

1. SWIBREG Årsrapport 2014
2. AlltomIBD.se
3. Produktresumé HUMIRA 2016-09-15 FASS.SE


SEOTH160329c

Gå vidare från abbvie.se

Den produktspecifika webbplats du har efterfrågat är avsedd för invånare i ett visst land eller flera speciella länder, vilka anges på den webbplatsen. Därför kan webbplatsen komma att innehålla information om läkemedel och andra produkter eller användning av de produkterna, vilka inte har godkänts i andra länder eller områden. Om du bor i ett annat land än dem som webbplatsen riktar sig till, ber vi dig kontakta AbbVie:s lokala dotterbolag för att få korrekt produktinformation för just ditt hemland.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna kan vara på ett annat språk.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du fortfarande öppna denna webbsida?

Avsluta abbvie.se

Information

Genom att klicka "ja" kommer du vidare utanför AbbVies webbplatser

Länkar som tar dig utanför AbbVies webbplatser är inte kontrollerade av AbbVie och vi kan inte hållas ansvariga för innehållet eller ytterligare länkar från sådan plats. AbbVie tillhandahåller dessa länkar endast som en bekvämlighet och införandet av en länk innebär inte att AbbVie godkänt innehållet på den sida länken går till.

Den websida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du lämna denna websida?

Arbetar du inom press och media?

Informationen på dessa sidor är endast avsedd för dig som arbetar som journalist, inom press och  media.

Klicka ja för att komma till pressrummet. Klickar du nej kommer du tillbaka till abbvie.se

Tillhör du svensk hälso- och sjukvård?

Sidan är endast avsedd för svensk hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att klicka "Ja" bekräftar du att du tillhör målgruppen och sidan kommer att öppnas. Klickar du "Nej" kommer du istället att länkas till motsvarande sidor avsedda för patienter, anhöriga och allmänhet.